זכויות האישה בגירושין

להאזנה:

 

תהליך גירושין עשוי להיות קשה וכואב לכל הצדדים המעורבים. במדינת ישראל בה גירושין נעשים על פי הדין הדתי יש קושי מיוחד הנובע מכך שבמקרים רבים ישנה סרבנות של הבעל למתן הגן או שימוש באיום בסרבנות לשם פגיעה בזכויותיה של האישה. במאמר זה נתמקד בנושא של זכויות האישה בגירושין לרבות בכל הנוגע לעצם הגירושין, חלוקת הרכוש, מזונות, משמורת ועוד.

 

זכויות האישה בגירושין – סרבנות גט

סרבנות גט מהווה פגיעה בזכות האנושית הבסיסית של האישה לחירות. ישנם זכויות אותן האישה יכולה לתבוע על מנת לזרז את מתן הגט גם במסגרת המשפטית כיום. האישה יכולה לתבוע מבן זוג המסרב להתגרש מזונות אישה. האישה גם יכולה לדרוש מבית הדין הרבני להפעיל סנקציות שונות שבסמכותו כנגד הבעל הסרבן.

הסנקציות יכולות לכלול עיקול של חשבון הבנק, שלילת רישיון נהיגה וצו לעיכוב יציאה מהארץ. מלבד מימוש זכות האישה לגירושין באמצעות בית הדין הדתי האישה יכולה בנוסף גם להגיש תביעת נזיקין אזרחית ולקבל פיצויים כספיים משמעותיים על הנזקים אשר נגרמים לה מהמשך סרבנות הגט של הבעל.

זכויות האישה בגירושין - סרבנות גט
זכויות האישה בגירושין – סרבנות גט

 

זכויות האישה בגירושין – חלוקת הרכוש המשותף

סרבנות גט היא תופעה נדירה יחסית ומרבית הליכי הגירושין מסתיימים מבלי להתדרדר לכך, בין אם בהסכם גירושין מוסכם ובין אם בהסדרת סוגיות המחלוקת בבית הדין הרבני או בבית המשפט לענייני משפחה. בכל מקרה חשוב להבין מהן זכויות האישה בגירושין בכל הנוגע לחלוקת הרכוש.

במידה ובני הזוג חתמו ביניהם על הסכם ממון בין אם לפני הנישואין ובין אם אחריהן, חלוקת הרכוש צריכה להתבצע בהתאם להסכם. כאשר בני זוג לא ערכו הסכם ממון, חלוקת הרכוש בהתאם לדין צריכה להיות שוויונית לגמרי. זכויות האישה בגירושין בכל הנוגע לרכוש כוללים הן רכוש הרשום על שם שני בני הזוג והן על רכוש שרשום על שם הבעל בלבד במידה והייתה לגביו כוונת שיתוף.

כלומר גם אם הבעל הביא לתוך הקשר הזוגי רכוש ונכסים, במידה ואלו לא נשמרו בהפרדה מכלל הרכוש המשותף האישה תהיה זכאית למחצית ממנו. במידה והאישה חוששת כי חוסר הידע וההבנה שלה לגבי היקף הרכוש היא יכולה בסיוע עורך דין דיני משפחה לנקוט בצעדים משפטיים שיימנעו מהבעל להסתיר נכסים או להבריח רכוש על מנת להגן על חלקה ברכוש המשותף.

זכויות האישה בגירושין
זכויות האישה בגירושין

זכויות האישה בגירושין – משמורת

בהתאם לדין לנשים בהליך גירושין יש יתרון מובהק בזכויותיהן על פני בני זוגן בכל הנוגע לסוגיית המשמורת. חזקת הגיל הרך קובעת כי ילדים עד לגיל 6 יעברו לחזקתה של האם כברירת המחדל המשפטית. על מנת לפגוע בזכות זו יהיה על בן הזוג לשעבר להוכיח חוסר כשירות של האם לבית המשפט ומדובר בסף ראייתי גבוה.

כאשר מדובר על ילדים מעל גיל 6 העיקרון המנחה את קביעת המשמורת הוא טובת הילד. כאן הדבר תלוי במידת הרצון של האב בהמשך מעורבות וגם אם האם חפצה במשמורת מלאה בית המשפט לא תמיד ייעתר לך במידה והוא יסבור שמשמורת משותפת עדיפה עבור הילדים.

 

זכויות האישה בגירושין מזונות ילדים

זכויות האישה בגירושין כוללות גם את התשלום של דמי מזונות עבור הילדים. גובה דמי המזונות תלוי באופן חלוקת השהות, צרכי הילדים ומצבם הכלכלי של האם ושל בן זוגה לשעבר. כמו בכל הנוגע לסוגיות האחרות שיש להסדיר בעת הגירושין גם גובה המזונות יכול להיקבע בהסכמות בין הצדדים או על ידי בית המשפט.

חשוב לדעת כי גם כאשר הדברים הוסדרו בהסכמה ההסכם מוגש לבית המשפט לאישור ומקבל תוקף משפטי. חובת המזונות של האב לילדיו אינה עניין של בחירה ולא ניתן להתחמק מהתשלום או לשנות את היקפו באופן חד צדדי. בקשה להקטנת גובה המזונות על ידי האב תאושר על ידי בית המשפט רק במקרה של שינוי נסיבות מהותי אשר יצדיק דיון מחדש בסוגיה.

 

הזכות למזונות זמניים

במידה ובן הזוג עוזב את הבית וההליך עוד בעיצומו זכותה של האישה להגיש בקשה לקביעת דמי מזונות זמניים. בית המשפט יבצע בדיקת יכולת כללית בסיסית של שני הצדדים ולהורות על תשלום של דמי מזונות זמניים על מנת שלאם יתאפשר לדאוג כראוי לצורכי הילדים כל עוד ההליך מתנהל.

קביעת בית המשפט לגבי גובה דמי המזונות הזמניים תהיה תקפה עד למתן הכרעה שיפוטית קבועה בנושא או עד שהצדדים יגיעו להסכמות בעניין מחוץ לכותלי בית המשפט.

הזכות למזונות זמניים

 

בית משפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני

היכולות של האישה לעמוד על זכויותיה בגירושין תלויה במידה רבה בערכאה בה מתנהל ההליך. הנושא מוכר בתחום דיני משפחה בשם מרוץ הסמכויות. בתחום מקובלת התפיסה שלאישה עדיף שההליך יתנהל בבית המשפט לענייני משפחה על מנת לקבל דמי מזונות גבוהים. גם בכל הנוגע לאופן חלוקת הרכוש, מקובל כי הערכאה החילונית שוויונית יותר ונוטה לפסוק על הכללה רחבה יותר של הזכויות הפנסיוניות והסוציאליות במסגרת איזון המשאבים וחלוקתם.

 

זכויות האישה בגירושין – מזונות אישה

אישה בתהליך של פרידה וגירושין זכאית לדמי מזונות בעצמה כל עוד ההליך נמשך. דמי המזונות צריכים להיות כאלה המאפשרים לה להמשיך לקיים את רמת החיים לה היא הורגלה לאורך החיים המשותפים. מזונות אישה יכולים להידרש עבור אחזקת רכב, ביגוד והנעלה, צרכים רפואיים, הוצאות תרבות ובילוי וכן הלאה.

כפי שציינו, התביעה עבור מזונות אישה יכולה להיות מוגשת גם לשם זירוז ההליך ומניעת סרבנות גט מצדו של הבעל או ניסיון מצדו להתנות וויתורים על זכויות האישה בגירושין כתנאי למתן הגט.

 

חתימה על הסכם גירושין

הדרך המומלצת ביותר להתגרש הינה בהסכמה במידה והדבר אפשרי. חשוב לקבל ליווי משפטי על מנת שההסכם ישמר את מלוא זכויותיה של האישה בהליך. חתימה על הסכם גירושין בהסכמה דורשת לרוב פשרה מסוימת אך כל עוד נשמרים זכויות היסוד של האישה בתהליך יש עדיפות להגיע להסכם אשר יכול להעניק וודאות משפטית לגבי התוצאה הסופית.

 

סיכום עמידה על זכויותיך בגירושין

לסיכום, במאמר זה עסקנו בזכויותיה של האישה בהליך גירושין. במידה ואת לקראת גירושין וחוששת מתגובת בן הזוג ומעוניינת לשמור על מלוא זכויותייך בהליך צרי קשר עם עו"ד מיכאל פיינברג המתמחה בתחום. עו"ד פיינברג מופיע הן בבתי הדין הרבניים והן בבתי המשפט לענייני משפחה ובכוחו לגבש בעבורך את הדרך האופטימלית לניהול המאבק המשפטי עד לקבלת הגט.

זכויות האישה בגירושין נוגעים לכל סוגיות המחלוקת לרבות, חלוקת הרכוש, משמורת על הילדים, מזונות ילדים ובמקרים מסוימים גם מזונות אישה. על מנת לעמוד על מלוא הזכויות חשוב לקבל ליווי משפטי מקצועי מיד בתחילת ההליך ועוד טרם פתיחת התיק בבית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני.

הזכות של האישה למדור קשורה לדין הדתי ולא החילוני והיא נובעת מחובתו של הבעל במזונות אישה. מימוש זכות האישה למדור לרוב נוגעת לתקופה שבין פתיחת התיק לבין הגירושין בפועל ובמידה הבעל מתנהג באופן בלתי ראוי כלפי האישה או הילדים ניתן לתבוע גם את הרחקתו על בסיס חובתו למדור שקט ושליו.