זכויות הגבר בגירושין

גברים יקרים, ככל שאתם עומדים לקראת הליך גירושין ולחילופין כבר נמצאים בעיצומו של הליך כזה, עליכם להכיר את זכויותיכם על בוריין על מנת לוודא כי הסדרי הגירושין אינם מרעים את מצבכם. אם תטיבו להבין כבר בשלב מוקדם מהן זכויות הגבר בגירושין ומהי הדרך היעילה ביותר למצותן, תוכלו להיות בטוחים כי מתווה הגירושין הסופי שיגובש יהיה מאוזן והוגן, על אף הקונספציה הרווחת לפיה הכף השיפוטית מוטה לטובת זכויות האישה בגירושין.

 

גבר – דע את זכויותיך בגירושין

בעולם הגירושין, ידע הוא כוח. על כן, כאשר אתם מנווטים בעולם הגירושין הסבוך, עליכם לדעת מהן זכויות הגבר להן אתם זכאים, ולגבש אסטרטגיה ענפה לגבי האופן היעיל ביותר לממשן. באופן כללי, ניתן לומר כי זכויות הגבר בגירושין מתפרשות על פני ארבעה תחומים מרכזיים שיש לתת עליהם את הדעת:

  • גירושין (קבלת הגט)
  • הסדרת הקשר של ההורים הגרושים עם ילדיהם המשותפים (משמורת והסדרי ראייה)
  • מזונות אישה ומזונות ילדים
  • חלוקת הרכוש

חשוב להדגיש כי העצמת הידע של גברים לגבי זכויות הגבר בגירושין וזכויות הגבר במשפחה בכלל, אינה נוגעת רק להליכים משפטיים ולסיכויי ההצלחה בהם, אלא מהווה גם בסיס הכרחי לפיתוח חוסן אישי מול סערת הרגשות שמתחוללת בכל הליך גירושין באשר הוא.

 

Man Sitting on Chair Beside Table

 

משמורת ילדים לאב גרוש

אחת מזכויות הגבר החשובות ביותר בהליך הגירושין היא הזכות למשמורת והסדרי ראייה עם ילדיו. על פי הדין החל כיום, ככל שהזוג הגרוש אינו מגיע להסכמה בעניין המשמורת, ילדים עד גיל 6 ישהו תחת משמורתה של האם, אלא בהתקיים נסיבות מיוחדות, כגון ויתור מצדה של האם או אי כשירות לטיפול בילדים. ברירת מחדל זו ידועה בכינויה – "חזקת הגיל הרך".

כאשר מדובר בילדים גדולים יותר, גברים רבים נוטים להיכנע לרצון האם, ולהקנות לה משמורת מלאה, על מנת להימנע מעימות משפטי מייאש. אמנם, פעמים רבות הם עושים זאת מפני שאינם מודעים לזכויות הגבר ולאופציית ה"משמורת המשותפת", אשר מתחילה לצבור תאוצה בשנים האחרונות. אכן, בכפוף לעיקרון טובת הילד, בית המשפט עשוי להמליץ על משמורת שוויונית בין ההורים, ככל שהאב יצליח להוכיח כי הוא דמות מעורבת ומשמעותית בחיי הילדים. התייעצות עם עו"ד גירושין ותיק ומנוסה מבטיחה חתירה לטובת הסדר משמורת מאוזן יותר.

 

קבלת החלטות בקשר לחייהם של הילדים

על פי החוק בישראל, אב הוא האפוטרופוס הטבעי של ילדיו. על כן, הוא בהכרח אמור להיות שותף מלא בקבלת ההחלטות אשר נוגעות לחיי הילדים – בתחום החינוכי, הרפואי, הבירוקרטי וכיוצא בזאת. כל זאת, אף אם הסדרי המשמורת והראייה שנקבעו מוטים לטובת האישה ואינם משקפים באופן מלא את זכויות הגבר בגירושין.

 

מזונות לאב גרוש

לאחר הגירושין, האב מחויב לזון את ילדיו, קרי לממן את ההוצאות הבסיסיות אשר דרושות למחייתם. לעיתים קרובות, ובייחוד כשישנם ילדים משותפים רבים, המזונות הופכים לעול כלכלי משמעותי על הגבר.

התעמקות בזכויות הגבר בגירושין מעלה כי בתי המשפט כיום נוטים לאמץ גישה מאוזנת יותר בכל הנוגע למזונות אב גרוש. על פי התקדים שניתן בשנת 2017, בעניין בע"מ 919/15, תשלום המזונות צריך להיות מונחה על ידי עיקרון השוויון, ועל כן שני ההורים צריכים לזון את ילדיהם ביחס להכנסותיהם, ליכולתם הכלכלית, לצרכי הילדים ולזמני השהות אצל כל הורה. כך, עול המזונות לא בהכרח יחול במלוא העוצמה רק על הגבר, וניתן ביטוי לזכויות הגבר במשפחה. הסתייעות בשירותיו של עורך דין מזונות מומחה מאפשרת לקדם הסדר שוויוני מעין זה.

 

דע את זכויותיך במקרה של חלוקת רכוש

על פי רוב, בהיעדר הסכם ממון, חלוקת הרכוש המשותף של הזוג במסגרת הליך הגירושין תתבצע באופן שוויוני, באופן שנותן ביטוי הן לזכויות הגבר בגירושין והן לזכויות האישה בגירושין. דהיינו, הגבר יזכה במחצית הרכוש המשותף והאישה תזכה במחצית הנותרת. חלוקה שוויונית זו עשויה לחול גם על רכוש שנצבר בטרם הנישואין, ובלבד שהייתה לגביו כוונת שיתוף מפורשת.

 

מה קורה במידה וזכויות הגבר במשפחה הופרו?

כאשר הגבולות של זכויות הגבר – בין אם זכויות הגבר במשפחה בכלל ובין אם זכויות הגבר בגירושין בפרט – נחצים, יש לפעול בהקדם על מנת לתקן את המצב. ראשית כל, יש לזהות את זכויות הגבר במשפחה ואת הפרתן. ההפרה עשויה להתבטא בשלילת זכויות ביקור בניגוד להסדרי הראייה, בהשתלטות עוינת על רכוש משותף וכן הלאה. לאחר שלב הזיהוי, יש לנקוט בצעדים אופרטיביים שיבטיחו הגשמה מלאה של זכויות הגבר במשפחה.

בנסיבות שכאלו, לא ניתן להפריז בחשיבות הטמונה בייצוג משפטי הולם על ידי עו"ד גירושין שהוא גם עורך דין מזונות מומחה, כמו עו"ד מיכאל פיינברג. במרוצת השנים, עו"ד מיכאל פיינברג צבר ניסיון עשיר בניהול הליכי גירושין, ומספק מומחיות משפטית רחבה לגבי מימוש הולם של זכויות הגבר בגירושין. אין ספק, כי בעתות משבר, עורך דין הופך לבעל ברית איתן, הפועל ללא לאות למען השבת הצדק וקיום הזכויות המהוות את הבסיס לדינמיקה משפחתית משגשגת.