מנהל עיזבון

לאחר שאדם נפטר, בדרך כלל נכסיו יחולקו ליורשיו הטבעיים, או שיחולקו לפי הוראותיו של המנוח בצוואתו. ואולם, לא תמיד קיום צוואה הוא עניין פשוט, ולפעמים ישנן מורכבויות ואי הסכמות בין כל הצדדים המעורבים. במצבים כאלה, ימונה מנהל עיזבון שאצלו ירוכזו הסמכויות לנהל את ענייני הירושה. כיצד ממונה מנהל העיזבון? מהן דרישות תפקידו? וכיצד עורך דין יוכל לסייע? כל זאת ועוד במאמר הבא.

 

מהו מנהל עיזבון?

מנהל עיזבון הוא איש מקצוע שתפקידו הוא ניהול עיזבון של המנוח. מנהל עיזבון יכול להיות אדם פרטי, או בעל רישיון עורך דין, או תאגיד, או נציג האפוטרופוס הכללי. ישנם שני סוגים של מנהל עיזבון: מנהל עיזבון קבוע או מנהל עיזבון זמני.

מנהל עיזבון זמני ממונה לאחר פטירת המנוח, ועד שניתן צו קיום צוואה. לעומת זאת, מינוי מנהל עיזבון קבוע ייעשה במועד מתן צו הירושה או לאחריו. מינוי מנהל עיזבון לא נעשה בכל מצב, אלא רק כאשר עולות מורכבויות שונות בקיום צוואה או בחלוקת הירושה בין היורשים, הזכאים וצדדי ג' שונים.

הסיבה שבגללה ממונה מנהל עזבון היא כדי שהמנהל יטפל ברכוש של המנוח ויוכל לחלק אותו בצורה חוקית, כאשר חובותיו של המנוח ייפרעו, והיורשים והזכאים יקבלו את חלקם מהעיזבון.

 

Classy executive male reading papers on couch

 

כיצד ממונה מנהל עיזבון?

ישנן כמה דרכים שבהן ממונה מנהל עיזבון. לפעמים המנוח בעצמו כותב בצוואתו שהוא מעוניין למנות מנהל עזבון, ואף מציין את זהותו של המנהל שברצונו למנות. במצב כזה, אותו ימונה מנהל העיזבון לבקשת המנוח. אך אם המנוח לא מציין שהוא מעוניין למנות מנהל, או לא מציין את זהותו של המנהל – נדרשת הסכמה של כל היורשים והזוכים למינוי מנהל ולזהותו של מנהל העיזבון.

במידה שהמנוח לא ציין בצוואתו את נושא ניהול עיזבון, האופן שבו מתבצע מינוי מנהל עזבון הוא על ידי הגשת בקשה למינוי מנהל עיזבון. הבקשה תוגש לרשם לענייני ירושה, במידה שכל הצדדים מסכימים לבקשה. אך אם לא כל הצדדים מסכימים להגיש בקשה למינוי מנהל עיזבון, הבקשה תוגש לבית המשפט לענייני משפחה.

 

על מה הוא אחראי?

האחריות על ניהול עיזבון כוללת כמה תפקידים. ראשית, על מנהל העיזבון לרכז את כל הנכסים של המנוח. שנית, עליו לפרוע את חובותיו של המנוח אם קיימים כאלה. ולבסוף, הוא יחלק את הנכסים והרכוש שנותר בעיזבון לפי הוראות הצוואה של המנוח ולפי הוראות חוק הירושה.

בקשה למינוי מנהל עיזבון יכולה להיות מוגשת לפני שניתן צו קיום צוואה, במקביל או לאחר הצו. לכן, לפעמים התהליך כולל גם תתי הליכים של התנגדות לצוואה, או ביטול צוואה, או התנגדות למינוי מנהל עזבון.

 

מנהל עיזבון – סמכויות ותפקידים

תפקידיו של מנהל עזבון מפורטים בסעיף 82 לחוק הירושה. ניהול עיזבון כולל בין היתר את החובה לכנס את נכסי העיזבון, לנהל את העיזבון, לסלק את החובות, לחלק את היתרה בין היורשים, ולבצע כל פעולה אחרת הנדרשת. בכך למעשה ניתן שיקול דעת משמעותי למנהל העיזבון.

כמו כן, מותר למנהל עיזבון לשמור על ערכו של העיזבון ושל נכסיו של המנוח. כך, הוא יכול לבחור להשקיע את כספי העיזבון עד שיחולקו, או להשכיר נכסים שונים של המנוח – וכל זאת במטרה לשמר את ערכם.

 

באילו מצבים יש צורך במנהל עיזבון?

ככלל, ניהול עיזבון נדרש בעיקר כשיש מורכבויות בהליך חלוקת הירושה. מצבים קלאסיים שבהם יש צורך במנהל עיזבון הם כאשר יש מחלוקות, אי הסכמות וחילוקי דעות בין היורשים. פעמים רבות, כאשר נוסח הצוואה אינו ברור לחלוטין – יעלו מחלוקות שכאלה.

כמו כן, יהיה צורך במנהל עיזבון גם אם חלק מהיורשים הם קטינים ויש לגביהם בעיה של כשרות משפטית, או שלא ניתן למצוא ולאתר חלק מהיורשים. ראוי לציין שמנהל העיזבון חייב להיות אדם אובייקטיבי, ללא משוא פנים, שמבצע את תפקידו במקצועיות ולא לוקח צד במחלוקות.

 

מינוי מנהל עזבון

מינוי מנהל עזבון נעשה על ידי הרשם לענייני ירושה, או בית דין רבני, או בית משפט לענייני משפחה. המינוי ייעשה לאחר שהוגשה בקשה למינוי. ניתן להגיש את הבקשה הזו לפני, במקביל או אחרי הגשת בקשה לצו קיום צוואה.

ישנן אגרות שיש לשלם עבור הגשת הבקשה, ויש לצרף לבקשה כמה מסמכים, וביניהם: תצהיר מאומת על ידי עורך דין שבו מפורטות הסיבות לבקשה, אישור תשלום של האגרות הנדרשות, ייפוי כוח במידה שעורך דין מגיש את הבקשה, מסמך הסכמה של מנהל העיזבון למינוי, ומסמך הסכמה של היורשים והזכאים.

הבקשה נבחנת ונבדקת על ידי הגורם הרלוונטי, שנותן לבסוף החלטה האם לתת צו למינוי, או האם לדחות את הבקשה. כמו כן, ניתן להגיש התנגדות למינוי מנהל עזבון במידה שהמתנגד הוא אחד היורשים או צד ג' שעלול להיות מושפע מההחלטה. כמו כן, ניתן לפתוח בהליכים של התנגדות לצוואה או ביטול צוואה כאשר יש עילות לכך.

 

תפקידו של עו"ד בנושא ניהול עזבון

עורך דין יכול לסייע בהגשת הבקשה למינוי מנהל עיזבון, כמו גם לסייע ליורשים או צדדי ג' המעוניינים להגיש התנגדות למינוי מנהל עזבון. מכיוון שמדובר בדרך כלל במצבים מורכבים, סיוע של עורך דין מומחה ומקצועי יכול להקל מאוד על התהליך עבור כל המעורבים.

עו"ד מיכאל פיינברג הינו עו"ד צוואות וירושות וכן מתעסק בכל הנוגע לתחום דיני המשפחה. בתור עו"ד צוואות וירושות, מייצג עו"ד מיכאל פיינברג לקוחות רבים בתהליכים ארוכים ומורכבים. אם אתם זקוקים לייעוץ משפטי בנושא מנהל עיזבון ובכל הקשור לתחום מינוי מנהל עיזבון – צרו קשר לקבלת ליווי מקצועי.