גירושין אזרחיים

היציאה למסע של גירושים אזרחיים מסמלת את המעבר מקיום של חיים השלובים זה לזה לכדי שני נתיבים נפרדים ויציאה לדרך חדשה. הליך הגירושין האזרחי הוא הליך משפטי של התרת נישואין אשר מעניק ליחידים את האפשרות לשים קץ לחיי נישואין שעלו על שרטון, וזאת על מנת לשפר את אורח חייהם ולחפש אחר עתיד טוב יותר.

במאמר זה נתעמק במשמעותם של הגירושין האזרחיים, בהבדל שבין גירושין אזרחיים לבין גירושין "קלאסיים" ברבנות, בקריטריונים לזכאות ובתפקידו הבלתי יסולא בפז של עו"ד גירושין מומחה כמו עורך דין מיכאל פיינברג בניווט תהליך מורכב זה.

 

מה המשמעות של גירושין אזרחיים?

כאשר קשר הנישואין מגיע לנקודה של התמוטטות בלתי הפיכה התרת גירושין בדרך של גירושין מנישואין אזרחיים הופכים לדרך מכרעת עבור אנשים רבים המבקשים לפרק את האיחוד הזוגי שלהם באמצעים חוקיים. במילים אחרות, מדובר במנגנון משפטי, אשר נועד לסיים את קשר הנישואין בהתאם לחוקים ולתקנות אשר נהוגים במדינה. תהליך זה מעניק לבני הזוג התחלה חדשה, ומאפשר לשני הצדדים לפתוח דף חדש ומרענן בחייהם.

 

אז מהו בדיוק ההבדל בין התרת נישואין בדרך של גירושין נישואים אזרחיים לבין גירושין ברבנות?

בוודאי תופתעו לשמוע כי הלכה למעשה אין הרבה הבדל בין גירושין מנישואין אזרחיים שנערכו בחוץ לארץ לבין גירושין מנישואין שנערכו בישראל כדת וכדין. הרי, כאשר בני הזוג הם בני אותה הדת והם נישאו בנישואין אזרחיים בחוץ לארץ – הם אינם יכולים להתגרש באופן אזרחי בישראל, וזאת על אף שבחרו להינשא באופן אזרחי בחו"ל. זאת מפני שאם בני זוג הם בני אותה הדת, הגירושין לעולם ייערכו על פי הדין הדתי אשר אליו משתייכים בני הזוג, ואין כל חשיבות לאופן שבו נישאו. אם כן, עולה השאלה – האם בכלל ניתן לקיים גירושים של נישואים אזרחיים בישראל? התשובה היא שלילית – בפועל גירושים נישואים אזרחיים יתבצעו אף הם ברבנות, ממש בדומה לגירושין של זוג שהתחתן כדת וכדין בישראל.

מדוע זהו המצב? החוק הישראלי מקנה לבית הדין הרבני את הסמכות הבלעדית לעסוק בהליכי גירושין ונישואין של בני זוג יהודים בישראל, ועל כן גירושין לאחר נישואים אזרחיים עתידים להיערך ברבנות ללא קשר לאופן הנישואין.

יש לציין כי ככל שמדובר בבני זוג אשר משתייכים לדת אחרת (כלומר, הם בני הדת המוסלמית, הנוצרית או הדרוזית) – הללו רשאים להתגרש בישראל על פי הליך הגירושין של דתם, בבתי הדין הדתיים המתאימים.

אמנם, ניתן להצביע על הבדל קטן לטובת גירושין מנישואין אזרחיים – על פי רב גירושין נישואים אזרחיים הם הליך פשוט יותר ומהיר יותר ביחס לגירושין לאחר נישואין כדת וכדין. זאת מפני שאין צורך להוכיח קיומה של עילת גירושין בפני בית הדין הרבני, וסביר להניח שבית הדין הרבני לא יורה לצדדים לפעול למען שלום בית, אלא פשוט יורה על מתן פסק דין גירושים של נישואים אזרחיים ויפתח לאלתר תהליך גירושים אזרחיים עבור הזוג.

 

למי ניתנת האפשרות לגירושין אזרחיים בישראל?

כל האמור מעלה ביחס לביצוע גירושים אזרחיים אינו רלוונטי ביחס לבני זוג אשר אינם בני אותה הדת, או כאשר לפחות אחד מהם אינו משתייך לעדה דתית מוכרת בישראל. כך – בני זוג אשר נישאו בנישואין אזרחיים בחוץ לארץ, כאשר כל אחד מהם משתייך לדת אחרת, רשאים לבצע נישואין אזרחיים גירושים במדינת ישראל. הליך זה יתבצע תחת סמכותו של בית המשפט לענייני משפחה (ולא מול אחד מבתי הדין הדתיים של הדתות הרשמיות בישראל, כפי שנהוג בקרב יתר הזוגות אשר עומדים בפני הליך גירושין).

יש לציין כי גם בני זוג שהם חסרי דת (כלומר נטולי שיוך דתי ברמה הפורמלית) או בני זוג אשר משתייכים לעדה דתית אשר אינה מוכרת באופן רשמי במדינת ישראל (כמו הינדים או בודהיסטים) זכאים לבצע גירושין לאחר נישואים אזרחיים בבית המשפט לענייני משפחה.

גירושין אזרחיים - עו''ד מיכאל פיינברג
גירושין אזרחיים – עו"ד מיכאל פיינברג

מה המשמעות של התרת נישואין?

כאשר כל אחד מבני הזוג הנשואים משתייך לדת אחרת, או שמא לפחות אחד מהם הוא בגדר "חסר דת" (כלומר, אינו משתייך באופן פורמלי לעדה דתית כלשהי) או אינו משתייך לעדה דתית המוכרת בישראל – עליהם לגשת אל בית המשפט לענייני משפחה על מנת להתיר את נישואיהם ברמה האזרחית. כמובן כי זוג מעין זה אשר מבקש להתיר את נישואיו במדינת ישראל צריך להיות בעל זיקה למדינה, אשר עשויה להתבטא במעמד של אזרחות או של תושבות.

אם כן, בדומה להליך הגירושין, שאותו צריכים לעבור בני זוג נשואים המשתייכים שניהם לדת היהודית, לדת המוסלמית לדת הדרוזית או לאחת מהעדות הנוצריות אשר הינן בעלות בית דין במדינת ישראל, אקט התרת הנישואין נועד לשים קץ לחיי הנישואין ולפרק את מערכת היחסים ברמה הרשמית.

יצוין כי הקונסטרוקציה המשפטית הזו בדבר התרת נישואין מוסדרת בעיקרה בחוק שיפוט בענייני התרת נישואין (מקרים מיוחדים וסמכות בין לאומית), תשכ"ט-1969 וכן בתקנות בית משפט לענייני משפחה (סדרי דין), תשפ"א-2020.

 

תוך כמה זמן התהליך מסתיים?

בכל מה שנוגע לביצוע גירושין אזרחיים, הרי שלא ניתן להצביע על פרק זמן חד משמעי שבו מתנהל ההליך. אם כן, אם אתם עומדים בפני גירושים אזרחיים, מוטב לכם להיערך להליך משפטי של מספר חודשים לכל הפחות, אשר יכלול, בין היתר, את השלבים המרכזיים הבאים:

  • הגשת בקשה בכתב לבית המשפט או לבית הדין הרלוונטי בצירוף כל המסמכים הדרושים.
  • עריכת הסכם גירושין בעת הצורך, שיכיל הסדרים בנוגע לחלוקת הרכוש, תשלומי מזונות, טיפול בילדים המשותפים וכיוצא בזאת.

 

מהו פסק דין הצהרתי ולמי הוא יעיל?

פסק דין הצהרתי הוא פסק דין אשר מצביע על התקיימה של זכות מסוימת או אשר מצביע על קיומו של סטטוס מסוים. פסק הדין נותן להצהרה המנויה בו גושפנקא פומבית בעלת תוקף משפטי, בכפוף לסעיף 75 לחוק בתי המשפט, תשמ"ד-1984.

מהו הקשר לענייננו? פסק דין הצהרתי רלוונטי בעיקר לגירושין אזרחיים מסוג התרת הנישואין. פסק הדין יצהיר על התרת הנישואין וייתן לה תוקף רשמי מבחינת רשויות המדינה, כחלופה להליך הגירושין הדתי, שאותו צריכים לעבור בני זוג נשואים במדינת ישראל אשר משתייכים לאותה עדה דתית מוכרת.

 

איך ניתן לערוך גירושים אזרחיים מחוץ לרבנות?

עולה השאלה: האם ניתן לערוך גירושים אזרחיים מחוץ לרבנות, ואם כן – כיצד?

 

גירושים אזרחיים בחו"ל

כפי שהסברנו מעלה, נראה כי בישראל לא קיימת אלטרנטיבה ממשית של גירושין אזרחיים עבור בני זוג בני אותה הדת, אפילו אם הנישואין נערכו בחוץ לארץ באופן אזרחי. אם כן, עולה השאלה – אם בני זוג התחתנו בחוץ לארץ במסגרת חתונה אזרחית גירושין אזרחיים בחוץ לארץ הם אופציה? הפעם התשובה היא דווקא חיובית. בני הזוג אשר נישאו בהליך אזרחי בחוץ לארץ רשאים לבצע נישואין אזרחיים גירושים במדינה שבה נישאו, בכפוף לחוקיה של אותה המדינה שבה הם נישאו.

כמובן שאף זוגות שאינם משתייכים לאותה הדת ואשר נישאו במסגרת נישואים אזרחיים בחוץ לארץ רשאים להתגרש באופן אזרחי במדינה שבה נישאו, במקביל להליך התרת הנישואין במדינת ישראל.

 

גירושים אזרחיים בבית המשפט לענייני משפחה

כאמור, גירושין במדינת ישראל של בני זוג המשתייכים לאותה הדת נערכים בכפוף לדין הדתי, במסגרת בית הדין הדתי הרלוונטי עבורם. אמנם, כאשר בני הזוג אינם משתייכים לאותה הדת, או שמא אחד מהם הינו חסר דת או משתייך לעדה דתית בלתי מוכרת, עליהם לפנות לבית המשפט לענייני משפחה, על מנת שיכריע לפי איזה דין יתבצעו הגירושין ולחילופין לנקוט בהליך אזרחי של התרת הנישואין, על אודותיו פירטנו לעיל.

 

גירושים אזרחיים התרת נישואין

כאשר כל אחד מבני הזוג משתייך לדת אחרת או לפחות אחד מהם אינו משתייך לעדה דתית כלשהי, יש לפנות לבית המשפט לענייני משפחה בבקשה להתרת הנישואין, כפי שתיארנו באריכות מעלה.

 

גירושים אזרחיים ומחיקת רישום

כאשר מדובר בגירושין בין בני זוג חסרי דת או בין בני זוג אשר משתייכים לעדה דתית בלתי מוכרת בישראל, על בני הזוג לבקש למחוק את רישומם ממרשם הזוגיות (בהנחה שהתקשרו באמצעות ברית זוגיות לחסרי דת). לשם כך עליהם לפנות אל רשם הזוגיות. ככל שרק אחד מבני הזוג מעוניין בסיום הקשר, הרי שעליו לפנות לבית המשפט לענייני משפחה, במטרה לקבל פסק דין שיתיר את מחיקת ברית הזוגיות מן המרשם.

 

גירושים אזרחיים בני אותו המין

בני זוג נשואים אשר משתייכים לאותו המין יבצעו הליך גירושין בבית המשפט לענייני משפחה.

 

אני עומד/ת בפני גירושים אזרחיים – מה השלב הבא?

אין כל ספק כי חתונה אזרחית גירושין היא אינה תהליך פשוט. במובן זה, הניווט בנוף הסבוך של חתונה אזרחית גירושין ובמיוחד בהקשר של הנוף המשפטי והתרבותי המגוון של ישראל, נדרשת הכוונה צמודה של עו"ד גירושין עם מומחיות ספציפית בתחום הגירושין והתרת הנישואין של זוגות.

אכן, גירושים נישואים אזרחיים בליווי של עורך דין מסור כמו עורך דין מיכאל פיינברג היא חיונית לשמירה על זכויותיכם, להבנת הניואנסים המשפטיים ולהבטחת תוצאה הוגנת וצודקת לא רק מבחינת הזוג אלא גם מבחינת ילדיהם, במובנים של תשלום מזונות של הורות משותפת וכיוצא בזאת. בין היתר, עורך דין יכול להעניק סיוע רב ערך בניסוח מסמכים משפטיים, בניהול משא ומתן להסדרים, טיפול במגוון העניינים הכרוכים בגירושין לרבות בסוגיות רכושיות שונות ובייצוג האינטרסים שלך בבית המשפט במידת הצורך.

מעבר להיבטים המשפטיים גירושין אזרחיים כרוכים גם בשיקולים רגשיים, כלכליים ומעשיים הראויים לתשומת לב מדוקדקת. הבטחת המומחיות של עורך דין מבטיחה כי האינטרסים שלך נשמרים גם בתחומים אלו. כך בין אם הגירושין כרוכים בסוגיות של תשלום מזונות ובין אם בהסדרי הורות משותפת, עורך דין יכול לעזור לך לבחון אפשרויות שמתאימות למטרות ולערכים שלך.