הסכם חלוקת עיזבון

תכנון חלוקת עיזבון הוא ללא עוררין מלאכה מורכבת ורבת פנים, כאשר מרכיב קריטי בתהליך זה הוא עריכה מדוקדקת של הסכם חלוקת עיזבון. מדובר במכשיר משפטי חיוני, אשר מסמיך יורשים לחלק את עיזבונם באופן מותאם אישית, תוך חריגה מברירת המחדל הקבועה בדין. 

במאמר זה נבין מהו למעשה הסכם חלוקת עיזבון, את מי הוא עשוי לשרת ובאילו נסיבות, נעמוד על תנאי הסף הרלוונטיים לצורך עריכת הסכם מעין זה, נבחין בין חלוקת עיזבון לבין הסתלקות מירושה וכן נדרש לאופן שבו ניתן לבטל הסכם חלוקת עזבון.

 

מהו הסכם חלוקת עיזבון?

על פי ההגדרה אשר מנויה בסעיף 111(ג) לחוק הירושה, הסכם לחלוקת עיזבון הינו מסמך משפטי בעל תוקף מחייב, המאפשר ליורשים לשנות את אופן חלוקת נכסי העיזבון כרצונם, בכפוף להסכמה משותפת, ובכך לסטות מהוראות ברירת המחדל שנקבעו בצוואת המנוח או בדיני הירושה הכלליים.

במובנים רבים, אם כן, מכשיר משפטי זה מספק ליורשים גמישות רבה, על מנת שיוכלו להתאים את חלוקת הנכסים בהתאם להעדפותיהם האישיות, תוך יצירת חלוקה הרמונית יותר שתהיה מקובלת על כולם במידה שווה.

 

 

את מי הוא משמש ומתי?

כפי ששמו מעיד, הסכם שתכליתו חלוקת עיזבון נועד לאפשר ליורשים של המוריש לשנות את אופן חלוקת הנכסים באופן שיתאים לאינטרסים שלהם. במובן זה אפוא הסכם חלוקת עיזבון משרת יורשים אשר אינם מרוצים מצוואת המוריש או מדרך חלוקת העיזבון הקבועה בחוק שחלה בהיעדר צוואה.

עולה, אם כן, השאלה: באילו נסיבות יורשים עשויים לרצות לערוך הסכם חלוקת עזבון?

  • שיקולי מס – ככל שמדובר בנכס מקרקעין, יורשים מסוימים מעדיפים שלא לממש את זכותם בנכס, אחרת ייאלצו לשאת בעול של מיסי המקרקעין, כדוגמת מס שבח. הסכם החלוקה יאפשר לצד המעוניין בכך לוותר על בעלותו על הנכס, ולקבל לחילופין חלק אחר מן העיזבון.
  • שותפות בנכסים – לעיתים, יורשים שירשו יחד את אותו הנכס יעדיפו שלא להיות בעלים במשותף. הרי, ככל שמדובר ביורשים אשר מסוכסכים האחד עם משנהו, הרי שהם יתקשו לקבל לגבי הנכס החלטות משותפות, ביחס לניהולו, להשבחתו וכן הלאה. במצב זה הסכם חלוקת עיזבון יבטל שותפות בלתי רצויה.
  • קשר סנטימנטלי לנכס – ככל שאחד מן היורשים הוא בעל סנטימנט לאחד מנכסי העיזבון, ויתר היורשים אינם מתנגדים לכך שיירש אותו באופן בלעדי, הם רשאים לערוך הסכם חלוקה שיסדיר את רצונם זה, וכך יעלה בידם לחסוך זמן ומאמץ הכרוכים בהתדיינות משפטית.

 

מה צריך לדעת לפני שניגשים לעו"ד?

בטרם היוועצות עם עו"ד ירושה מומחה כמו עורך דין מיכאל פיינברג בנוגע לעריכת הסכם חלוקת עיזבון בין יורשים, עליכם להגדיר בבירור את המטרות שאתם מבקשים לממש באמצעות חלוקת העיזבון. בכלל זאת, עליכם לקחת לתשומת ליבכם את תנאי הסף לעריכת הסכם שכזה –

 

ההסכם נערך בין היורשים בלבד

עריכת הסכם חלוקה על ידי עו"ד ירושה צריך להיערך בין היורשים של המוריש גרידא (בין אם מדובר ביורשים המנויים בצוואה ובין אם מדובר ביורשים על פי הדין במקרה שבו לא קיימת צוואה). אף על פי כן, אין חובה כי כלל היורשים יהיו חתומים על ההסכם.

 

על החלוקה להתבצע בטרם חולק העיזבון

הסכם של חלוקת עיזבון צריך להיערך על ידי עו"ד צוואות בטרם חולק העיזבון הלכה למעשה. ככל שנכסי העיזבון כבר חולקו, ההסכם שייערך יהיה בבחינת הסכם רגיל בין בעלי נכסים, שלא יהיה פטור ממיסוי בגין העברות למיניהן. אם כן, המעוניינים בעריכת הסכם חלוקת עיזבון בין יורשים נדרשים לערוך את ההסכם מוקדם כפי הניתן, ובכלל זאת לצרפו לבקשת צו ירושה / צו קיום צוואה.

 

על החלוקה להתבצע מנכסי העיזבון בלבד

חלוקת העיזבון בין היורשים יכולה לחול על נכסים אשר מנויים בעיזבון בלבד, להבדיל מנכסים חיצוניים. אמנם, יש לחדד כי הסכם חלוקת עזבון אינו צריך לחול בהכרח על כל נכסי העיזבון. כאן נכנס לתמונה הסכם חלוקת עיזבון חלקי – מדובר בהסכם אשר מתמקד בנכסים ספציפיים מבין נכסי העיזבון.

 

מה ההבדל בין חלוקת עיזבון להסתלקות מירושה?

יורש אשר אינו מעוניין בחלקו בעיזבון המוריש, רשאי לוותר על כולו או על חלקו. מצב דברים זה מבטא הסתלקות מירושה, אשר נכנסת לתוקף עם הגשת תצהיר הסתלקות ייעודי. להבדיל, חלוקה של עיזבון אינה יכולה להיעשות באופן עצמאי על ידי מי מהיורשים, אלא צריכה להתבצע תוך הסכמה גורפת של כלל היורשים הרלוונטיים.

 

ביטול הסכם חלוקת עיזבון

הסכמים כגון הסכם חלוקת עיזבון או הסכם חלוקת עיזבון חלקי הינם הסכמים משפטיים לכל דבר ועניין, אשר חוסים תחת דיני החוזים ודיני הירושה הכלליים. במובן זה, אם כן, ניתן לעתור לביטולם על פי מגוון עילות הביטול אשר מנויות בפרק ב' לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973. בין היתר, ניתן לבטל הסכם חלוקה בשל כפיה, עושק והטעיה. על פי רב, תוגש תביעה לביטול ההסכם על ידי עו"ד צוואות מוסמך כמו עורך דין מיכאל פיינברג, ויתקבל סעד הצהרתי בדבר הביטול הפורמלי.