מינוי אפוטרופוס

בכל הקשור לנושא מינוי אפוטרופוס, מדובר בהליך חריג ופולשני ביותר, שכתוצאה מכך הוא גם נדיר ולא נעשה בו שימוש אלא במקרים חריגים במיוחד שבהם נדרש האפוטרופוס. מה זה בכלל אפוטרופוס? כיצד הוא יכול לפעול ומה היקף הסמכויות שלו על החסוי? על זאת ועוד יפורט ויוסבר במאמר זה.

 

מה זה אפוטרופוס?

הרעיון שעומד מאחורי מינוי אפוטרופוס הוא לאפשר חופש פעולה מפוקח עבור האדם החסוי, שלו ממנים את האפוטרופוס. חסוי הוא אדם שנקבע לגביו שאינו מסוגל לקבל החלטות על עצמו ועל מהלך חייו.

האפוטרופוס הכללי הוא הגוף שאמון על הפיקוח על האפוטרופוסים השונים שממונים עבור חסויים כאלה ואחרים. מינוי אפוטרופוס מהווה פגיעה משמעותית בזכויות שונות של החסוי, אך כאמור מדובר במצבים חריגים שבהם אותו חסוי לא היה יכול להתנהל בעצמו בצורה שתיטיב עימו ותכבד את זכויותיו השונות. לכן, אפוטרופוס כללי שומר במידה מסוימת מפני ניצול לרעה של החסוי על ידי האפוטרופוס הממונה.

 

מה אומר החוק בנוגע למינוי אפוטרופוס?

החוק שמסדיר את מוסד האפוטרופסות ואת ההליכים והתנאים השונים הנדרשים כדי להשתמש בו, הוא חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962. סעיף 1 קובע ברירת מחדל שלפיה כל אדם הוא בעל כשירות לזכויות ולחובות שעומדות לו, מהרגע שנולד ועד הרגע שילך לעולמו.

 

Focused woman writing in clipboard while hiring candidate

 

ואולם, סעיף 2 קובע כי בכל הנוגע לכשירות לבצע פעולות משפטיות מסוימות, ברירת המחדל היא שכל אדם כשיר לכך, אך מופיע סייג בחוק שמתייחס למצבים שבהם נשללת מאותו אדם הכשרות הזו על ידי חוק (כמו למשל קטין, שאין לו כשירות משפטית עד שיהיה בגיר) או על ידי פסק דין של בית המשפט (כאשר בית המשפט קובע שאדם מסוים אינו בעל כשירות משפטית לבצע פעולות, כי יכולת קבלת ההחלטות שלו פגומה מסיבה כזו או אחרת).

כאשר מדובר על מינוי אפוטרופוס לבגיר או מינוי אפוטרופוס לקשיש, ובכל מקרה מינוי אפוטרופוס לאדם שאינו קטין – החוק קובע כי מינוי אפוטרופוס כזה יוכל להיעשות רק בהפעלת שיקול דעתו של בית המשפט, ובחינה של יכולת אותו אדם לקבל החלטות עבור עצמו. בקשה למינוי אפוטרופוס תוכל להתקבל אם ללא האפוטרופוס, זכויות ואינטרסים של אותו אדם עלולים להיפגע. כמו כן, אם אין חלופות אחרות שיוכלו לסייע במצב זה, ייתכן שתתקבל בקשת מינוי אפוטרופוס לבגיר או מינוי אפוטרופוס לקשיש.

 

מי כשיר להיות אפוטרופוס?

אדם בגיר יכול לשמש אפוטרופוס, אך ישנם אפוטרופוסים חיצוניים מוסמכים שבית המשפט יוכל למנות במקרה הצורך. לעיתים יהיה מדובר בבן משפחה, למשל, כאשר ממנים אפוטרופוס להורה מבוגר, לעיתים אחד מילדיו ישמש כאפוטרופוס.

 

מהן סמכויות האפוטרופוס בדין?

כאשר בית המשפט מאשר בקשה למינוי אפוטרופוס, הוא קובע בכל מקרה ומקרה את היקף הסמכויות של האפוטרופוס. לעיתים, מדובר רק בהחלטות כלכליות מסדר גודל מסוים, ולפעמים ייתכן שהאפוטרופוס יהיה בעל סמכויות החלטה בכל אספקט בחייו של החסוי.

 

האם ניתן להחליף אפוטרופוס?

כאשר החסוי או בני משפחתו סוברים שהאפוטרופוס אינו ממלא את תפקידו בצורה הולמת וטובה, ואם אינו מקיים את מחויבותו לפעול לטובת החסוי – ניתן בהחלט לבקש להחליף את האפוטרופוס.

 

סוגי אפוטרופסות

אפוטרופוס זמני

כשמדובר על אפוטרופוס זמני, הכוונה היא שבית המשפט הוציא צו מינוי אפוטרופוס המוגבל בזמן. למשל, כאשר מדובר על בקשה למינוי אפוטרופוס לקטין, לעיתים קרובות יהיה מדובר אך ורק על אפוטרופוס זמני, עד שאותו קטין יהפוך לבגיר, ואז תוקף האפוטרופסות יפוג. לעיתים יכולה להיות סיבה לבצע הארכת מינוי אפוטרופוס.

אפוטרופוס חיצוני

לעיתים אפוטרופוס יכול להיות בעל קרבה משפחתית, כמו הורים, דודים וכו', ולעיתים מדובר באדם חיצוני וזר, שאין לו אינטרס או היכרות מוקדמת עם החסוי. יש בכך יתרונות במצבים מסוימים.

 

מה נחוץ לכם – אפוטרופסות או ייפוי כוח?

תהליך ייפוי כוח מתמשך הוא למעשה פעולה שאדם מבצע בעצמו, כאשר הוא כשיר לחלוטין לבצע החלטות משפטיות וכלליות לגבי עצמו. כאשר אדם חותם על ייפוי כוח מתמשך, המשמעות היא שהוא מעניק סמכות לאדם אחר להיות אחראי לנהל את ענייניו כאשר לא יהיה צלול וכשיר לעשות זאת בעצמו.

אם כן, ניתן לבצע ייפוי כוח מתמשך מבעוד מועד ולקבוע באופן עצמאי ומתוך רצון חופשי את האדם הממונה. אך אם אדם הוא בלתי כשיר ולא צלול, ואין לו ייפוי כוח מתמשך, ייתכן שהפתרון יהיה אפוטרופסות. בכל הקשור לנושא עלות מינוי אפוטרופוס, הגשת בקשה למינוי אפוטרופוס מחייבת באגרה של 500 שקלים.

 

מכיוון שמדובר בנושא כה מורכב ורגיש, מומלץ להתייעץ עם עורך דין משפחה המתמחה בתיקים הקשורים במינוי אפוטרופוס. עו"ד מיכאל פיינברג הוא עורך דין משפחה מומחה בתחום, שייצג וליווה לקוחות במגוון תיקים, ויש לו ניסיון רב בכל הקשור אל בקשה למינוי אפוטרופוס, לרבות בקשה למינוי אפוטרופוס לקטין, מינוי אפוטרופוס להורה מבוגר, הוצאת צו מינוי אפוטרופוס או התנגדות לו, ביצוע הארכת מינוי אפוטרופוס, ועוד. בכל מה שקשור לתהליכים אלה, כדאי לפנות להתייעצות מקצועית עם עו"ד מיכאל פיינברג.