כל מה שצריך לדעת על התרת נישואין

להאזנה:

 

גירושין בישראל יכולים להתבצע בהתאם לדין האישי החל על הצדדים. כאשר שני בני הזוג בני אותה הדת כפי שהדבר מוגדר בחוק הישראלי הם יכולים לסיים את נישואיהם רק בהתאם לדין הדתי. כלומר בני זוג יהודים לפי ההלכה היהודית, נוצרים לפי הדין הנוצרי ומוסלמים לפי הדין המוסלמי. התרת נישואין נוגע לבני זוג שלא חל עליהם הדין הדתי בכל הנגע לנישואין וגירושין.

 

למי הליך זה נוגע

הליך התרת נישואין רלוונטי רק לבני זוג מעורבים מבחינה דתית אשר נישאו בנישואין אזרחיים. כאשר שני בני הזוג יהודים על פי ההלכה, גם אם הם לא נישאו בטקס דתי אלא בנישואין אזרחיים, עדין יהיה עליהם להתגרש באמצעות גט בבית הדין הרבני. רק כאשר מי מהצדדים בוודאות אינו יהודי פירוק הקשר המשפחתי ייעשה באמצעות התרת נישואין בבית המפשט לענייני משפחה.

 

התרת נישואין בהסכמה

כאשר ישנה הסכמה של שני הצדדים לסיים את הקשר וכיצד לפתור את הסוגיות של חלוקת הרכוש, המשמורת על הילדים, דמי המזונות ההליך פשוט יותר ולאחר הצגת ההסכם בפני בית המשפט לענייני משפחה הוא יקבל את ההסכם, ייתן לו תוקף משפטי ויכריז על התרה של הנישואין. לאחר מכן ניתן יהיה עם הצגת פסק הדין לשנות את המעמד הרשמי במשרד הפנים.

החל מרגע התרת הנישואין כבר לא יחולו יחסי שיתוף כלכלי הנובעים מכוח חוק יחסי ממון בין בני זוג ותישלל זכות הירושה האחד של האחר הנובעת מקשר הנישואין בהתאם לחוק הירושה.

כל מה שצריך לדעת על התרת נישואין
כל מה שצריך לדעת על התרת נישואין

התרת נישואין שלא בהסכמה

אפשר להתיר נישואין בבית המשפט לענייני משפחה גם ללא הסכמת מי מבני הזוג. בניגוד לדין הדתי בו על מנת להתגרש יש צורך לעשות שימוש באחת מהעילות המוגדרות, בהליך התרת נישואין קיום הסכסוך הזוגי לרוב מהווה עילה מספקת להתרת הנישואין. כאשר מי בבני הזוג מבקש את ההליך ומציג כיצד הנישואין עלו על שרטון הדבר יספק את בית המשפט.

גם כאשר מי מבני הזוג אינו מסכים להליך התרת הנישואין לא יהיה צורך בנוכחותו בבית המשפט. כאשר המתנגד מתגורר בחוץ לארץ, המבקש את התרת הנישואין נדרש להמציא לו את כתב התביעה אשר הוגשה לבית המשפט לענייני משפחה והוא רשאי למסור כתב הגנה. במידה והוא לא מגיש כתב הגנה למרות שהוא קיבל את התביעה, בית המשפט יכריז על התרת הנישואין.

 

פסיקה בכל הנוגע לנושאים שבמחלוקת

בין אם שני הצדדים מעוניינים בהתרת הנישואין ובין אם לאו הדיון ייערך הן בכל הנוגע לעצם התרת הנישואין והן בכל הנוגע לסוגיות הנלוות לפרידה. כפי שציינו, כאשר יש הסכמות בכלל הסוגיות ההליך מהיר ופשוט ובני הזוג יציגו הסכם התרת נישואין הכולל את כלל הסוגיות וזה יקבל את אישור בית המשפט.

כאשר בני הזוג מסכימים על עצם הפרידה אך לא על אופן חלוקת הרכוש, משמרות על הקטינים ודמי המזונות, בית המשפט ינהל במקביל להתרת הנישואים דיון בנוכחות שני הצדדים על מנת להכריע בכלל הסוגיות.

פסיקה בכל הנוגע לנושאים שבמחלוקת
פסיקה בכל הנוגע לנושאים שבמחלוקת

 

הליך בירור מקדים

השלב הראשון בהליך התרת נישואין בבית המשפט לענייני משפחה הוא הליך בירור לגבי הסמכות המתאימה לדיון בתיק. בית המשפט למעשה מבקש לבדוק אם בהתאם לדין ההליך בסמכותו ושאין צורך לנהל הליך גירושין באחד מבתי הדין הדתיים.

לאחר קבלת בקשת התביעה, בית המשפט פונה אל בית הדין של העדה הדתית של כל אחד מבני הזוג לבדוק אם על פי דינם יש צורך שהגירושין יתבצעו דרכם. במידה ונקבע כי יש צורך בגירושין על פי הדין הדתי, לבני הזוג לא יתאפשר להמשיך בהליך התרת נישואין והם יועברו להמשך הליך גירושין בערכאה הדתית הרלוונטית.

 

פסיקה לפי דין זר

כאשר מוגשת בקשת התרת נישואין, בית המשפט לענייני משפחה לוקח בחשבון את מקום המושב האחרון של בני הזוג. כאשר שני בני הזוג גרים בארץ בשנים האחרונות, החוק הישראלי הוא החוק שיקבע לגבי התרת נישואין. במידה ומקום מושבם האחרון של בני הזוג היה מדינה אחרת, הדין לגבי התרת נישואין יהיה על פי החוק באותה המדינה שבה בני הזוג ניהלו את החיים המשותפים.

 

 הסכם פרידה כשאין ילדים

כפי שציינו, הליך התרת נישואין הינו פשוט יותר כאשר שני בני הזוג נמצאים בישראל ומסכימים לגבי עצם הפרידה והסוגיות הנלוות. כאשר לבני הזוג הנשואים זה לזה בהליך אזרחי והם מעוניינים לסיים את הקשר הזוגי הם יכולים בסיוע עורך דין דיני משפחה לנסח הסכם התרת נישואין בכל הנוגע לכלל ההיבטים הרכושיים ביניהם.

יש לחלק את כל הרכוש המשותף בהתאם להסכם ממון קודם, במידה וכזה קיים או בהתאם להסכמות חדשות בנושא במידה והלא חתמו על הסכם מעין זה טרם הנישואים האזרחיים או לאחריהן. יש לחלק את הרכוש ובמקרים מסיימים להפנות מה שמכונה" מזונות משקמים" לבת הזוג.

הסכם פרידה כשאין ילדים
הסכם פרידה כשאין ילדים

 

הסכם פרידה כשיש ילדים

כאשר לבני הזוג יש ילדים, מלבד ההיבטים הרכושיים, יש צורך להגיע הסכמות גם בכל הנוגע לסוגיות המשמורת. חשוב שההסכם יהיה יסודי ומקיף ושהוא יכלול התייחסות לכל הסוגיות הנוגעות לקטינים. יש לפרט לגבי סוג המשמורת , מקומות המגורים, זמני השהות, הוראות אפוטרופסות, אופן החלוקה בימי חג וחופשות, נסיעות לחוץ לארץ וכן הלאה.

בכל הנוגע למזונות יש להתייחס לאופן העברת התשלומים, כיצד יחולקו הוצאות על בריאות, על חינוך וכן הלאה.

 

סיכות התרת נישואין

לסיכום הנושא, במאמר זה עסקנו בהליך התרת נישואין. כפי שציינו, מדובר במקבילה החילונית להליך גירושין והוא רלוונטי רק למי שעקב מצבו האישי אינו תחת הדין הדתי בישראל.  גם מי שנישא בנישואין אזרחיים בחוץ לארץ במידה ושני בני הזוג יהודים הם ייאלצו להתגרש ברבנות וההליך לא יהיה רלוונטי עבורם. חשוב לקבל ליווי של עורך דין מנוסה כגון, עורך דין מיכאל פיינברג לשם ניהול ההליך במהירות ובהסכמות.

בישראל החוק הדתי חל על בני זוג השייכים לאותה הדת. כאשר למשל אחד מבני הזוג יהודי והיהדות של האחר מוטלת בספק, גם אם הרבנות לא אפשרה לבני הזוג להתחתן בישראל כאשר אלו יבקשו להתגרש, בית הדין עשוי לטעון כי את הגירושין יש בכל זאת לנהל דרכו.

ההליך נועד לזוגות אשר הינם בני דתות שונות כגון נוצרייה הנשואה למוסלמי, יהודייה הנשואה לנוצרי וכן הלאה. ההליך נועד גם לזוגות אשר אחד מבני הזוג מוגדר כחסר דת. מלבד היותם של בני הזוג בני דתות שונות, עליהם להוכיח זיקה לישראל על מנת שבית המשפט לענייני משפחה ידון בעניינם.