הסכם חיים משותפים

בעולם המשתנה, הדינמי והמתפתח של ימינו אנו, ניתן לזהות מגוון רחב של מערכות יחסים "בלתי קונבנציונליות". כך, בנייה של חיי זוגיות משותפים, ללא קיום טקס נישואין פורמלי, הפכה לבחירה נפוצה למדי באקלים הנוכחי. זוגות כאלו כגון אלו עלולים להתמודד עם אתגרים וחוסר ודאות משפטיים ייחודיים, כאשר הכלי המכונה הסכם חיים משותפים מספק מענה הולם בהקשר זה, ומאפשר לבני הזוג להגן על מכלול הזכויות והאינטרסים שלהם. 

במאמר הבא נעמוד על טיבם ועל מהותם של ההסכמים הללו, על מטרתם, על הדרישות המשפטיות שעומדות בבסיסם, ועל החשיבות הטמונה בקבלת ייעוץ משפטי מטעם עו"ד הסכמים מוסמך, כגון עו"ד מיכאל פיינברג.

 

מהו הסכם לחיים משותפים?

בטרם ניכנס לעובי הקורה, נגדיר בפשטות בתמצית מהו הסכם חיים משותפים. מדובר בחוזה בעל תוקף משפטי לכל דבר ועניין, אשר נערך על ידי בני זוג שחיים יחד, אך שלא קיימו טקס נישואין פורמלי. הסכם לחיים משותפים מתאר את הזכויות, את החובות ואת הציפיות של בני הזוג, ובאופן כללי מכונן מסגרת של חיים משותפים יחד.

בין היתר, הסכם מעין זה מאפשר לבני הזוג להגדיר את תחומי האחריות הכלכלית של כל אחד מהם, את הבעלות המשותפת או הנפרדת על נכסים, את חלוקת הרכוש ביניהם כמו גם היבטים חשובים אחרים של מערכת היחסים שלהם, תוך יצירת מעטה של בהירות, במטרה לצמצם ככל הניתן קונפליקטים פוטנציאליים בעתיד.

 

באילו מקרים יש צורך בהסכם זה?

בני זוג (לרבות בני זוג מאותו המין) אשר מוגדרים כידועים בציבור הם קהל היעד המרכזי של הסכם זוגיות כמו הסכם לחיים משותפים. אז מי הם בני זוג אשר מוגדרים כך? המדובר בבני זוג שאינם נשואים ברמה הרשמית והפורמלית (בין אם הם לא יכולים להינשא על פי חוקי המדינה ובין אם הם אינם מעוניינים להתחתן מסיבותיהם האישיות), אך הלכה למעשה מתקיימת ביניהם מערכת יחסים זוגית, אשר מזכירה מערכת יחסים זוגית של זוג נשוי. חשוב להדגיש כי בני זוג אשר נישאו בנישואין אזרחיים ונרשמו כנשואים הם אינם ידועים בציבור, כי אם זוג נשוי לכל דבר מבחינה משפטית.

בתי המשפט נוטים לפסוק, בכפוף לכלל "חזקת השיתוף בין בני זוג", כי בני זוג אשר מקיימים חיים משותפים כאמור הינם בעלי זכויות האחד ברכושו של משנהו במקרה של פרידה וסיום מערכת היחסים – זאת, אפילו אם הרכוש רשום רק על שם אחד מבני הזוג. אם כן, בני זוג כאלו אשר מעוניינים להסדיר את היחסים הכלכליים והקניינים שלהם, מבלי שתחול עליהם חזקת השיתוף האמורה, יכולים לעשות זאת באמצעות עריכת הסכם לחיים משותפים, שמזכיר באופי שלו הסכם יחסי ממון בין בני זוג נשואים.

 

Woman Holding Man's Hand

 

האם כל אחד יכול לדרוש הסכם חיים משותפים?

לא כל אחד יכול לדרוש הסכם חיים משותפים. מדובר על פי רוב בהסדר שנוקטים בו, כאמור לעיל, בני זוג אשר אינם נשואים, ואשר חיים ביחד כאמור, לרבות בני זוג מאותו המין.

נציין שבתוך מערכת היחסים של בני הזוג, ברור שכל צד רשאי להציע לבן זוגו / זוגתו לערוך הסכם זוגיות מעין זה, אבל ההתקשרות בהסכם צריכה להיעשות ברצון ובגמירת דעת מלאים, ללא כל כפייה או השפעה בלתי הוגנת. לכן, מומלץ לבני הזוג לדון בנושא בלב פתוח ובנפש חפצה, ולהגדיר את המטרות ההדדיות והמשותפות שלהם, לפני שהם מכניסים את עצמם למערכת יחסים עם תוקף משפטי מחייב.

 

באילו תנאים הסכם חיים משותפים קביל?

ההסכם לחיים המשותפים יהיה קביל ובלבד שיעמוד במספר תנאים מהותיים:

  • ראשית, על ההסכם להיעשות בכתב, ולהיחתם על ידי שני הצדדים.
  • שנית, אין צורך חוקי לאשר את הסכם הזכויות בבית המשפט לענייני משפחה או אצל נוטריון מוסמך, ודי, אם כן, בחתימות הצדדים. אמנם, נדגיש כי ניתן ואף רצוי לעשות לאשר את ההסכם אצל מי הגורמים האמורים בהתאם לעניין, על מנת לחזק את המעמד המשפטי של ההסכם הזה.
  • שלישית, על ההסכם לקיים את דרישות הסף של דיני החוזים, אשר חלות על כל חוזה באשר הוא, ובראשן גמירת דעת (כלומר התקשרות בהסכם מתוך רצון מלא ואמיתי) ומסוימות (על ההסכם להיות מסוים וספציפי, ולא עמום וכללי). כמו כן, על ההסכם להיות חוקי, במובן זה שאינו סותר את תקנת הציבור, וכמובן שלא להיות מבוסס על כפייה, הטעיה עושק וכיוצא באלו עילות שיכולות להוביל לפסילת החוזה.

 

מה אומר החוק בנושא הסכם חיים משותפים?

החוק בישראל אינו מסדיר במישרין את סוגיית הסכם החיים המשותפים. זאת, לעומת הסכם ממון אשר מוסדר במסגרת חוק יחסי ממון בין בני זוג התשל"ג – 1973.

 

האם יש קשר להסכם ממון?

רבים נוטים לחשוב כי הסכם חיים משותפים והסכם ממון הם שני מושגים חופפים או משיקים, שמתארים אותו סוג של הסכם. אכן, הסכמים אלו הינם בעלי תכלית זהה – הסדרת סוגיות כלכליות וקנייניות בין בני זוג. אולם, בין ההסכמים הללו קיימים מספר הבדלים מהותיים:

  • בעוד הסכם לחיים משותפים הוא הסכם זוגיות שנערך, כפי שתיארנו לעיל, בין זוגות בעלי חיים משותפים שאינם נשואים באופן פורמלי, הסכם ממון נערך בין זוגות נשואים או אשר עומדים להינשא.
  • מעבר לכך, הסכם לחיים משותפים מסדיר סוגיות רכושיות וכלכליות למיניהן לאורך כל החיים המשותפים של בני הזוג, לרבות בשלב הפירוד, ואילו הסכם ממון פחות נוגע למהלך הנישואין ומתייחס בעיקר להסדרים שיחולו עם הגירושין.
  • הסכם לחיים משותפים אינו דורש, כאמור לעיל, אישור מטעם בית המשפט לענייני משפחה או מטעם נוטריון מוסמך על מנת להיכנס לתוקף. לעומת זאת, הסכם ממון דורש אישור פורמלי מעין זה.

 

מהם הנושאים הנפוצים עליהם ידובר בהסכם חיים משותפים?

לאור מטרותיו השונות, ניתן לומר כי הסכם זוגיות מסוג הסכם חיים משותפים יכסה בדרך כלל את הנושאים הבאים:

הכרה בזוגיות

ההסכם מכיר בכך שבני הזוג חיים יחד, ובכלל זאת מנהלים משק בית משותף.

 

רכוש משותף

רכוש משותף הוא רכוש אשר נצבר במהלך החיים המשותפים של בני הזוג, כמו נכסי מקרקעין, כלי רכב וכיוצא בזאת. ההסכם יפרט באיזה אופן יחולק הרכוש במקרה של פרידה.

 

רכוש בנפרד

הרכוש הנפרד הוא הרכוש של כל אחד מבני הזוג, שנצבר לפני תחילת החיים המשותפים יחד. הסכם החיים המשותפים יציין את הנכסים הללו ויגדיר כיצד הם יטופלו ויישמרו כרכוש נפרד.

 

ירושות של בני הזוג

ההסכם יציין מה יהיה הדין של רכוש מסוג ירושות שקיבלו בני הזוג, בין אם לפני הכניסה לחיים המשותפים ובין אם אחרי. בהקשר הזה, יש יתרון להיוועצות עם עו"ד שהוא גם עו"ד ירושה.

 

משק בית

ההסכם ייקבע כיצד בני הזוג ינהלו את משק הבית המשותף שלהם. כך, למשל, ייקבע אם הם יפתחו חשבון בנק משותף, וכיצד יוזרם אליו הכסף.

 

חשוב להתאים את ההסכם בהתאם לנסיבות הספציפיות של בני הזוג, תוך הקפדה על התייחסות מתאימה לכל ההיבטים המשמעותיים בהסדר החיים המשותפים שלהם.

 

למי פונים כאשר מעוניינים בהסכם זוגיות?

רצוי מאוד לפנות לייעוץ משפטי כאשר מעוניינים להתקשר בהסכם חיים משותפים. עו"ד הסכמים מנוסה, בעל מומחיות בדיני משפחה עשוי לספק הדרכה משמעותית וקריטית לאורך כל התהליך, ולהבטיח שזכויותיכם יישמרו וייאכפו על הצד הטוב ביותר. עו"ד מיכאל פיינברג, אשר נמנה עם צמרת עורכי הדין בישראל בתחום דיני המשפחה והמקרקעין, מלווה זה שנים זוגות בתהליך חתימת הסכם חיים משותפים, ומעניק להם טיפול אישי, יסודי, אכפתי ונטול פשרות בדרך לתוצאה הרצויה.