תביעת אבהות

בענף דיני המשפחה, תביעת אבהות היא אחד מן ההליכים המורכבים והרגישים ביותר שניתן להעלות על הדעת. במסגרת תביעת אבהות, זהות אביו הביולוגי של הקטין עשויה להתגלות, באופן שישנה מן הקצה אל הקצה את הדינמיקה המשפחתית הקיימת. על כן, זהו הליך אשר דורש מומחיות רבה ונקיטה במשנה זהירות לצורך הימנעות מטעויות מצערות.

במדריך זה נבין מהי תביעת האבהות, מהו הליך הגשת התביעה, מהן השלכות הבדיקה ומדוע הסתייעות בעורך דין מנוסה לדיני משפחה עשויה להכריע את הכף לטובתכם.

 

מהי תביעת אבהות?

תביעת האבהות היא הליך המתנהל בבית המשפט לענייני משפחה, אשר נועד לקבוע אם גבר הוא אביו של קטין, באמצעות קיום בדיקת גנטית. הבדיקה מתבצעת במכון גנטי בבית חולים, ולאור הוראות חוק מידע גנטי, התשס"א-2000, לא ניתן לבצע אותה אלא אם נתקבל צו ייעודי לכך מטעם בית המשפט.

לאחר שמתקבלות התוצאות של תביעת אבהות, בית המשפט נותן פסק דין הצהרתי, בעל תוקף מחייב, אשר מבהיר אם הגבר הוא אכן אבי הקטין אם לאו. הכרעה בתביעת אבהות לפיה גבר הינו אביו של קטין עשויה להיות בעלת השלכות מהותיות, הן כלפי האב והן כלפי הקטין. כך, למשל, האב רשאי לדרוש זמני שהות עם הקטין ועשוי להיות חייב בתשלומי מזונות עבורו. על כן, רצוי להסתייע בעורך דין מנוסה, כמו עורך דין מיכאל פיינברג, שיוודא כי תביעת אבהות אינה מסבה פגיעה כלשהי לזכויותיכם.

 

Father and Child's Hands Together

 

באילו מקרים ניתן להגיש תביעת אבהות?

ככלל, ניתן להגיש תביעת אבהות בכל מקרה שבו מעוניינים לברר אם גבר מסוים הוא אביו של הקטין. להלן מספר תרחישים נפוצים:

  • אימו של הילד אינה מכירה באבהות של הגבר המזוהה כאביו.
  • האב הביולוגי של הילד אינו מכיר בקיומו של הילד ומתכחש לעצם היותו אביו.
  • האב או האם אינם בטוחים מיהו אביו הביולוגי של הילד, ומעוניינים לבחון זאת במסגרת תביעת אבהות בהסכמה.
  • הקטין (באמצעות אפוטרופוס שמונה לו על ידי בית המשפט) רוצה לברר מיהו אביו הביולוגי.
  • הקטין, לאחר שבגר, רוצה לברר את זהות אביו הביולוגי.

 

הליך הגשת תביעת אבהות

הליך של תביעת אבהות מתנהל בבית המשפט לענייני משפחה שבתחום שיפוטו מצוי מקום מגוריו של הקטין או מקום המגורים המשותף האחרון של בני הזוג. ראשית כל, יש להגיש כתב תביעה לקביעת אבהות, ולצרף אליו תצהיר חתום ומאומת על ידי עורך דין משפחה מוסמך. יובהר כי נוסח תביעת אבהות הוא קריטי ועשוי להכריע את סיכויי התביעה. לאחר שהצד שכנגד יגיש כתב הגנה, ייקבע מועד לדיון בדלתיים סגורות.

במהלך הדיון, בית המשפט לענייני משפחה יחליט אם בעקבות ביצוע בדיקת האבהות קיים חשש שמא הילד יוכרז כממזר או שייגרם לו נזק משמעותי כבן דת אחרת. ככל שהגיע לכלל מסקנה שלא קיים חשש כזה, הרי שיוציא צו לבדיקה גנטית.

 

תביעת אבהות בהסכמה

ככל שזהותו של האב מוטלת בספק, ושני הצדדים מעוניינים לבצע בדיקת אבהות, הרי שניתן להגיש לבית המשפט לענייני משפחה תביעת אבהות בהסכמה, וכך לקצר באופן משמעותי את ההליך. במקרים כאלו, על נוסח תביעת אבהות לשקף מהימנה את הסכמת הצדדים, מבלי שיוותר מקום לספק בעניין.

 

מה צריך לדעת לפני ביצוע הבדיקה?

בדיקת האבהות אינה פולשנית כלל ועיקר. במהלך הבדיקה, מוסר הנבדק דגימת רוק, שיער או דם, לצורך איתור המטען הגנטי שלו והשוואתו לזה של הקטין. בטרם ביצוע הבדיקה, יידרש הנבדק להציג את תעודת הזהות שלו, את תעודת הלידה של הקטין ואת צו בית המשפט אשר מורה על ביצוע הבדיקה.

 

מה קורה אחרי בדיקת אבהות?

ככל שבדיקת האבהות מעלה כי הגבר הנבדק הוא אכן אביו של הקטין, הרי שעשויות להיות לכך מספר השלכות מהותיות בתחומים הבאים:

 

תשלום מזונות

האב יצטרך לשאת במזונות הילד, קרי לממן את צרכי המחייה שלו. במקרה של הורים גרושים, הרי שיש להתייעץ עם עו"ד גירושים לצורך מיצוי הזכויות בעניין.

 

מעורבות בגידול הילד/ה

האב יהיה רשאי לדרוש זמני שהות עם הילד, ובין היתר להיות מעורב בהיבטים שונים של הגידול שלו, לרבות אופן החינוך, מקום המגורים וכיוצא בזאת.

 

זכויות בירושה חוקית

הקטין מקבל זכויות בירושה החוקית של האב.

 

כמה חשוב טיפול עו"ד בהגשת תביעת אבהות אזרחית?

על פי רב, אם קיים חשש שמא בעקבות הבדיקה הגנטית הילד יוכרז כממזר או ייגרם לו נזק משמעותי כבן דת אחרת, בית המשפט יסרב לתת צו לבדיקה גנטית. במצב שכזה, ניתן לפתוח בהליך של תביעת אבהות אזרחית – הגשת תביעה לפסק דין הצהרתי לפיו יוכרז האב כאבי הקטין מבחינה "אזרחית". דהיינו, הגבר יוכר בתור האב של הקטין על ידי מוסדותיה הרשמיים של המדינה, אך לא על ידי הדין הדתי.

בנסיבות של תביעת אבהות אזרחית קיימת חשיבות יתרה להסתייעות בשירותיו של עורך דין משפחה ותיק ומנוסה כמו עורך דין מיכאל פיינברג. עורך דין בעל מומחיות בתביעת אבהות יסייע לגבש מערך ראייתי קביל והולם, וייצור נוסח תביעת אבהות שיעלה בקנה אחד עם עיקרון טובת הילד, באופן שיאפשר לבית המשפט להכיר בנקל באבהותו האזרחית של האב.