עורך דין גירושין

להאזנה:

עורך דין גירושין מהווה את הגורם המשפטי המנוסה והמיומן לניהול הליכי גירושין, במובנים רבים גם את האדם הקרוב ביותר שמבין לליבם וכאבם של המיוצגים ופועל מתוך שמירה על האינטרסים האישיים והזכויות שמגיעות להם. במציאות בה כ-30% מהזוגות מתגרשים, נדרש עורך הדין באופן תדיר לניהול מקצועי, הוגן ואחראי של סוגיות כלכליות, הוריות וחוקיות רחבות.

חשיבותו של עורך דין גירושין

מלבד היותו של עורך הדין בעל ניסיון והיכרות יסודית עם החוק והפסיקה בנושא, חשיבותו לליווי ולייצוג המשפטי בהליכי הגירושין מאפשרת לצדדים להגיע להסכם מטיב שבבסיסו שמירה על טובתם ורווחתם של הילדים. כל זאת מתרחש מתוך גילוי אמפתיה, חמלה ואנושיות אליהם נדרש עורך הדין המטפל ולאורך תקופה ממושכת וסוערת מאוד מבחינה רגשית.

חשיבותו של עורך דין גירושין
חשיבותו של עורך דין גירושין

כיצד פותחים תיק גירושין?

תחילת הליכי הגירושין בבחירת הערכאה השיפוטית הרלוונטית – בית הדין הרבני או בית המשפט לענייני משפחה, בו תוגש תביעת גירושין. ברגע שהצדדים יסכימו ביניהם על תנאי הגירושין המלאים, ההסכם יוגש לאותה הערכאה לאישור וקבלת תוקף מחייב של פסק דין. הסכם הגירושין הנוצר מכוח פירוק היחסים הזוגיים, מסדיר עניינים רבים שנובעים מהפירוק על כלל השלכותיהם:

  • מתן גט
  • משמורת ילדים
  • חלוקת רכוש
  • חלוקת חובות
  • הכרעת סוגיות והחלטות עתידיות לגבי הילדים ומחלוקות פוטנציאליות נוספות
  • מזונות
  • ועוד

בישראל, בית הדין הרבני הוא המוסמך לטיפול בענייני נישואין וגירושין באופן בלעדי בקרב יהודים. נוצרים מנהלים גירושין לפי דין הכנסייה ואילו מוסלמים בבתי הדין השרעי. נתמקד כעת במגזר היהודי, המתגרש ברבנות גם בנישואין כדת משה וישראל וגם במקרה של נישואין אזרחיים.

מלבד ביצוע הגירושין עצמם בבית הדין הרבני, קיימת לבית דין זה האפשרות לדון גם בהליכים נלווים כמו חלוקת רכוש, משמורת ומזונות. מכיוון שסמכות זו מקבילה לזו של בתי המשפט לענייני משפחה, נוצר מצב לפיו התובע הראשון מבין השניים, יהיה זה שיקבע את המקום שדן בגירושין (מרוץ הסמכויות). תפקידו של עורך דין גירושין בנקודה זו, יהיה לייעץ למיוצג/ת שלו באיזה מוסד שיפוטי לבחור.

עורך דין גירושין
עורך דין גירושין

אופן מתן הגט בהליכי גירושין

יהודים מתגרשים בבית הדין הרבני בלבד, בהתאם להלכה היהודית ובאמצעות גט: קלף המבטא מסמך הלכתי, שעליו הבעל כותב בעט דיו ובכתב ידו הצהרה מקובלת לעניין הגירושין. הגט מתרחש בנוכחות שני עדים ושלושה דיינים ונמסר לאישה בתום כתיבתו. כעת היא תוכרז מגורשת, בית הדין מכריז על סיום הנישואין ועל יכולתם של בני הזוג להינשא לאחרים.

עניין נפוץ סביב מתן הגט הינו סרבנות גט, שנשענת על בחירתו ההלכתית של הגבר האם לגרש את אשתו או לחילופין על בחירתה של אישה להתגרש בעל כורחה. במקרה כזה, בית הדין נמנע מלכפות את מסירת הגט אולם באפשרותו להטיל סנקציות מסוימות שמאלצות במתן הגט. עורך דין גירושין נדרש ללוות את הלקוח ולייעץ על דרכי הפעולה הטובות ביותר, כדי להגיע לתוצאה המיטבית.

משמורת ילדים

חלק מרכזי מאוד בניהול הליכי הגירושין נסוב סביב קבלת ההחלטות לעניין המשמורת בין ההורים. כאשר הצדדים לא מצליחים להגיע ביניהם להסכמות, כלומר שלא נוצר ביניהם הסכם גירושין, ההכרעה תתרחש על ידי בית המשט לענייני משפחה או בית הדין הרבני וזאת על סמך עיקרון טובת הילד.

עיקרון טובת הילד דורש בירור לעומק של המסוגלות ההורית, הפניות והזמינות של ההורים, לאור הצרכים והאינטרסים של הילד. חלק גדול מדיוני המשמורת כוללים גם הצגת חוות דעת מקצועיות מגורמים רלוונטיים, תוך שבית המשפט מקבל שיקול דעת רחב למדי בזהות המשמורנים. למעשה, גם אם המשמורת הוסדרה בהסכם גירושין, בית המשפט רשאי להתערב ולקבוע אחרת, אם סבור שההסכם שנוצר פוגע בטובת הילד.

מזונות ומזונות ילדים

נשים נשואות זכאיות למזונות חודשיים עד לנקודה בה ניתן פסק דין גירושין מבית הדין הרבני, לפיו הבעל פטור מתשלום מזונות אלה לפי חוק. במזונות ילדים הגבר נותר חייב בכל מקרה, ככל שהאם הופכת למשמורנית הבלעדית. כאשר ההורים מחליטים על משמורת משותפת, נושאים שניהם בתשלום המזונות ובאופן יחסי להשתכרות האישית של כל אחד מהם.

גובה המזונות נקבע גם על בסיס צרכי הילדים לרבות מגורים, מזון, בריאות, חינוך, ביגוד וכן הלאה. במקרה שאחד הצדדים לא מקיים את חובותיו במזונות, ניתן להגיש תביעה מתאימה באמצעות עורך דין גירושין.

מזונות ומזונות ילדים
מזונות ומזונות ילדים

תפקידו של עורך דין גירושין בחלוקת הרכוש

חוק יחסי ממון מסדיר את חלוקת הרכוש המשותף שווה בשווה, דרך הסדר שנקרא "איזון משאבים". חלוקת הרכוש משפיעה מאוד על עתידם הכלכלי של כל אחד מהצדדים ולכן מדובר בסוגיה מורכבת, מרכזית, לעתים גם קשה מאוד לניהול.

על כן, בחירת עורך הדין הרלוונטי תהיה מבוססת על ניסיון מעמיק בטיפול במחלוקות ובניהול הליך איכותי, הוגן ושמטיב עם שני הצדדים, כשבראשו עומדת כמובן רווחת ילדיהם המשותפים. יחד עם זאת, עורך דין גירושין מתמקד באינטרסים המיוחדים של בן הזוג המיוצג ועל כן ישאף למצות את הליך הגירושין מצידו באופן שלא יפגע בזכויותיו בנוגע לרכוש שצבר עד כה, במשותף עם בן או בת זוגו.

בשורה התחתונה:

האינדיקציה הטובה ביותר לבחירת עורך דין גירושין תהיה הניסיון הרלוונטי שצבר בתחום, לצד תחושת בטן אישית בנוגע למידת האמון שמתעוררת כלפיו, מידת הרגישות וההכלה שלו כלפיכם והדרך בה פועלת התקשורת הבינאישית מולו ומאפשרת לכם להתבטא כראוי ולגלות הבנה.

משרד עורך דין מיכאל פיינברג מחזיק בניסיון מקצועי עשיר ביותר בדיני משפחה, בדגש על ניהול הליכי גירושין באופן מסור, הוגן ואנושי המאפשר לצדדים לסיים את היחסים ביניהם בכבוד הדדי. משרדנו זמין לכל שאלה והתייעצות בנוגע לרצונכם בגירושין או בסוגיות הכרוכות בכך ויאפשר לכם להבין את התמונה המלאה ואת ההשלכות ודרכי הפעולה הרלוונטיים לכל מקרה.

יצירת הסכם הוגן, מפורט, ברור ומאוזן או לחילופין הגעה להכרעה שיפוטית רלוונטית, יאפשרו לכם להבטיח את זכויותיכם ולהגן כראוי על עתידכם, לרבות הזכויות והעתיד של ילדיכם. 

חלוקת הרכוש במקרה שאין הסכם ממון, עולה לא פעם על שרטון וזאת מתוך ראיית הצדדים את האינטרס האישי לעניין המשאבים הקיימים, שמיועדים להבטחת עתידם. חלוקת הרכוש באמצעות עו"ד מקצועי ומנוסה מאוד, תאפשר לצדדים להגיע לאיזון מתאים וזאת בהתאם לחוק וללא פגיעה כלכלית בבני הזוג ובילדיהם.

עורך דין דיני משפחה מהווה את הגורם העוסק באופן ישיר בייצוג וליווי תהליכי גירושין. עורך דין זה אמון על הסכמי גירושין, הגשת תביעות במזונות, כריכת סוגיות בבית הדין הרבני, טיפול בסרבנות גט ועוד. עורך הדין נדרש לאסטרטגיה שתאפשר לו למצות את זכויות המיוצגים אצלו ולהגיע להסכם גירושין יעיל ובמהירות.

עורך הדין מהווה אלמנט מרכזי מאוד בהכתבת הליך הגירושין על שלל השלכותיו הנוכחיות והעתידיות. מכיוון שזהו הגורם שיספק את רמת ההגנה וההישגים שלכם עד להשלמת התהליך, חשוב שתבחרו בגורם מקצועי ומנוסה מאוד, שמכיר לעומק את החוק והפסיקה ושמעניק לכם מעל לכל תחושה אישית טובה, בטוחה ופועל מתוך הבנה, הכלה ורגישות מלאים. 

מאמרים נוספים:

חזקת הגיל הרך

גירושין הם אף פעם לא דבר קל, ובמיוחד כאשר מדובר על גירושין עם ילדים בגיל הרך. המורכבויות הן רבות, ובמיוחד עניין המשמורת על הילדים הקטנים.

להמשך קריאה »

תביעת כתובה

כתובה היא מסמך משפטי מחייב, שאותו כותב הבעל לאשתו, תוך שהוא מתחייב לה חובות שונות, וביניהן גם תשלום סכום כסף מסוים במקרה שיתגרשו או שהוא

להמשך קריאה »

מזונות זמניים

ניווט בהליכי הגירושין המורכבים כרוך, על פי רוב, במתן מענה לצרכים הכלכליים המיידיים של בני הזוג ושל הילדים, כבר במהלך תהליך הפרידה. בדיוק לשם כך,

להמשך קריאה »