עורך דין ירושה

תפקידו של עורך דין ירושה נחלק לשני תחומים מרכזיים כתיבת צוואות וסכסוכי ירושה. עורך הדין עוסק בליווי לקוחות המבקשים להורות מבעוד מועד כיצד יחלוק עיזבונם ובאחריותו לדאוג כי הצוואה תכתב בהתאם לדין כך שרצונו של המצווה יתקיים. בנוסף עורך הדין עוסק בליווי יורשים כאשר מתקיימים סכסוכים סביב עיזבונות של נפטרים. מדובר בין היתר בהגשת התנגדויות לצוואות בעילות שונות.

מי יורש בהתאם לחוקי הירושה

בהתאם לדיני הירושה אדם יכול להורות בצוואתו על הורשת רכושו ונכסיו לכל מי שהוא חפץ. בהתאם לדין, אדם אינו חייב להוריש לשאריו דבר אך על מנת לנשלם עליו לכתוב צוואה תקפה בהתאם לדין. במצב בו הנפטר לא הותיר צוואה תקפה, בהתאם לחוקי הירושה קרוביו יירשו אותו על פי סדר הירושה שנקבע בדין.

כאשר אין בנמצא צוואה תקפה העיזבון יחולק בין ילדי המנוח ובן או בת זוגו. במידה ולנפטר אין ילדים חלקם עובר להוריו. במידה וילדיו נפטרו נכדיו יקבלו את חלקם.

 

הצוואה האחרונה מבטלת כל צוואה קודמת

צוואה היא מסמך משפטי מחייב אשר נועד להסדיר את אופן חלוקת עזבונו של המוריש לאחר פטירתו. בהתאם לדיני הירושה אין גבול למספר הצוואות שהאדם רשאי לכתוב ולמעשה כל צוואה חדשה תבטל את הצוואה שקדמה לה במידה ויש שינוי בהוראות הנוגעות לאותם רכיבי רכוש ונכסים. כל עוד המצווה היה כשיר בעת כתיבת צוואתו האחרונה זו בלבד תהיה תקפה.

במידה והצוואה החדשה הוסיפה הוראות רק לגבי רכוש חדש שלא נכלל בצוואה הקודמת יהיה לקחת בחשבון את ההוראות בשני הצוואות האחרונות וכן הלאה.

על תפקידו של עורך דין ירושה
על תפקידו של עורך דין ירושה

 כתיבת צוואה תקפה

תפקידו של עורך דין ירושה המלווה כותב צוואה הוא בראש ובראשונה לוודא שזו נכתבת באופן שיקשה על הגשת התנגדות לצוואה לאחר פטירת המוריש. עליו לוודא שהצוואה עומדת בתנאים המשפטיים, הן בכל הנוגע לדרישות הצורנייות בחוק והן בהתאם לדרישות המהותיות הנדרשות על מנת שהצוואה תהיה תקפה.

 

ווידוא והדגמת כשירות המצווה

על פי דיני צוואות וירושות המצווה נדרש להיות בכשירות משפטית בעת עריכת צוואתו. עורך דין ירושה נדרש לבדוק את הכשירות ובמידה והוא סבור שזו עשויה שלא לעמוד בדרישות החוק עליו לסרב להשתתף בעריכת הצוואה. על מנת למנוע הגשת התנגדויות מסוג זה בעתיד הוא יכול להדגים את כשירות המצווה, באמצעות צירוף חוות דעת של מומחה וצילום של מעמד החתימה.

 

אופן ניסוח הוראות הצוואה

נושא חשוב נוסף בו עורך דין ירושה עוסק בעת ניסוח צוואות הוא באופן ניסוח ההוראות. עליו לסייע למוריש לנסח את הוראותיו בלשון של ציוויי בהתאם לדרישות החוק. עליו גם לסייע לו להגדיר את פרטי היורשים ופרטי הרכוש באופן ברור וחד משמעי על מנת למנוע מחלוקות עתידיות וטענות להוראה או צוואה סתומה.

 

שימוש בהתניות בצוואה

חשיבותו של עורך דין צוואות וירושות באה לידי ביטוי גם בכל הנוגע להכנסה של תנאים וסייגים בצוואה. מחד עליו לאפשר למצווה את האפשרות לקחת בחשבון תרחישים שונים מכיוון שעשוי לחלוף זמן רב בין מועד עריכת הצוואה לפטירה ומאידך ההתניות נדרשות לעמוד בתנאי החוק ושלא להיפסל על ידי בית המשפט.

קביעת יורש אחר יורש למשל הינה תנאי מקובל. לעומת זאת כאשר מדובר על תנאי דוחה הדבר עשוי להיות מורכב יותר. עורך דין ירושה צריך להסביר למצווה בהתאם לדין ולתקדימי הפסיקה מה יהווה תנאי בלתי מוסרי בצוואה שעלול להיפסל על ידי בית המשפט.

 

אופן חלוקת העיזבון

נושא חשוב נוסף בו עוסק עורך דין ירושה המלווה כותבי צוואות הוא בתכנון הירושה הן בהיבטי מס והן לשם שמירה על עסקים משפחתיים. בהקשר זה, ניתן להורות על מתן חלקים שונים מהירושה בצורה של שיעורים שונים מתוך העיזבון או של מתן מנות מוגדרות כגון דירות ועסקים. ניתן גם להגדיר מהיכן וכיצד ייגבו החובות של המצווה טרם העברת הנכסים השונים ליורשים.

 

כיבוד רצון המצווה

עקרון העל שצריך להוביל את עורך הדין העוסק בעריכת צוואות הוא כיבוד רצונו של המצווה. עליו לדאוג שהצוואה תביא לידי ביטוי את רצונותיו של המצווה ושתנוסח כך שערעור עליה יהיה קשה ככל שניתן. ניתן אף להציע לכותב הצוואה להכניס הוראות המתנות את הזכאות לחלק מהירושה בכיבודה על ידי היורשים ובהימנעות מהליכים משפטיים שיקשו על הוצאתה על הפועל.

 

צוואות  במצבים לא שגרתיים

ישנם מצבים בהם עוסק עורך דין צוואות וירושות בהם ישנה חשיבות מיוחדת לכתיבתה ולהם יהיו מאפיינים ייחודיים. דוגמא לכך היא כאשר למצווה אין שארי בשר והימנעות מעריכת צוואה תוביל להעברה של העיזבון לידי המדינה. בצוואה מסוג זה המצווה יידרש לקבוע למי יועבר העיזבון בין אם לגוף מסוים או למנהל עיזבון שינתב את העיזבון למטרות שהמצווה יגדיר.

במצב של בני זוג הנמצאים בנישואים שניים גם כן יש ייחודיות בכתיבת הצוואה והעורך דין יכול לסייע למצווה להגן על ילדיו מנישואים קודמים או על בן או בת הזוג הנוכחיים. הדבר יכול להיעשות באמצעות הוראות לגבי אופן חלוקת הנכסים שלא בהתאם לסדר הירושה בדין ולמשל קביעה כי דירת המגורים תהיה ברשות המתגורר בה עד לפטירתו והעברתה ליורשים רק לאחר מכן.

 

בני זוג ידועים בציבור

מצב מיוחד נוסף בו ישנה חשיבות גדולה לכתיבת צוואה היא של בני זוג ידועים בציבור. אמנם בהיעדר צוואה, זכות הירושה שווה לזו של בן זוג נשוי אך ורק אם הידוע בציבור אינו נשוי מבחינה חוקית לאחר ובמידה והוא מצליח להוכיח את המעמד מבחינה משפטית. כתיבת צוואה יכולה להקל על ההליך ולהעביר לבן הזוג את חלקו בעיזבון בקלות רבה יותר.

 

סכסוכי ירושה והתנגדות לצוואה

עד כה עסקנו בנושא של תפקידו של עורך דין ירושה בכל הנוגע לכתיבת צוואה. כפי שציינו, ישנו תחום מרכזי נוסף בו עורכי דין העוסקים התחום כגון, עו"ד מיכאל פיינברג מתמחים בו הוא של סכסוכי ירושה והגשת התנגדות לצו קיום צוואה.

הגשת התנגדות לצוואה יכולה להיעשות על ידי כל  מי שסבור שהוא נפגע ממנה ולרוב הדבר נעשה על ידי יורשים בסדר הטבעי שנושלו על ידי המצווה בצוואה שפורסמה. ניתן להתנגד לצוואה בשל עילות שונות לרבות בטענה שהיא מזויפת או לא תקפה כפי שנפרט בהמשך.

 

השפעה בלתי הוגנת על המצווה

מקרים רבים בהם עורך דין ירושה מערער על תקפות של צוואה נוגעים להשפעה בלתי הוגנת מצד אחד המוזכרים בצוואה על כתיבתה. בהליך המשפטי עורך הדין יידרש להוכיח כי מדובר בהשפעה אסורה בה המוטב נהג באי הגינות על מנת להשפיע על המצווה לנשל את היורשים האחרים לטובתו. כאשר בית המשפט יסבור שמדובר במקרה בו התקיים ניצול של יחסי אמון מיוחדים הצוואה עשויה להיפסל.

 

היעדר כשירות בעת עריכת הצוואה

עילה נוספת העולה בסכסוכי ירושה אותם מלווה עורך דין דיני משפחה נוגע לכשירות של המצווה. יש צורך להוכיח לבית המשפט כי בעת כתיבת הצוואה האחרונה לגביה דנים המצווה לא היה כשיר לעשות זאת מבחינה משפטית. חשוב להבין כי במסגרת הדיון על כשירות הנפטר אין משמעות להוכחת התדרדרות במצבו של המוריש לאחר מועד עריכת הצוואה.

 

צוואה לא ברורה או מזויפת

ניתן להתנגד גם בשל היותה של הצוואה מה שמכונה צוואה סתומה. על עורך דין ירושה המייצג את המערער להסביר בבית המשפט מה בהוראות הצוואה אינה ניתן להבנה או ליישום והאם יש לפסול את כל הצוואה או רק הוראה ספציפית. גם כאשר עולה חשד שהצוואה כלל לא נכתבה על ידי המצווה ניתן להביא לביטולה תוך הצגת ראיות גרפולוגיות וכן הלאה.

 

מסגרת הזמן לפעולה

עורך דין המייצג נפגעים מצוואה נדרש לפעול במהירות ובמסגרת המועד הקצוב להגשת התנגדות. במרבית המקרים מדובר על 14 ימים מעת פרסום הבקשה לקבלת צו לקיום צוואה. במידה והמיוצג סבור כי יש בסיס משפטי להתנגדות והוא זקוק לזמן נוסף על מנת לבסס זאת ניתן להגיש בקשה לרשם או לבית המשפט ולקבל הארכה של המועד.

 

מועד העלאת הטענות

כל בקשה לדיון לגבי סכסוך ירושה וחלוקת עזבון שלא במועד שנקבע לכך בחוק מחייב הצדקה משפטית לכך. כלומר מי שיגיש בקשת התנגדות לצוואה לאחר פרסום הצו על ידי בית המשפט יידרש להסביר מדוע הוא לא העלה טענות אלו במועד. רק במידה ובית המשפט ישתכנע שמדובר במידע שלא היה בידי המערער בעת ההיא הוא יסכים לשמוע את הטענות.

 

ביטול צו ירושה שניתן ללא צוואה

בקשת הביטול חייבת להתבסס על העילות המוכרות תוך הבאת סימוכין וראיות תומכות לטענות של המערער. במידה וצו הירושה הקובע את זכויות היורשים ניתן בהנחה כי המוריש לא כתב צוואה ובקשת הערעור נעשית בגין הצגת צוואה יש צורך להסביר לבית המשפט כיצד צוואה זו היא הופיעה רק כעת.

כאשר הצו ניתן ללא צוואה ונטען כי לנפטר יורשים שהצו לא כלל למרות זכאותם לכך יש גם כן להסביר מדוע הדבר התגלה בשלב זה. חוק הירושה קובע שבית משפט יכול לבטל צו או לתקן אותו בגין עובדות או טענות שלא היו בפניו בעת שניתן הצו.

 

סיכום עורך דין צוואות וירושות

לסיכום הנושא, במאמר זה עסקנו בתפקידיו המרכזיים של עורך דין ירושות וצוואות. כפי שציינו, עורך הדין נדרש לסייע בעריכת צוואות, בהגשת בקשות לצו קיום צוואה, הגשת בקשות לצו ירושה, בייצוג מתנגדים למתן צו ירושה או צו קיום צוואה ועוד. בכל אחד מההליכים הללו חשוב לקבל ליווי משפטי של עורך דין מנוסה בתחום על מנת להגן על האינטרסים שלכם באופן מטיבי.

כאשר אדם נפטר מבלי שהוא הותיר אחריו צוואה תקפה העיזבון יחולק לפי סדר הירושה שנקבע בחוק. בירושה על פי דין היורשים הם קרוביו של הנפטר. במידה ולנפטר אין קרובי משפחה מהמדרג המפורט בחוק אשר זכאים לרשת אותו היורש החוקי היא מדינת ישראל באמצעות האפוטרופוס הכללי.

יורש חוקי ייפסל מלרשת הן מכוח צוואה והן על פי דין העדר צוואה במידה והוא הורשע בזיוף או העלמה של צוואת המוריש. גם כאשר היורש הורשע ברצח או בניסיון לרצח של הנפטר  הוא יהיה פסול מלרשת אותו.

על פי החוק הישראלי אין מס ירושה ייעודי אך ישנם היבטי מיסוי לאופן ההורשה במיוחד בכל הנוגע למיסוי מקרקעין. ניתן לבצע בירושה תכנון מס ולהקטין את חבות המס העתידית של היורשים בעת מכירת דירה בירושה.

באופן עקרוני כן. חוק הירושה מכיר בידוע בציבור כיורש לכל דבר ועניין ובמידה ואדם נפטר והותיר אחריו ידועה בציבור גם אם לא השאיר צוואה זו תירש אותו על פי החוק. עם זאת יהיה עליה להוכיח כי בני הזוג ניהול משק חיים משותף כמוגדר בחוק.