הסכם שלום בית ולחילופין גירושין

במסע המורכב של חיי הנישואין, מגיע הזמן שבו זוגות מתמודדים עם צמתים קריטיים הדורשים התייחסות מדוקדקת, כאשר רגע מרכזי אחד כזה הוא החתירה לעבר הסכם שלום בית או לחילופין גירושין. גישה משולבת זו מייצגת הזדמנות ייחודית להצית מחדש את ההרמוניה הזוגית ובו זמנית לבסס מסגרת מקיפה להתמודדות עם אתגרים פוטנציאליים. במאמר מקיף זה, נדון בהיבטים הרב גוניים של הסכמי שלום בית ולחילופין גירושין, במורכבויות המשפטיות הכרוכות בכך, באפשרות ביטול הסכם שלום בית ולחילופין גירושין ובתפקיד ההכרחי של עורך דין מהימן.

שלום בית, גירושין ומה שביניהם

לפני שנצלול לפרטים, נבהיר את מהותם של שני מושגי המפתח שעליהם מבוסס מאמר זה – "הסכמי שלום בית" ו- "גירושין".

 • הסכם שלום בית – מדובר בהסכם אשר מייצג מחויבות הדדית של שני בני הזוג ליישב את המחלוקות ביניהם, ולטפח אווירה של שלום בית ושל הבנה בביתם. במקביל, הסכם זה מציג את הבסיס לטיפול בהיבטים שונים של מערכת היחסים ביניהם, עניינים פיננסיים ואתגרים עתידיים פוטנציאליים.
 • גירושין – הליך גירושין מבטא את הסיום הפורמלי של קשר הנישואין בין בני הזוג. במדינת ישראל, שימת קץ לנישואין מתבצעת במערכת בתי הדין הדתיים, וזאת אף אם בני הזוג בחרו להינשא באופן אזרחי.

 

מהו הסכם שלום בית ולחילופין גירושין?

כפי שהראנו מעלה, הסכם שלום הבית והליך הגירושין הם על פני הדברים שתי פרקטיקות שונות ונבדלות בתכלית במהות שלהן – כך, בעוד הסכם שלום הבית מבטא נכונות לשמור על התא המשפחתי והזוגי, הליך הגירושין מבטא את ההפך המוחלט, כלומר את קטיעת מערכת היחסים לטובת פתיחת דף חדש. בנסיבות אלו, אם כן, אין זה מפתיע כלל ועיקר אם מתעוררת התהייה הבאה – כיצד הסכם שלום הבית והגירושין יכולים להפוך למקשה אחת במסגרת הסכם כולל ובר קיימא?

מדובר בהסכם משולב אשר קובע מנגנוני מעבר להליך גירושין, ככל שניסיונות הפיוס וההגעה לשלום בית יתבררו בסופו של דבר ככושלים. במילים אחרות – זהו הסכם גירושין אשר מכיל את האפשרות להגיע לשלום בית לפני פירוק המשפחה.

על פי רב, הסכמים אלו מציינים תקופת ניסיון מינימלית, אשר עשויה להימשך מספר חודשים, ואשר במהלכה בני הזוג מנסים לשקם את חיי הנישואין שלהם. לצד זאת, הסכמים אלו מתווים תנאים שעשויים לאותת על קץ שלום הבית ולהפעיל את תנאי הגירושין. תנאים כאלה עשויים לכלול בגידה חוזרת, אלימות מתמשכת או נסיבות מוגדרות אחרות.

 

Woman in White Dress Shirt and Black Skirt Sitting on Gray Couch

 

מה היתרון של הסכם שלום בית לחלופין גירושין?

אימוץ התפיסה המשולבת והחדשנית של הסכם שלום הבית או לחילופין גירושין מבטא גישה פרגמטית, יעילה ומעשית לניווט בדינמיקה המורכבת של מערכות יחסים זוגיות, תוך שהוא מספק יתרונות מובהקים הנותנים מענה לנסיבות שונות.

כך, מן הצד האחד, ניצב הסכם שלום הבית, אשר עומד כמגדלור של תקווה לזוגות בזמנים מאתגרים, ומספק דרך להצית מחדש את הקשר ביניהם. על ידי עידוד דיאלוג פתוח, הקשבה פעילה וגישה מובנית לפתרון קונפליקטים, הוא מטפח סביבה תורמת להבנה ולפשרה. מעורבות יזומה זו לא רק משפרת את התקשורת אלא גם מסייעת בבנייה מחדש של אמון והדלקת מחודשת של ניצוץ האהבה. יתרה מכך, הסכם מעין זה מאפשר לזוגות להגדיר ולנהל באופן יזום את הציפיות הכספיות והמשפחתיות שלהם, כמו גם לקדם מערכת יחסים הרמונית ושקופה יותר.

מן הצד השני, מצויה על הפרק האלטרנטיבה של הגירושין – זוהי הלכה למעשה רשת ביטחון, אשר מציעה נחמה לזוגות שמיצו את כל הדרכים לפיוס ולפשרה. כך, על ידי קבלת האפשרות לגירושין, זוגות יכולים לעצב אסטרטגיית יציאה מסודרת, תוך התוויית התנאים וההגבלות שיסדירו את פירוק נישואיהם. גישה זו, אשר כוללת נדבך משמעותי של חשיבה ריאלית קדימה, ממזערת את אי הוודאות כמו גם את האיבה הפוטנציאלית, מאפשרת מעבר חלק יותר ומפחיתה את האגרה הרגשית שתהליך גירושין שנוי במחלוקת מביא לעיתים קרובות. עצם קיום אלטרנטיבת הגירושין אף משמשת להגנה על האינטרסים של שני הצדדים המעורבים, מספקת מסגרת מובנית לחלוקת נכסים, משמורת ילדים ותמיכה בבני זוג, ומבטיחה הוגנות ושוויון.

ניתן לומר, אם כן, כי על ידי בחינת שתי האפשרויות, בני הזוג יכולים לקבל פרספקטיבה הוליסטית ומלאה יותר על המסלול הפוטנציאלי של מערכת היחסים שלהם. גישה זו מאפשרת תהליך קבלת החלטות מושכל ומתחשב יותר, ומאפשרת להם לשקול את היתרונות של פיוס פוטנציאלי אל מול הסיכויים של פרידה מאורגנת וידידותית. יתרה מכך, היא מקדמת הבנה עמוקה יותר של המורכבות של מערכות יחסים אנושיות, מדגישה את החשיבות של מוכנות מבעוד מועד לכל תרחיש, ומעצימה זוגות בחוסן ובראיית הנולד. בסופו של דבר, השילוב של הסכם שלום הבית ולחילופין גירושין מציע לזוגות דרך מגוונת, חומלת ומעשית להתמודד עם השלבים המגוונים של מערכת היחסים, תוך טיפוח תרבות של הבנה וצמיחה גם בעיתות של מצוקה ושל קושי ניכרים.

 

מיהו קהל היעד של הסכם שלום בית ולחילופין גירושין?

קהל היעד העיקרי של הסכם שלום בית או לחילופין גירושין הינו בני זוג נשואים בישראל, אשר מחפשים אחר האיזון העדין בין חיפוש שלום בית לבין הכרה באפשרות להתגרש. במובן זה, ניתן לומר כי זהו הסכם גירושין שעשוי להתאים לכל זוג שנישואיו עלו על שרטון, אך לא מעוניין "לשבור את הכלים" כל כך מהר, אלא מבקש להעניק לחיי הנישואין הזדמנות נוספת בטרם הבחירה בצעד קיצוני כמו גירושין. יש להבין כי אמנם קיימת אפשרות של ביטול הסכם שלום בית ולחילופין גירושין אך דרושות לשם כך נסיבות ייחודיות, ועל כך נפרט בהמשך.

 

מה הסכם שלום בית ולחילופין גירושין צריך לכלול?

כעת, ננסה להבין למה צריך לשים לב כאשר עומדים בפני חתימה על הסכם שלום בית לחילופין גירושין ומהם השלבים החיוניים ביותר בתהליך:

 • מחויבות הדדית – הבסיס להסכם שלום בית הוא המחויבות ההדדית של שני בני הזוג לפעול למען פתרון סכסוכים והחייאת נישואיהם. מחויבות זו מסמלת נחישות משותפת להתגבר על אתגרים ביחד.
 • הבהרה מלכתחילה של תנאים וציפיות – כדי ליצור הסכם שלום בית מוצלח, על בני זוג להגדיר את התנאים והציפיות למערכת היחסים המחודשת שלהם. זה עשוי לכלול התייחסות לבעיות עבר, הצבת גבולות וקביעת הנחיות תקשורת למיניהן.
 • ייעוץ משפטי – כל אחד מבני הזוג צריך לבקש מהיועץ המשפטי שלו לבדוק את ההסכם כדי להבטיח שזכויותיו ואינטרסים שלו מוגנים כראוי. ייעוץ משפטי בלתי תלוי הוא חיוני במיוחד כאשר קיימת דינמיקה של פערי כוחות או לחלופין פערים בידע פיננסי.
 • תקופת ניסיון ותנאים – הסכמי שלום בית קובעים בדרך כלל תקופת ניסיון מינימלית שבמהלכה פועלים בני זוג לקראת פיוס. יש להגדיר בבירור תנאים ספציפיים שעלולים להפסיק שלום בית ולהפעיל תנאי גירושין, ולספק בהירות בלוחות הזמנים.
 • מנגנוני יישוב סכסוכים – ההסכם צריך לכלול מנגנונים לפתרון סכסוכים וסכסוכים שעלולים להתעורר בתקופת שלום הבית. מנגנונים אלו יכולים לסייע במניעת הסלמה של בעיות ופגיעה בהרמוניה המחודשת.

 

מה תוקפו של הסכם שלום בית ולחילופין גירושין?

על אף הדעה הרווחת, דעו לכם כי הסכם מן הסוג שבו אנו עוסקים במאמר זה הוא הסכם גירושין לכל דבר ועניין. מה שייחודי בהסכם זה הוא שהוא משהה את הליך הגירושין, על מנת להעניק הזדמנות אמיתית לשלום בית כפי שתיארנו באריכות מעלה. מפני שמדובר בהסכם הדדי אשר נחתם בין בני הזוג, הרי שמדובר בחוזה בעל תוקף משפטי מלא, ולנוכח העובדה שהוא מאושר על ידי בית המשפט לענייני משפחה או על ידי בית הדין הרבני, אף ניתן לראות בו פסק דין של ממש. המשמעות המעשית של הדברים היא כי מרגע שבו נכשל הסדר שלום הבית, ניתן להפעיל את הליך הגירושין כפי שהוסדר בהסכם הנדון, וזאת מבלי שיהיה צורך לדון מחדש בתנאי הגירושין ובאופן התממשותם הלכה למעשה.

 

האם ניתן לבטל הסכם כזה?

הסכם משולב של חתירה לקראת שלום בית ולחילופין גירושין, אשר נחתם בין בני זוג נשואים ואשר אושר על ידי בית המשפט לענייני משפחה או על ידי בית הדין הרבני, ניתן לביטול תחת עילות מיוחדות ובהתקיים נסיבות חריגות בלבד. בין העילות החריגות שבגינן מתאפשר ביטול הסכם שלום בית ולחילופין גירושין ניתן למנות את אלו הבאות:

 • הצדדים חתמו על ההסכם שלא מתוך רצון חופשי ועצמאי.
 • עריכת החוזה הייתה כרוכה במרמה או בהטעיה מצד מי מהצדדים, כגון הסתרה של פרטים מהותיים או חוסר נכונות מלכתחילה לקיים את החוזה.
 • אחד מהצדדים חתם את ההסכם מבלי שהיה כשיר לכך, למשל בשל בעיה נפשית או קוגניטיבית שלא אפשרה לו להבין את משמעות ההסכם.

אכן ביטול הסכם שלום בית ולחילופין גירושין הוא לא כזה פשוט, אך דעו לכם כי הסדרים שהייה והסדרי מזונות הכלולים בהסכם זה ניתנים לשינוי בכל עת.

 

למה חשוב להיעזר בעורך דין גירושין בכתיבת הסכם כזה?

בכל מה שנוגע להסכמי שלום בית ולחילופין גירושין, נוכחותו של עו"ד ענייני משפחה אמין ומנוסה היא ללא כל צל של ספק חשובה ביותר. זאת, בין היתר, בשל הטעמים הבאים:

 • מומחיות משפטית – עורכי דין ותיקים אשר מתמחים בתחום דיני המשפחה בישראל הם בעלי הבנה עמוקה של המסגרת המשפטית הישראלית, ובכלל זאת הם בקיאים במיטב עדכוני החקיקה והפסיקה. מומחיות זו מאפשרת להם לספק ייעוץ מושכל, אשר מותאם אישית למצב הספציפי שלך.
 • הכוונה אובייקטיבית – באופן טבעי למדי, כאשר מנסים להגיע לשלום בית או עומדים בפני גירושין, הרגשות סוערים במיוחד ומקשים על בני הזוג להגיע להחלטות מושכלות באופן עצמאי. במובן זה עו"ד ענייני משפחה עשוי להציע הכוונה אובייקטיבית יקרה מפז אשר תאפשר לך לקבל החלטות רציונליות המתאימות לאינטרסים ארוכי הטווח שלך.
 • משא ומתן והסברה – עורך דין מוסמך ומומחה לענייני משפחה ייצג את האינטרסים שלך, יוודא שזכויותיך נשמרות, ושכל ההסכמים שיושגו הינם הוגנים ותקינים מבחינה משפטית.
 • טיפול בבירוקרטיה ובניירת – תהליכים משפטיים בישראל כרוכים לרוב בעבודת ניירת ואיסוף ראיות מורכבת ומסורבלת, לצד התנהלות מול הרשויות הרשמיות הרלוונטיות. עורך דין אמין ינווט בשמך בין הדרישות הללו, יקטין את העומס עליך ויבטיח את מילוי המסמכים הדרושים בצורה מדויקת ומהירה.
 • יישוב סכסוכים חלופי – במקרים מסוימים, שיטות חלופיות ליישוב סכסוכים כגון גישור או בוררות יכולות להיות יעילות יותר ולכלול פחות עוינות, לחץ ותחרותיות ביחס להתדיינות משפטית בהיכל בית המשפט. עורך דין מנוסה יכול להעריך האם שיטות אלו מתאימות למצבך ולהנחות אותך ביעילות.

אם כן, הן בשאיפה לשלום בית והן במסגרת הליך הגירושין, עורך דין מוכשר יהווה עבורך משענת תמיכה משמעותית, ינחה אותך בנבכי העולם המשפטי תוך הגנה על זכויותיך, ויבטיח את התוצאה הטובה ביותר האפשרית עבור הנסיבות הייחודיות שלך.