איזון משאבים

להאזנה:

 

הסדר איזון משאבים בתהליכי הגירושין קובע כיצד יחולק רכוש הצדדים, ככל שאין ביניהם הסכם ממון או הסכם גירושין הקובע הוראות ספציפיות לעניין זה. ההסדר מתרחש תוך הערכת שווי לנכסים המשותפים שצברו בני הזוג יחד ולנכסיהם המשתייכים לכל אחד באופן נפרד, באמצעות אקטואר מוסמך שתפקידו לאזן את משאבי בני הזוג ביחס לזכויות והחובות שלהם.

 

כיצד מתרחש הסדר איזון משאבים?

חלוקת רכוש בהליכי גירושין נובעת מקיומו של "סלע מחלוקת" בין הצדדים, שנדרשים להסכים בנוגע להפרדה ביניהם גם במובן הכלכלי אך לא מצליחים להגיע להבנות הדדיות. במקרים אלה מופעל עיקרון איזון המשאבים, ששואף לחלק את נכסי בני הזוג באופן שווה ביניהם, כך שאם ישנו הפרש לטובת אחד הצדדים, הוא ישלם את גובה ההפרש לבן/ בת הזוג בכסף או במתן זכויות.

יחד עם זאת, בית המשפט יכול להורות גם על איזון לא שוויוני במקרים שבהם חלות נסיבות מיוחדות שמצדיקות זאת. הנה לדוגמה, במקרה שבו בני הזוג מתגרשים על רקע של הימורים בקרב אחד מבני הזוג, שהשתמש בכסף המשותף לשם כך. במצב כזה יכול בית המשפט להחליט שהסכום הכולל בו בוצעו ההימורים יקוזז מחלקו של אותו צד בנכסים המשותפים.

כמו כן, חשוב לציין שקיימים נכסים שלא נכללים בהסדרי איזון משאבים כלל, ששייכים לאחד מבני הזוג באופן בלעדי ועבורם אין חובת חלוקה או תשלום הפרשי איזון. לדוגמה ירושה שקיבל אחד הצדדים ושאינה מתבטאת בהסדרים אלה. מכיוון שקיימים מצבים שבהם קיימת זכאות לחלק מהזכויות מהירושה בקרב בן/ בת הזוג, מומלץ להתייעץ בנושא זה עם עורך דין משפחה מנוסה.

איזון משאבים
איזון משאבים

נכסים שנכללים בהסדרי איזון המשאבים

ככלל, איזון משאבים מתבצע על כל נכסיהם של הצדדים, למעט אלו ששייכים בלעדית לאחד מהם. נכסים אלה יכולים להיות בעלויות במקרקעין, כלי רכב, חסכונות, ניירות ערך וגם זכויות עתידיות כמו קרנות השתלמות, פנסיה, פיצויי פרישה וקופות גמל, עבורם יבוצע איזון רק לתקופת החיים המשותפים בלבד.

 

נכסים שאינם נכללים בהסדרי איזון המשאבים

ככל שישנו הסכם כלשהו בכתב הקובע הסדר ספציפי לעניין נכסים מסוימים, הם לא ייכללו בהסדר. בנוסף, איזון המשאבים מחריג מתוכו גמלות וקצבאות אישיות מהמוסד לביטוח הלאומי, פיצוי כספי שנפסק לאחד הצדדים בגין נזקי גוף או מקרה מוות וכן נכסים שבהם לא הייתה כל כוונת שיתוף כלפי הצד השני, כמו כספי ירושה, נכסים במתנה, או נכסים שהיו בידי בן/ בת הזוג טרם הנישואין ונותרו בבעלותם האישית.

אם מדובר בנכס ששייך לאחד מבני הזוג עוד טרם הנישואין ובני הזוג ראו בה כמשותפת, ייתכן שבית המשפט יפסוק כי אכן מדובר בדירה משותפת. ולכן הדרך הטובה ביותר לשמור על הנכסים האישיים טרם חיי הנישואין היא לערוך הסכם ממון.

 

מתי נפתח תהליך איזון המשאבים?

בדרך כלל הסדר זה מתרחש עם סיום פקיעת הנישואין, כלומר לאחר שניתן הגט או במקביל להליך הגט. האקטואר שאמון על ביצוע הערכת השווי יאסוף אליו נתונים רבים בנוגע לזכויות, הבעלויות והנכסים השונים שבידי בני הזוג ויהוון אותם לצורך איזון המשאבים ביניהם.

כעת, בהתאם לשווי הנכסים של כל אחד מהצדדים, ינוכה סכום החובות שנכללים בו. כאמור, במקרה שבו שווי הנכסים של אחד הצדדים גדול יותר מזה של בן הזוג, עליו להעביר את ההפרש בכסף או בזכויות שוות כסף. בפועל כל אחד מהצדדים רשאי לפנות בבקשה לבית המשפט אם מתקיימות לו נסיבות מיוחדות לביצוע חלוקת משאבים בלתי שוויונית ולקבל הכרעה מתאימה בנושא.

תיאורטית, קיימת במקרים מסוימים גם האפשרות להסדר איזון משאבים עוד טרם הגט וזאת במספר מקרים לפי החוק:

  • כאשר קיימת מחלוקת מהותית שבגינה הגט הופך לפעולה פורמלית גרידא, כלומר שלא ניתן להגיע לשלום בית ולחדש את הנישואין.
  • בני הזוג מתגוררים בנפרד כבר 9 חודשים או יותר
  • כאשר חלפה שנה מפתיחת התיק לבקשה לגירושין, בקשה להצהיר על זכויות בנכס, פירוק שיתוף וכו'.
  • במקרים של אלימות במשפחה בהם אפשר להקדים את מועד איזון המשאבים ולהורות על חלוקת הרכוש המשותף גם ללא קשר למתן גט.

 

נסיבות שמצדיקות איזון בלתי שוויוני במשאבים

כאמור, יש מקרים שבהם בית המשפט יקבע חלוקת משאבים בלתי שוויונית:

  • כאשר קיים פער משמעותי בהשתכרות של אחד הצדדים
  • כאשר פוטנציאל ההשתכרות של אחד הצדדים גבוה משמעותית מפוטנציאל ההשתכרות של הצד השני מבחינת ניסיונו המקצועי, המוניטין, סוג הקריירה ועוד.
  • אם אחד מבני הזוג השתמש בכסף המשותף למטרה לא חוקית כמו סחר בדבר אסור, הימורים או ביצוע פשע וככל שהצד השני לא הסכים או היה מודע לכך.
  • אם אחד מהצדדים הסתיר הכנסות או הבריח נכסים וקיימות לכך הוכחות.
  • בהוכחת אלימות (פיזית ו/או נפשית) מתמשכת של אחד הצדדים כלפי האחר.

 

בשורה התחתונה: איזון משאבים מתקיים כברירת מחדל שאיננה תמיד רצויה

עיקרון איזון המשאבים בין בני זוג פועל באופן יחסית דומה ושרירותי בדרך כלל, כאמור כל עוד לא קיימים פערים כלכליים חריגים או מאפיינים פליליים שדורשים הסדר שונה מהרגיל.

מכיוון שעיקרון זה לא בהכרח משקף את האינטרסים והרצונות של הצדדים, השאיפה תהיה להגיע להבנות במסגרת הסכם הגירושין גם תוך כדי שימוש בהליכי גישור המאפשרים לבני הזוג להסכים ביניהם על ההפרדה הרכושית ולסיים את פרק הנישואין באופן ראוי ומכבד.

האלטרנטיבה הרצויה ביותר לעיגון ההפרדה הרכושית בעת פרידה, תהיה ליצור הסכם ממון עוד לפני מועד הנישואין, שמבטיח את כל התנאים והזכויות במקרה של גירושין. כל עוד לא קיים בין הצדדים הסכם שכזה, איזון המשאבים ייכרת באופן יחסית צפוי מראש וכמעט בלתי ניתן לשינוי.

לאור זאת, ככל שהגעתם למסקנה לפיה אתם מעוניינים להתגרש או שהגעתם לפתחו של הסכם הגירושין, מומלץ להתייעץ עם עורך דין גירושין שיסייע לכם לעבור את התהליך ולהשלים אותו בדרך הטובה ביותר לאור הנסיבות האישיות והממון הקיים. להתייעצות בנושא, פנו עוד היום לעורך הדין המומחה בענייני משפחה מיכאל פיינברג.

בני זוג שמעוניינים לפרק את נישואיהם ושאינם מגיעים לכדי הסכמה בנוגע להפרדת הרכוש, יידרשו לעבור איזון משאבים לפיו יחולקו כל נכסיהם שווה בשווה וזאת כל עוד לא קיים ביניהם הסדר קודם המורה אחרת, כמו הסכם ממון.

ברוב המקרים הדבר יתבצע לאחר פירוק הנישואין ומתן הגט, אולם קיימים מקרים שבהם ניתן להקדים את המועד ואף ללא קשר למתן הגט, כמו למשל במצב של גילויי אלימות כלפי אחד הצדדים.

לאחר שנאסף כל הממון המשותף לחלוקה בין הצדדים, ינוכו ממנו כל החובות שנצברו ובהחרגת חובות שנצברו בפעילות פלילית, הימורים או כל מעשה אחר שבן הזוג לא הסכים לו או היה מודע לו. חובות אלה לא יחולקו והם עדיין יוותרו אצל בן/ בת הזוג שגרמו להם.

אם קיים נכס בבעלות אישית שניתן להוכיח כי לא הייתה אליו כל התייחסות כמשותף, לרבות ירושה, קבלת מתנה או זכויות פנסיוניות שנצברו טרם תקופת הנישואין, הוא יוחרג מהסדר איזון המשאבים. לאור מורכבות רבה בנושא זה, מומלץ להתייעץ טרם הסדר איזון המשאבים עם עו"ד גירושין מיכאל פיינברג.