תביעת כתובה

כתובה היא מסמך משפטי מחייב, שאותו כותב הבעל לאשתו, תוך שהוא מתחייב לה חובות שונות, וביניהן גם תשלום סכום כסף מסוים במקרה שיתגרשו או שהוא ילך לעולמו. חשוב לייחס לכתובה חשיבות רבה, שכן במסגרת תביעת כתובה, הסכום שנרשם על ידי הבעל הוא הסכום שיהיה עליו לשלם. עם זאת, ישנם מקרים לא מעטים שבהם אישה לא תהיה זכאית לקבל את סכום הכתובה.

 

מהי כתובה?

כתובה היא מסמך מסורתי והיסטורי, שעליו חותם הבעל לאשתו לפני או במעמד הנישואין. מהות שטר הכתובה הוא לציין את החובות של הבעל כלפי אשתו במהלך נישואיהם ולאחריהם. כתובה נחתמת על ידי הבעל וכן על ידי שני עדים מטעמו. בתוך שטר הכתובה, בדרך כלל מצוין סכום כסף מסוים שהבעל מתחייב להעניק לאשתו במקרה של תום הנישואין – בין אם עקב גירושין ובין אם עקב פטירת הבעל.

ישנו הבדל מהותי בין שני רכיבים: עיקר כתובה ותוספת כתובה. הסכום שאותו רגילים לראות על שטר הכתובה הוא למעשה תוספת הכתובה. מדובר במעין מתנה של הבעל לאשתו, שהוא לא מחויב לתת, אלא בוחר בכך. עיקר כתובה הוא סכום סמלי יותר, והוא נועד להבטיח את קיומה של האישה לאחר שקשר הנישואין נגמר. בעבר, אישה הייתה תלויה בבעלה שיפרנס אותה, ולכן נקבעו החובות הללו.

במענה לשאלה מדוע בכלל צריך כתובה, אחד ההסברים המקובלים הוא "שלא תהא קלה לגרשה", כלומר, בגלל שלבעל יש חובות רבות כלפי אשתו וסכום כסף רציני שיהיה עליו לשלם לה במקרה שירצה להתגרש ממנה – הוא יחשוב פעמיים לפני שיחליט על הגירושין. להתחייבות הכספית שבכתובה יש אפקט מצנן שיכול לסייע במקרים של גירושין פזיזים.

 

מה המשמעות של כתובה בישראל?

בישראל, הטיפול המשפטי בענייני נישואין וגירושין נתון בחלקו לסמכות בתי הדין הדתיים. המשמעות היא שבכל הנוגע לנושא תביעת כתובה, פוסקים לפי הדין הדתי שהוא למעשה המשפט העברי. המשמעות היא שכאשר בעל התחייב לאשתו בכתובה על סכום גבוה מאוד – יהיה עליו לשלם אותו במקרה של גירושין.

כתובה היא מסמך משפטי מחייב בישראל, ומכאן שחלים עליה חוקים דומים לאלה של דיני חוזים, וכאשר צד מסוים לא עומד בהתחייבות שלו – יאכפו עליו לעשות זאת. לכן, חשוב מאוד שלא לכתוב סכומים גבוהים מדי ללא כל מחשבה, שכן ייתכן שבמהלך תביעת כתובה הגבר אכן יידרש לשלם סכומים אלה.

 

מתי אפשר לדרוש כתובה?

בדרך כלל, בתי המשפט יעדיפו לעשות הסכם שלום בית ולחליפין גירושין, כמוצא אחרון. יחד עם זאת, אישה תוכל להגיש תביעת כתובה לאחר גירושין ואף לפני הגירושין, אם הבעל מסרב לתת לה גט ויש לה עילת גירושין מוצדקת (למשל, בגידה או אלימות מצד הבעל). ניתן להגיש תביעת כתובה אף במקביל להליך גירושין שמתנהל. דגש חשוב הוא שהאישה תצטרך להוכיח את העילות שלפיהן היא זכאית לכתובה.

 

מקרים בהם האישה אינה זכאית לכתובה

בגידת האישה

במקרה שבו האישה בגדה בבעלה, היא תפסיד את כתובתה (גם את עיקר הכתובה וגם את תוספת הכתובה). הרציונל הוא שפירוק הנישואין הוא באשמתה, בעקבות ההתנהגות שלה, ולכן לא מגיע לה לקבל את הסכום הזה.

אלימות מצד האישה

בדומה לבגידה של אישה, גם שימוש באלימות מצד האישה יגרום לה להפסיד את כתובתה. גם במקרה זה, הסיבה היא שפירוק הנישואין הוא בגללה.

אישה מורדת

"אישה מורדת" הוא למעשה ביטוי שמתייחס למצב שבו האישה לא מוכנה לקיים יחסי מין עם בעלה. כמובן שלא מדובר בסיבה נראית לעין ומוצדקת, אלא במצב שבו האישה מונעת מבעלה יחסי אישות כדי לקנטר או "לעשות דווקא", ואז האישה תפסיד את כתובתה.

פתיחת תיק גירושין מצד האישה

גם פתיחת תיק גירושין על ידי האישה הוא מצב שבו האישה לא תהיה זכאית לכתובה, שכן פירוק הנישואין על ידי תביעת הגירושין נעשה על ידה וביוזמתה. אך ישנם מקרים בהם האישה כן תהיה זכאית לכתובתה גם אם היא זו שפתחה את התיק, במידה והבעל אילץ אותה בנסיבות ביניהם לפתוח את התיק.

 

מהם המקרים הנפוצים לתביעת כתובה?

בדרך כלל, אם הבעל גרם באשמתו לתום הנישואין, דרך התנהגות פוגענית או אלימות מילולית או פיזית וכדומה – אישה תוכל להגיש תביעת כתובה. גם במקרים שבהם הבעל בגד באשתו, ובכך גרם לנישואיהם לעלות על שרטון – אישה תוכל להגיש תביעת כתובה. את התביעה ניתן להגיש אף לפני מתן הגט, וניתן גם להגיש תביעת כתובה לאחר גירושין.

 

האם בכל מקרה עורך דין יוכל לעזור?

בגלל שמדובר במערכת דינים סבוכה, שמשלבת בין המשפט הישראל האזרחי לבין המשפט העברי הדתי, חשוב מאוד להתייעץ עם עורך דין לענייני משפחה בנושא, לפני שפועלים. לעיתים, ניתן יהיה להסדיר את נושא תביעת הכתובה בתוך הסכם גירושין שנערך על ידי עו"ד גירושין, ולפעמים יהיה ניתן להגיע לפשרות או הסכמות מסוימות.

בכל מקרה, עו"ד גירושין יוכל לסייע ולעשות סדר בסיטואציה, שהיא מסובכת וטעונה רגשית. עורך דין מיכאל פיינברג הינו עורך דין לענייני משפחה, עם ניסיון רב וידע מקצועי שנרכש במהלך ייצוג לקוחות רבים בתיקי גירושין ובעריכת הסכמי גירושין. למידע נוסף ולייעוץ משפטי, צרו קשר.