מזונות זמניים

ניווט בהליכי הגירושין המורכבים כרוך, על פי רוב, במתן מענה לצרכים הכלכליים המיידיים של בני הזוג ושל הילדים, כבר במהלך תהליך הפרידה. בדיוק לשם כך, קיימים מזונות זמניים  (בפרט מזונות זמניים בבית הדין הרבני) – מדובר בסוג של סעד זמני, אשר חל עד שמתקבלת הכרעה לגבי המזונות הקבועים. 

במאמר זה, נבין מהם מזונות זמניים וכן מה כוללים מזונות זמניים, נגדיר מי זכאים לקבל אותם, נעמוד על הליכי הגשת בקשה למזונות זמניים, ונדון באתגרים השונים אשר מלווים את הסוגייה.

 

מהם מזונות זמניים?

בטרם נצלול לעומק הסוגייה, ננסה ראשית לכל להבין מהם מזונות זמניים ומהי המשמעות שלהם הלכה למעשה. מדובר תמיכה כספית הניתנת על ידי אחד מבני הזוג לבן הזוג השני במהלך הליך הגירושין. מטרתה העיקרית של תמיכה כספית זו היא להבטיח את שלומם הכלכלי של בן הזוג התלוי כמו גם של הילדים שגדלים עמו, עד לקבלת החלטה סופית לגבי מזונות קבועים על ידי בית המשפט.

אז מה כוללים מזונות זמניים? המזונות הזמניים כוללים בדרך כלל תשלומים עבור מגוון רחב של צרכים – דיור, שירותי בריאות, מזון והוצאות מחיה חיוניות אחרות. אם כן, המטרה היא לשמור על רמת חיים סבירה עבור בן הזוג התלוי והילדים במהלך הליך הגירושין, וכן להבטיח שהם לא יסבלו ממצוקה כלכלית כתוצאה מהליך הגירושין.

 

מתי ניתן להגיש תביעה למזונות זמניים?

הגשה של תביעה למזונות זמניים יכולה להיפתח בשלב מוקדם של הליך הגירושין, ואפילו לפני הגשת תביעת מזונות רשמית לבית המשפט ככל שמדובר במקרים דחופים. כך, אף אם אתם מצויים בעיצומו של הליך יישוב סכסוכים או של שיחות גישור במסגרת פגישת מהו"ת, ניתן לבקש מבית המשפט לקבוע את דמי המזונות הזמניים, על מנת למנוע עומס כלכלי פוטנציאלי על הצד התלוי ועל הילדים.

דעו לכם, כי בכל הנוגע לתביעת המזונות הזמניים – העיתוי הוא פקטור קריטי. תביעה מוקדמת של המזונות הזמניים עשויה לאפשר הקלה פיננסית מיידית וכן יציבות במהלך תקופה סוערת ומאתגרת מעין זו. לעיתים קרובות, אנשי מקצוע כמו עו"ד גירושין מהימן, ימליצו על פעולה מהירה להבטחת תשלומי הביניים הללו, תוך הבטחת סיפוק הצרכים הכספיים של הצד התלוי והילדים כבר מתחילת הליך הגירושין.

 

מה גובה המזונות הזמניים?

גובה המזונות הזמניים משתנה בהתאם למספר גורמים, ביניהם ניתן למנות את אלו הבאים –

  • גילאי הילדים
  • הכנסות שני ההורים וכושר ההשתכרות שלהם
  • חלוקת תקופות המשמורת על הילדים
  • מצב בריאותי
  • הוצאות חינוכיות

בדרך כלל בתי המשפט מעריכים את הנתונים הללו באופן מהיר על מנת לספק סעד כספי מידי, ואמנם חשוב להדגיש כי הערכה זו אינה מחייבת ואינה מכתיבה את סכום המזונות הסופי שייקבע בהליך הגירושין. כך, בעניין 1302426 פלונית נ' פלוני, נקבע כי "הכתרת סכום המזונות כמזונות זמניים מורה שעדיין לא נקבעו מזונות קבועים".

 

מה עושים במידה והמזונות הזמניים גבוהים מדי?

כאמור לעיל, קביעת סכום המזונות הזמניים נעשית באופן מהיר למדי, על מנת להבטיח את מיידיות הסעד. חישוב מהיר ופשטני של דמי מזונות עלול, מטבע הדברים, להוביל לטעויות ולאי דיוקים מצערים. אי לכך, במקרים שבהם סכום המזונות הזמני שנקבע נראה מופרז בעיני מי מהצדדים, ניתן ואף רצוי לנקוט באמצעים משפטיים על מנת לבצע הערכה מחודשת ולשנות סכום זה. לחילופין ניתן לעתור גם במצב שבו המזונות הזמניים נדמים נמוכים מדי ועולה צורך של הגדלת מזונות ילדים להבטחת רווחתם.

בין היתר, במסגרת כתב הגנה מזונות זמניים ניתן לערער על הסכום שנקבע, תוך הגשת מערך שלראיות וטיעונים המצדיקים הגדלת מזונות ילדים או הפחתתם. הדבר עשוי להיות כרוך בהצגת מידע פיננסי מעודכן או בהדגמת שינויים בנסיבות אשר מצדיקים את ההערכה המחודשת. במובנים רבים, אם כן, מומחיות משפטית של עו"ד מזונות היא לא פחות מחיונית על מנת להגיש כתב הגנה מזונות זמניים ולנהל משא ומתן אפקטיבי ולהביא לסכום מזונות זמניים סביר והוגן.

 

מי זכאי למזונות זמניים?

על פי הדין הקיים הגשת תביעה למזונות זמניים היא אופציה רלוונטית שניתן לממש אותה תחת שתי מסגרות – מזונות אישה ומזונות ילדים. כך, בהסתייע בשירותיו של עו"ד גירושין ניתן להגיש בקשה למזונות זמניים במקביל להגשת כתב התביעה למזונות ובמקרים דחופים גם לפני, בין אם לזוג יש ילדים משותפים ובין אם לאו.

יש לציין כי הזכאות עבור דמי מזונות ארעיים וכן מזונות זמניים בבית הדין הרבני נקבעת על פי נסיבות המקרה הספציפיות והצרכים הכלכליים של הצד התלוי והילדים. בתי המשפט בוחנים בקפידה את המצב הנתון של כל מקרה ומקרה על מנת להבטיח שהנזקקים יקבלו את התמיכה הכספית הדרושה להם בתקופה מאתגרת זו.

 

כמה זמן לוקח עד שמתקבלים המזונות הזמניים?

העיתוי לקבלת מזונות זמניים יכול להשתנות בהתאם לנסיבות הספציפיות של המקרה ולפעולות שנקט בית המשפט. עם זאת, יש לחדד כי מערכת המשפט שואפת לזרז את התהליך ככל שניתן כדי לשמור על רווחתם הכלכלית של בן הזוג התלוי והילדים, ומזדרזת לקדם הליכי בקשה למזונות זמניים במהרה.