צוואה בכתב יד

ענייני ירושה הם כמעט תמיד נושאים רגישים מאוד, ויש להם השפעה גדולה מאוד על היחסים בתוך המשפחה. ניסוח צוואה בכתב יד הוא אחת הצורות האפשריות לעריכת צוואה, אך חשוב לדעת מהם רכיבי היסוד של צוואה כזו, וכיצד ניתן להתנגד אליה במקרה הצורך. בכל מקרה ניתן לפנות אל עו"ד צוואות המתמחה בתחום.

 

מהי צוואה בכתב יד?

חוק הירושה, תשכ"ה-1965 מסדיר את נושא צוואות וירושות במדינת ישראל, וקובע הוראות שונות המתייחסות לכל מיני היבטים שקשורים בצוואות באופן כללי, ובנושא צוואה בכתב יד בהיבט הספציפי.

ישנן כמה צורות לעשות צוואה, וביניהן אחת הצורות היא צוואה בכתב יד, כאשר כשמה כן היא, זו צוואה שהאדם המוריש כותב בעצמו בכתב ידו. סעיף 19 לחוק הירושה קובע שעל צוואה בכתב יד להיכתב כולה על ידי האדם המצווה, וגם שיש לכלול בה את תאריך כתיבת הצוואה וחתימה של המוריש.

 

מהם רכיבי היסוד בצוואה בכתב יד?

כאשר נעשית צוואה בכתב יד ישנם כמה רכיבי יסוד שחשוב מאוד שייכללו בה, אחרת לא בטוח שהיא תהיה תקפה. סעיף 25 לחוק הירושה קובע כי רכיב יסוד שעליו להיכלל בכל צוואה בכתב יד, הוא שהיא תהיה כתובה בכתב ידו של המצווה עצמו.

לעניין התאריך והחתימה, מדובר ברכיבים שצריכים להיכלל בצוואה בכתב יד, אך הדגש המרכזי הוא שהם יהיו כתובים בכתב ידו של המוריש. אם נפלו פגמים בתאריך עצמו או בחתימה עצמה, מדובר בפגמים שלעיתים יהיה ניתן להתגבר עליהם.

אך אם אחד מהם לא כתוב בכתב ידו של המוריש, יהיה מדובר בפגם שלא ניתן להתגבר עליו כיוון שהוא מהווה רכיב יסוד בצוואה בכתב יד. כמו כן, יהיה ניתן לבצע תיקון טעות בצוואה לפי סעיף 25 לחוק, כאשר התאריך שנכתב הוא שגוי.

 

צוואה בכתב יד

 

איך מנוסחת צוואה בכתב יד?

כאשר מדובר על נוסח צוואה בכתב יד, אין כללים נוקשים מדי לעניין זה. באופן כללי כאשר מדובר על צוואות וירושות, הרצון הוא לנסות להתחקות ככל הניתן אחרי רצונו של המוריש. צוואה היא הדרך של אדם לבטא את רצונו לגבי מה ייעשה ברכושו לאחר פטירתו.

לכן, הכללים הקשורים לצוואות אינם נוקשים מדי בשביל לאפשר לכמה שיותר אנשים לבטא את רצונם בדרכם שלהם. עם זאת, בדיוק בגלל שמדובר בנושא כה הרה גורל, ולעיתים מדובר ברכוש רב ובסכומי כסף ונכסים רציניים ביותר, המשפט מתייחס לענייני צוואות בכובד ראש, ואם יעלה חשש שתוכן הצוואה לא פורש נכונה ולא מתחקה אחר רצונו של המוריש, יהיו מגבלות על כך.

אף על פי כן נוסח צוואה בכתב יד יכול להיות בלשון ציווי, או בלשון מתנה, או בכל דרך אחרת שתדגיש שהמוריש אכן מעוניין להוריש את נכסיו לאדם אחר. כדאי לפרט בצורה הברורה ביותר את הנכסים שעליהם מדובר, הכספים שעליהם מדובר, והיורשים שבהם מדובר – כדי למנוע טעויות ומריבות בהמשך.

 

האם ניתן להתנגד לצוואה בכתב יד?

כאשר מדובר על התנגדות לצוואה ובמיוחד התנגדות של צוואה בכתב יד, מדובר בהליך אפשרי, כאשר האדם שמחליט להתנגד, הוא זה שצריך להוכיח שישנו פגם מסוים בצוואה המדוברת. האדם המתנגד יצטרך להעלות את החששות השונים שיכולים להיות במקרה זה, כמו השפעה בלתי הוגנת של אחד היורשים על האדם המוריש בצורה שהקנתה לו זכויות יתר, או טענה לזיוף כתב יד. בכל אופן, על המתנגד יהיה נטל כבד להוכיח את האמור, והתנגדות היא אכן אפשרית.

 

באילו מקרים צוואה בכתב יד לא תתממש?

אם אכן כתוצאה מהליך התנגדות כזה או אחר, יתברר ויוכח שנפלו פגמים מהותיים בעריכת צוואה בכתב יד, ייתכן שהתוצאה של הליך כזה תהיה שהצוואה בכתב יד לא תמומש. כאמור, רעיון חשוב ביותר בכל הקשור בדיני ירושה, הוא לכבד את רצונו של המנוח, ואת זכותו להחליט למי הוא מעביר את כל הרכוש שצבר במהלך חייו.

על כן, מצבים שבהם צוואה בכתב יד לא תמומש הם יחסית נדירים, ויקרו רק כאשר עולה חשד אמיתי ועמוק לפגיעה ברצונו האמיתי של המוריש. לדוגמא, ישנם מקרים בהם הורה מבוגר הולך לעולמו, ומוריש את כל כספו או את עיקר כספו לאחד מילדיו בלבד. לעיתים, יהיה ניתן להוכיח שאותו יורש שכנע והשפיע על ההורה בדרכים פסולות שייתן לו עדיפות בחלוקת הירושה.

 

בכל הקשור בצוואות ובירושות, חשוב להתייעץ עם עורך דין המומחה בתחום, ומכיר את ההליכים השונים ואת סיכויי ההצלחה בכל אחד מהם. מיכאל פיינברג הוא עו"ד צוואות מומחה שצבר ניסיון רב שנים בעבודה על תיקים רבים ומגוונים.