הסכם גירושין

להאזנה:

 

בשנים האחרונות הסכם גירושין הפך לאמצעי הנפוץ ביותר להסדרת סיום הנישואין במסגרת של תהליך גירושין בהסכמה. הסכמי גירושין בסכמה נועדו להסדיר את כלל הנושאים הקשורים לסיום החיים המשותפים לרבות אופן חלוקת הרכוש, הסדרי השהות והמשמורות, גובה דמי מזונות הילדים וסידור הגט. ההסכם מוצג בפני בית הדין הרבני או בית המשפט לענייני משפחה על מנת להעניק לו תוקף משפטי מחייב.

 

הליך גישור לגירושין

בהתאם לחוק הסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה משנת 2014 כל מי שמבקש לפתוח בהליך גירושין מופנה תחילה להליך גישור על מנת לבדוק אם ניתן להגיע לכדי הסכם גירושין בהסכמה הדדית. ההליך מתאפשר כמובן רק כאשר ישנה הסכמה עקרונית בין הצדדים לעצם הפרידה והשימוש בהליך יכול לסיים את הפרידה בתוך זמן קצר ובמינימום של עלויות משפטיות.

הליך גישור לגירושין
הליך גישור לגירושין

מהם הנושאים בהם הסכם גירושין עוסק

הסכם גירושין ככל חוזה משפטי אחר נדרש להיות מותאם לנסיבות הספציפיות של כל מקרה. כאשר בני הזוג חתומים על הסכם ממון ביניהם הוא יהווה בסיס לגיבוש ההסכם. במסגרת ההסכם יש צורך לתת מענה למספר סוגיות מרכזיות. הסוגיה הראשונה נוגעת לאופן חלוקת הרכוש המשותף. שתי הסוגיות הנוספות נוגעות רק לבני זוג עם ילדים קטינים והן, הסדרי המשמורת ודמי המזונות.

 

אופן חלוקת הרכוש

כפי שציינו, בין אם לבני הזוג ילדים קטינים ובין אם לאו יהיה עליהם להסדיר את הפן הרכושי של מערכת היחסים ביניהם לאחר הפרידה. במסגרת הסכם גירושין עליהם להחליט כיצד לבצע את החלוקה של כלל הרכוש המשותף. כאשר אין בין הצדדים הסכם ממון תקף, עקרונית על פי הדין, כלל הרכוש המשותף ללא תלות ברישום הרשמי של הבעלות יחולק חצי וחצי.

 

כאשר הצדדים מנהלים משא ומתן הם יכולים לקבוע את הדרכים לחלוקת הרכוש ובמידה ויש לצד אחד העדפה לקבל נכס מסוים הצד האחר יכול לאפשר זאת בתמורה לעמידה על האינטרסים שלו בתמורה. על הצדדים להציג בפני עורך דין דיני משפחה המוביל את המשא ומתן רשימה מסודרת ומפורטת של כלל הרכוש שברשותם ולהציג את העדפותיהם וצורכיהם העתידיים.

חשוב לקחת בחשבון את כלל הנכסים והשקעות לרבות נכסי נדל"ן, חשבונות בנק, עסקים משפחתיים, רכבי בני הזוג, זכויות סוציאליות וכן הלאה.

הסכם גירושין
הסכם גירושין

הסדרת חובות בעת חלוקת הרכוש

באופן עקרוני בעת הגירושין כשם שמחלקים את הרכוש באופן שווה יש לחלק גם את החובות המשותפים. חשוב בעת ניסוח הסכם פרידה להתייחס לכלל החובות ולוודא כי הכול מונח על השולחן ולא יהיו לצד האחר הפתעות בנושא בעתיד. במידה וקיימים חובות שאינם משותפים יש ליידע את בן הזוג האחר לגביהם ולהסדיר את מנגנון ההחזר באופן שלא יפגע בו.

 

משמורת על הילדים

כאשר לבני הזוג המתגרשים ילדים קטינים יש צורך להגיע להסכמות בנוגע למשמורות ולשהות של הילדים על מנת לכלול אותן בהסכם הגירושין. בדין הכללי קביעת המשמורת נעשית במקרה שהילדים מתחת לגיל 6 בהתאם לחזקת הגיל הרך וכאשר הילדים מעל גיל 6 בהתאם לטובת הילד. כאשר בני הזוג מנסחים הסכם גירושין בהסכמה הם אינם כפופים לכך משפטית.

במקרים רבים ניתן להסכים על משמורת משותפת והסדרי שהות שוויוניים תחת התפיסה של המשך אחריות הורית מלאה של שני בני הזוג.

במסגרת הסכם גירושין יש להכין רשימה מפורטת של הזמנים והימים שבהם הילדים יימצאו אצל כל אחד מבני הזוג. חשוב להתייחס, הן לימי חול וסופי השבוע והן לחגים וחופשים. חשוב להתייחס להחלפת חגים משנה לשנה ולקבוע גם תנאים והגבלות על חופשות בחוץ לארץ וכדומה.

משמורת על הילדים
משמורת על הילדים

תשלום מזונות ילדים

הסוגיה השלישית שכל הסכם גירושין נדרש לעסוק בו הוא תשלומי מזונות לילדים והוא קשור ישירות לאופן קביעת המשמורת והשהות. רק לאחר הגעה להסכמות לגבי המשמורת ניתן יהיה לחשב כיצד ועל ידי מי יתבצעו תשלומי המזונות. כאשר המשמורת והשהות שוויוניים ניתן יהיה להסכים כי כל צד יהיה אחראי להוצאותיו בעת שהילדים אצלו.

יש להסדיר בסעיפי הסכם הגירושין את המנגנון להעברת תשלומי המזונות, אם באמצעות חשבון משותף ייעודי לגידול הילדים ואם באמצעות מינוי ההורה האחראי לכלל ההוצאות וניהולם כאשר האחר מבצע העברות במועדים קבועים ולפי הצרכים השוטפים. בהסכם יש להגדיר את סכום התשלום החודשי, מועד העברת התשלום ואת אופן ההעברה.

 

לפנייה אישית לעורך דין מיכאל פיינברג מלאו את הפרטים


סוגיות כלכליות הנוגעות לחלוקת הרכוש

בכל הנוגע לחלוקת הרכוש המשותף בהסכם בגירושין יש להתייחס גם לחלוקת החובות לרבות הלוואת המשכנתא על דירת המגורים בה מתגוררים הילדים. ניתן להסכים על המשך המגורים בבית תוך הגדרת חלוקת התשלומים החודשיים לבנק או להחליט על מכירת הדירה, החזרת החוב ומעבר לנכס אחר. בכל מקרה יש צורך להבטיח מנגנון למימון דיור קבע ראוי לילדים.

ההסכמות אליהן מגיעים הצדדים בגישור הגירושין צריכות להתבסס על הבנה ריאליסטית של המציאות הכלכלית הצפויה לכלל המשפחה ולכל אחד מבני הזוג בנפרד לאחר השלמת הגירושין.

הסדרה של מערכת היחסים עם הסבים והסבתות

ישנה חשיבות גדולה בזמן ולאחר הליך גירושין להמשך המעורבות של המשפחות המורחבות בחיי הילדים. במסגרת הסכם גירושין מומלץ להסדיר גם את הנושא הזה מתוך הבנה בכוח החיובי של סבא וסבתא המעורבים בחיי נכדיהם על המשך חיי המשפחה כולה בעתיד. ניתן לקבוע בהסכם על הכללת הסבים והסבתות בהסדרי הראייה כמו גם על הסכמה מראש על חופשות משותפות וביקורים בחגים.

הסכמות לגבי המשך חינוך הילדים

סוגיה חשובה נוספת שמומלץ להתייחס אליה במשא ומתן להסכם גירושין היא שאלת החינוך. מומלץ להתייחס, הן לשאלות טכניות לגבי מי רשאי להחליט על שינוי מסגרת חינוכית ובאילו מצבים והן לשאלות ערכיות לגבי סוג החינוך וכדומה. בכל מקרה מומלץ לקבוע מראש את הכללים לגבי קבלת החלטות חינוכיות בעתיד ואת רמת המעורבות של שני הצדדים בסוגיות הללו.

הסכמות לגבי סוגיות רפואיות

בדרך כלל בני זוג נשואים מחזיקים במערכת ערכים ותפיסות דומות בכל הנוגע לתפיסות העולם באופן כללי. עם זאת ובמיוחד כאשר התגלעו מחלוקות בנושאים עקרוניים כבר במהלך הנישואין, חשוב להגדיר את האופן שבו גידול הילדים יתנהל בעתיד. הדבר נוגע גם לנושאים של רפואה, תזונה ומאפיינים נוספים של אורח החיים לאחר בגירושין.

חשוב לקבוע בהסכם כיצד יתקבלו החלטות לגבי טיפולים רפואיים ומתי תהיה חובה לערב את הצד האחר בשאלות סביב הנושא טרם קבלת החלטות דרמטיות באופן חד צדדי.

מניעת מניפולציות לאחר הפרידה

כאשר מגבשים הסכם גירושין מקיף ויסודי הדבר יכול לספק בסיס להתנהלות של כלל המשפחה בעתיד. אמנם לא ניתן למנוע מהילדים את הפגיעה הרגשית הנלוות לעצם פירוק התא המשפחתי אך ככל שהתקשורת תהיה פתוחה יותר כך ניתן יהיה להתמודד טוב יותר עם הקשיים הללו.

הסדרה של סוגיות ערכיות ומעשיות במנגנון מוסכם של שיתוף הדדי תורם להקטנת המניפולציות שהילדים יכולים להפעיל על הצדדים השונים לאחר הפרידה. חשוב שההורים יהיו מתואמים בניהם היטב והסכם גירושין מקיף ומפורט מספק את הבסיס לכך.

הגשת ההסכם לאישור

לאחר הגעה להסכמות וחתימה על הסכם הגירושין צריך להגיש אותו לבית המשפט לענייני משפחה לשם אישורו והכנסתו לתוקף. מזכירות בית המשפט תזמן את בני הזוג לשעבר לדיון בפני השופט בתוך שבועות ספורים ממועד הגשת הבקשה. הדיון בבית המשפט נערך בדלתיים סגורות ולרוב הוא מסתיים במהירות.

כל צד רשאי להיות מלווה בבית המפשט על ידי עורך דין מייצג וכאשר ההסכם הושג במסגרת גישור, המגשר רשאי להגיע לדיון ולסייע לבני הזוג בדיון. טרם אישור ההסכם בית המשפט מוודא כי זה נחתם תחת הסכמה חופשית וכי שני הצדדים מבינים את המשמעויות של ההסכם.

בית המשפט בוחן את הסעיפים הקשורים לטובת הקטינים על מנת לוודא שניתן להם מענה ראוי במסגרת ההסכם. לאחר אישור ההסכם על ידי בית המשפט יש להגישו לבית הדין הרבני לצורך סידור הגט וטקס הגירושין הסופי.

ביטול או פתיחה של הסכם גירושין

מכיוון שהסכם גירושין מובא לאישור בית המשפט ומקבל תוקף משפטי היכולות לבטל או לפתוח את ההסכם שונה מחוזים אחרים והדבר נעשה על ידי בית המשפט רק בנסיבות מיוחדות. לצורך ביטול ההסכם יש צורך לפנות לערכאה שאישרה אותו ולהוכיח כי למרות הבקשה שהוגשה קודם לבית המשפט יש עילה המצדיקה ביטול.

כאשר מדובר על טענה לכפייה ועושק, מגיש הבקשה יידרש להוכיח כי הופעלו עליו לחצים כה משמעותיים ששיקול דעת נפגע וחתימתו על ההסכם לא הייתה מרצונו החופשי. ניתן יהיה לדרוש פתיחה או ביטול של ההסכם גם בטענה של הפרת חוזה לאחר שהצד האחר למשל לא העביר את הזכויות ברכוש כפי שהתחייב או לא מקיים את זמני השהות כפי שהוסכם במסמך.

גם כאן על מנת שבית המשפט יסכים לפתוח את ההסכם יהיה צורך להוכיח כי מדובר בהפרה יסודית כפי שזו הוגדרה בחוק או במסגרת ההסכם עצמו.

סיכום הסכם גירושין

לסיכום, במאמר זה עסקנו בסוגיות ובנושאים בהם עוסק הסכם גירושין. כפי שציינו, הסוגיות המרכזיות הן, חלוקת הרכוש, המשמורת והמזונות. מלבד נושאים אלו והסוגיות הנוספות אותן פירטנו חשוב שההסכם יכלול הוראות לגבי סידור הגט לאישה. יש להתייחס במפורש למועד מתן הגט ולכך שהדבר אינו מותנה בכל סוגיה אחרת.

קבלת ליווי משפטי

במידה ואתם מעוניינים להגיע להסכם גירושין יסודי ומקיף שיאפשר לכם לפתוח בדרך חדשה בצורה הטובה ביותר כדאי לכם להכיר את משרד עו"ד מיכאל פיינברג המתמחה בתחום. המשרד מחזיק בניסיון מקצועי עשיר בדיני משפחה בכלל ומנוסה בניהול הליכי גירושין בהסכמה המאפשרים לצדדים לפרק את התא המשפחתי בכבוד הדדי.

אתם מוזמנים ליצור קשר לגבי כל שאלה והתייעצות בכל הנוגע לגיבוש של הסכם גירושין או לגבי כלל הסוגיות השונות הכרוכות בו.


הסכם גירושין חייב לכלול את נושא חלוקת הרכוש, משמורת על הילדים ותשלום דמי מזונות. חלוקת הרכוש תתבצע על בסיס הסכם ממון קודם במידה וישנו כזה או בהתאם לחוק יחסי ממון שקובע חלוקה שוויונית ברכוש. במסגרת ההסכם ניתן לחלק את הנכסים באופן שאינו שווה לחלוטין תוך מתן מענה לאינטרסים של שני הצדדים.

לא. בהליך גישור בני הזוג מנהלים משא ומתן על מנת להגיע להסכמות בכלל  הסוגיות שבמחלוקת. במידה וההליך אינו צולח, ההכרעה בסוגיות הללו תעבור לערכאה השיפוטית בה נפתח תיק הגירושין. השגת הסכם בהסכמה עשויה לחסוך צדדים הן מאבק רגשי בבית המשפט והן הוצאות משפטיות משמעותיות.

בהסכם גירושין ניתן לקבוע באלו נושאים ניתן יהיה לקבל החלטות באופן חד צדדי ובאילו נושאים יהיה צורך לשתף קודם את הצד השני. הסוגיות שלרוב נכללות בהסכם ומצריכות החלטות משותפות נוגעות לחינוך הילדים, מקום המגורים, נסיעות עם הילדים לחוץ ארץ וכדומה.

באופן עקרוני כן אך הדבר אינו מומלץ. מדובר בהסכם שיישומו עתיד להימשך על שנים רבות וגם אם בני הזוג נפרדים בהחלטה משותפת אי הסדרת הסוגיות שעלולות לצוץ בעתיד יכולה לפגוע במשפחה בעתיד. עורך דין מנוסה יכול להעלות בפני הצדדים את כלל התרחישים הרלוונטיים דבר שבני הזוג לרוב אינם מסוגלים לעשות לבדם.