הסכם ממון ידועים בציבור

בעולם של ימינו, מושג המשפחה מסתמן כדינמי למדי – זוגות רבים מנהלים חיים משותפים מבלי למסד את מערכת היחסים שלהם באמצעות ברית נישואין פורמלית. למרות זאת, הם עשויים להיחשב לתא משפחתי לכל דבר ועניין. עבור זוגות מעין אלו, המזדהים כ"ידועים בציבור", הסכם ידועים בציבור הוא כלי חיוני להגנה על נכסים ועל אינטרסים פיננסיים.

במאמר זה נבין מהו הסכם ממון ידועים בציבור, נבדוק מדוע הוא כה חיוני עבור ידועים בציבור בישראל, נעמוד על חוק יחסי ממון ידועים בציבור, ונשפוך אור על הערך הרב הטמון בהתייעצות עם עו"ד הסכם ממון מוסמך כמו עורך דין מיכאל פיינברג.

 

מהי ההגדרה של ידועים בציבור בישראל?

ידועים בציבור מוגדרים כבני זוג אשר אינם רשומים כנשואים בישראל באופן פורמלי, אך בפועל מקיימים מערכת יחסים זוגית כשל זוגות נשואים. אי לכך, חל עליהם מערך הזכויות והחובות אשר חל על זוגות הנשואים כדין.

יש לחדד כי לא כל זוג אשר לא נישא בישראל עולה כדי זוג ידועים בציבור. על מנת להיות מוגדרים כידועים בציבור, על בני הזוג לקיים קשר זוגי מחייב, לנהל משק בית משותף (אך לאו דווקא לגור תחת קורת גג אחת) ולהוכיח סממנים אחרים של חיים משותפים.

על פי רב, זוגות ידועים בציבור יהיו זוגות אשר אינם רשאים להינשא על פי חוקי המדינה, לרבות – זוגות בני אותו המין, זוגות פסולי חיתון, זוגות חסרי דת או זוגות מעורבים מבחינה דתית. יובהר כי גם זוגות אשר רשאים להתחתן כדין אך בחרו מרצונם שלא לעשות כן, ומנהלים מערכת יחסים זוגית הדומה במהותה למערכת יחסים של זוג נשוי, יוכלו להיות מוגדרים כידועים בציבור.

 

למה ידועים בציבור צריכים הסכם ממון?

הטעמים לעריכת הסכם ממון בין ידועים בציבור הם מגוונים –

  • היעדר חוק יחסי ממון ידועים בציבור – בניגוד לדעה הרווחת, לא קיים חוק יחסי ממון ידועים בציבור. אם כן, בהיעדר חוק שיסדיר את חלוקת הרכוש בין בני הזוג שלא ערכו הסכם ייעודי, מומלץ ורצוי לערוך הסכם ממון בין ידועים בציבור. כך, יימנע מצב שבו ההכרעה על חלוקת הנכסים במקרה של פרידה תתבצע באופן בלעדי על ידי בית המשפט כך שלצדדים לא תהיה שליטה מלאה על גורל רכושם.
  • הגנה על רכוש – הסכמי ממון ידועים בציבור קובעים הסדר חלוקת רכוש ונכסים מותאם אישית במקרה של פרידה. כך, ככל שישנם פערים כלכליים בין הצדדים, הסכם ידועים בציבור מאפשר הגנה הולמת על הרכוש ומספק תחושת ביטחון לצדדים, שלא יצטרכו לחשוש שמא הישגיהם הרכושיים והפיננסיים ירדו לטמיון במקרה של פרידה.
  • חיסכון בזמן ומשאבים – עריכה של הסכם ממון ידועים בציבור מייצרת מתווה משפטי מחייב, אשר במקרים של חוסר הסכמות מונע צורך בניהול התדיינות משפטית ארוכה ויקרה.
  • דרך למיסוד היחסים – עריכה של הסכם ממון ידועים בציבור מהווה הלכה למעשה גושפנקא לעצם מערכת היחסים הזוגית. לכן, במקרים רבים, הסכם ידועים בציבור עשוי להוות הוכחה קבילה בפני מוסדות ציבוריים כמו המוסד לביטוח לאומי.

יובהר כי עריכת הסכמי ממון ידועים בציבור אינה מחייבת מעורבות של עו"ד הסכם ממון, ואולם היא נותנת משנה תוקף למהימנות ההסכם ומבססת את הנפקות שלו בעיני בתי המשפט והרשויות.

 

מהם שלבי התהליך בהסכם ממון לידועים בציבור?

עריכה של הסכם ממון ידועים בציבור מורכבת מן השלבים הבאים –

 

חתימה על ידי שני הצדדים

עריכה של הסכם ממון בין ידועים בציבור כרוכה בחתימה מדעת של שני בני הזוג. כבר במעמד החתימה הסכמי ממון ידועים בציבור נכנסים לתוקפם, ואין כל צורך באישור של בית המשפט. זוהי דרישת סף, אשר חלה על כל הסכם אחר, לרבות הסכם ממון לאחר נישואין או הסכם ממון לפני נישואין.

 

חיזוק ההסכם באמצעות עו"ד

כאמור מעלה, אין כל חובה חוקית לערוך הסכם ממון בין ידועים בציבור באמצעות עורך דין. אף על פי כן, מעורבות של עורך דין מוסמך בתהליך מחזקת את התוקף של ההסכם בעיני הרשויות, ולמעלה מכך, היא אף מבטיחה כי ההסכם יגן באופן המיטבי על הזכויות ועל האינטרסים של הזוג. יובהר כי הדברים יפים אף לגבי הסכם חיים משותפים.

 

איך והאם קשור הסכם ממון של ידועים בציבור לירושה או צוואה?

למען הסק ספק, יודגש כי הסכם ממון ידועים בציבור קשור קשר הדוק לענייני ירושה, ומהווה כלי משלים חשוב לצוואה שלכם. אכן, אדם יכול להוריש את נכסיו ואת כספיו בצוואה בלבד. לכן הסכם ממון ידועים בציבור או הסכם חיים משותפים (מדובר בהסכם זהה אך בשמות שונים) אינם יכולים להשפיע על חלוקת העיזבון, ואמנם ניתן להסדיר בהם את היקף העיזבון של כל אחד מבני הזוג על ידי הגדרת בעלות על רכוש. עו"ד ירושה מקצועי יסייע לכם לנסח צוואות אשר מתיישבות בהרמוניה עם הסכם ממון ידועים בציבור קיים.

 

כמה כדאי לפגוש עו"ד עבור חתימה על הסכם ממון של ידועים בציבור?

פגישה עם עורך דין מקצועי ומוסמך, כמו עורך דין מיכאל פיינברג, בעת עריכה או חתימה על הסכם של ידועים בציבור הינה חיונית במיוחד, בשל מספר טעמים –

  • מומחיות משפטית – עורך דין מומחה יחזיק בידע מעמיק בחוקים ובתקנות הרלוונטיים, מה שמבטיח כי ההסכם יעמוד בדרישות החוק ויהיה בר אכיפה.
  • התאמה אישית – עורך דין מקצועי יכול להתאים את ההסכם לצרכים הספציפיים של הזוג, תוך התחשבות במצב הפיננסי הייחודי שלהם, במצבת הנכסים הנתונה שלהם וביתר ההעדפות הרלוונטיות שהם מעלים.
  • מניעת מחלוקות עתידיות – עורכי דין מנוסים ידעו כיצד לנסח את ההסכם שלכם בצורה ברורה וחד משמעית, תוך צמצום הסיכון למחלוקות או אי הבנות עתידיות.
  • חיזוק ההסכם – מעורבות של עורך דין מומחה בניסוח ההסכם מקנה גושפנקא למהימנות ההסכם ונותנת לו תוקף מול הרשויות.