מס על ירושה

האם קיבלת דירה ונכסים נוספים בירושה? האם יש מס על ירושה בישראל? האם עליך לשלם מס בגין ירושה מחו"ל? מה ההבדל בין מס ירושה למס עיזבון? מדוע חשוב לפנות לעורך דין לענייני משפחה לפני מימוש צו ירושה או צו קיום צוואה? 

 

מס על ירושה בישראל – על מה ולמה?

בישראל נגבה מס ירושה החל משנת 1950, והמס בוטל בשנת 1981. הכנסת אישרה את המס באוגוסט 1949, ושיעור מס ירושה בישראל נקבע בהתאם לגובה העיזבון וקרבת היורשים לנפטר. חוק מס ירושה בישראל (מס עיזבון) קבע מדרגות מס, והמדרגה הגבוהה ביותר עבור צאצאים של המוריש עמדה על 40%, ומדרגת המס הגבוהה ביותר לירושה שהתקבלה מקרוב רחוק עמדה על 70%.

המס בוטל באפריל 1981, למרות המלצת ועדת בן בסט לחדש את המס, אך חשוב לדעת כי למס הירושה בישראל יש עדיין זנב מסוים הנכלל בחישובי שבח בעת מכירת מקרקעין ונכסי נדל"ן שהתקבלו בירושה. לכן, חשוב לתכנן את מס הירושה לפני חלוקת העיזבון ומומלץ לפנות למשרד עו"ד מיכאל פיינברג כדי להתנהל נכון ולבחור את החלופה המתאימה ביותר להפחתת נטל המס, ככל שיש.

 

Person Writing on White Paper

 

מהו מס ירושה?

באופן כללי, מס ירושה הינו מס המוטל על נכסים וכספים העוברים בירושה, וסכום המס מחושב באחוזים מתוך הירושה, כאשר המס חל רק על ירושה בשווי העולה על סכום מסוים הקבוע בחוק. כדאי לדעת כי מס על ירושה נועד לצמצם פערים ואי שוויון שנוצרים מריכוז ההון אצל יחידים ומעטים לאורך דורות, אך ברוב המדינות המפותחות, כולל ישראל, יש מגמה לבטל את המס. בנוסף, המס הוטל בישראל לצורך גביית מיסים לקופת אוצר המדינה.

לאחר שענינו על השאלה האם יש מס על ירושה בישראל, עורך דין ירושה מדגיש כי נכון להיום (2024) אין חובת מס ירושה בישראל, אך למרות ביטול המס יש נכסים בעיזבון שאינם פטורים מחובת מס.

כאשר מקבלים ירושת נכסים בחו"ל חשוב לבדוק את היבטי המיסוי החלים במדינה הזרה, מאחר שהחיוב במס עשוי לחול גם על כספים ומיטלטלין, ולא רק על נכסי מקרקעין, כמו במקרה של מס ירושה אמריקאי.

 

מה ההבדל בין מס ירושה למס עיזבון?

ההבדל בין מס עיזבון לבין מס ירושה הוא על מי חל נטל המס, מאחר שמס עיזבון מוטל על רכושו של המנוח, כלומר על עיזבונו, לעומת מס ירושה שחל על היורשים עצמם, בהתאם למדרגות המס החלות על כל אחד מהם.

 

האם ניתן לקבל החזר על מס ירושה בישראל?

נכון לשנת 2024, אין מס ירושה בישראל, לכן כספים המתקבלים אצל יורשיו של אדם שנפטר אינם חייבים בתשלום מס הכנסה. יחד עם זאת, ישנם מקרים שבהם מגיע החזר מס לנפטר, וניתן להגיש בשמו בקשה לקבלת החזר מס, עד 6 שנים לאחר תום שנת המס שבה מבקשים את ההחזר ממס הכנסה, בכפוף למגבלות החוק.

 

יתרונות במס ירושה

לאורך השנים יש ניסיונות להשיב את מס הירושה בישראל, בין היתר באמצעות החייאה של מס עיזבון כפי שהיה נהוג בעבר. היתרונות העיקריים של מס הירושה הינם:

  • המס מגדיל את קופת אוצר המדינה.
  • המס מצמצם ומקטין פערים בין שכבות חזקות לחלשות.
  • המס מונע הצטברות הון אצל מעטים.

 

חסרונות במס ירושה

למס הירושה יש לא מעט מתנגדים, והחסרונות העיקריים שלו הינם:

  • פגיעה בזכויות אדם לצבור נכסים ולהוריש אותם ללא מגבלה.
  • סיכון להגירה שלילית של בעלי ההון למדינות שבהן לא מוטל מס ירושה.
  • המס שהוטל בעבר הביא להכנסות נמוכות לקופת אוצר המדינה.
  • מיסוי ירושה עלול לגרום לאנשים אמידים להימנע מעלייה לישראל.
  • הטלת מס נוסף על רכוש שכבר מוסה.

 

פטור ממס בקבלת מקרקעין בירושה

אין בישראל חובת מס ירושה על נכסי מקרקעין שהתקבלו בירושה באופן ישיר, כל עוד הנכס נשאר בבעלות היורש או היורשים. בתוך כך, חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963, קובע כי יש לשלם מס שבח עבור נכס מקרקעין שהתקבל בירושה ונמכר על ידי היורש או היורשים.

ניתן לקבל פטור מתשלום מס שבח אם היורש הוא בן זוג, צאצא או בן זוג של צאצא של הנפטר. היורש זכאי לפטור ממס שבח רק אם למוריש הייתה דירת מגורים יחידה והוא היה זכאי לפטור מהמס אילו היה נותר בחיים בעת מכירת הנכס.

סעיף 49ב(5) בחוק מיסוי מקרקעין מפרט את התנאים המצטברים לקבלת פטור ממס שבח בעת מכירת דירה שהתקבלה בירושה.

 

מס ירושה בחלוקת עיזבון בין יורשים

חוק הירושה מאפשר ליורשים לחלק ביניהם את העיזבון באופן שונה מהקבוע בחוק או בצוואת המנוח. סעיף 110 לחוק הירושה קובע כי יש ליורשים זכות לערוך הסכם ביניהם לעניין חלוקת העיזבון לאחר מתן צו ירושה או צו קיום צוואה. אם העסקה נערכת בין היורשים בלבד ואינה כוללת כספים חיצוניים, אין חובת מס. מאחר שכל עסקת מקרקעין עשויה להיות חייבת במס חשוב לתכנן מס עיזבון מוקדם בעזרת עורך דין ירושה, עוד לפני חלוקת העיזבון, וכך ניתן להימנע או להפחית את חבות המס.

החוק מאפשר לבצע הסתלקות מירושה, לכן ניתן להעביר זכויות על נכסים הכלולים בעיזבון המנוח לטובת יורש אחר או לטובת בן זוג, צאצא או אח של המוריש, ללא שיוטל מס בגין העברת הזכויות, וזאת בשונה מהסכם בין יורשים שיכול להיות רק בין היורשים.

 

באיזה שלב יש לפנות לעורך דין?

תכנון מוקדם של מס על ירושה, בעזרת עורך דין לענייני משפחה וירושה, יכול למנוע חיובי מס גבוהים ומיותרים. לכן, חשוב לפנות לעורך דין מנוסה לענייני ירושה וצוואה עוד לפני הוצאת צו ירושה או צו קיום צוואה.