פירוק שיתוף בדירה של בני זוג

להאזנה:

 

דירת בני זוג היא לרוב הנכס המשמעותי ביותר שבבעלותם. פירוק שיתוף בדירה של בני זוג נדרש לרוב כאשר אחד הצדדים אינו מעוניין בגירושין או שהוא מתנה את הגירושין בסוגיות שבמחלוקת לרבות חלוקת הרכוש. בעוד שאת מרבית הרכוש הממוני ניתן לחלק באופן פשוט יחסית הדירה אינה ניתנת לחלוקה בקלות וכאשר יש ילדים לרוב הם גם עתידים להמשיך להתגורר בדירה לאחר הגירושין.

 

חוק המקרקעין

מבחינה משפטית, בכל הנוגע לנושא של פירוק שיתוף בדירה של בני זוג חל בנושא חוק המקרקעין. החוק קובע כי כל שותף בדירה רשאי בכל עת לפרק את השותפות. כך שלמעשה ניתן לדרוש מכירה של דירת מגורים הרשומה על שם שני בני הזוג ללא תלות בשאר סוגיות המחלוקת. תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין לרוב מוגשת רק לבית המשפט לענייני משפחה ולא לבית הדין הרבני.

בהתאם לחוק מקרקעין ניתן לבצע פירוק שיתוף באחת משלוש דרכים, חלוקה בעין, מכירה לאחר וחלוקה של בני הזוג בתמורה או רכישה של אחד מבני הזוג את חלקו של האחר. כאשר מדובר על פירוק שיתוף בדירה של בני זוג האפשרות של חלוקה בעין לרוב אינה רלוונטית מכיוון שמבחינה מעשית הדבר לרוב אינו אפשרי.

חוק המקרקעין
חוק המקרקעין

 

עלויות נוספות להליך

בכל הנוגע להליך פירוק שיתוף בדירה של בני זוג כמו כל שאר הסוגיות הנוגעות להליך גירושין עדיף תמיד למכור את הדירה בהסכמה בין הצדדים מבלי להגיע לתביעה לפירוק שיתוף. כאשר מוגשת תביעה לפירוק שיתוף תהינה הוצאות משפטיות נוספות על שני בני הזוג ולהם תתווסף גם עלות נוספת עבור שכר טרחה למי שימונה לכונס הנכסים לצורך מימוש הפירוק.

כאשר לא ניתן להגיע להסכמות בכל הנוגע למכירת הדירה ומוגשת בקשת פירוק שיתוף בדירה של בני זוג על יד אחד הצדדים, בית המשפט יורה על מכירה של הדירה על אף היעדר הסכמה של בן הזוג האחר ולשם כך הוא ימנה כונס נכסים שתפקידו יהיה לדאוג למכירתה של הדירה.

פירוק שיתוף בדירה של בני זוג
פירוק שיתוף בדירה של בני זוג

זירוז של הליך הגירושין

במקרים רבים מכירת דירת המגורים של בני הזוג יכולה למעשה לזרז את הליך הגירושין. מכיוון שדירת המגורים הינה הנכס המשמעותי ביותר היא לעיתים משמשת כמעין "בת ערובה" בידי הצד שמסרב לגירושין לצורך המשא ומתן ובמטרה לעכב את התהליכים.  לכן פירוק השיתוף והכנסת הערך של הנכס לשאר הנכסים שיש לחלק בעת הגירושין יכולה למנוע ניצול של הסוגיה בידי אחד מבני הזוג ולייעל את ההליך כולו.

כפי שיודע היטב כל עורך דין דיני משפחה בעת הגירושין כל סוג של רכוש, בין אם הוא רשום על שם אחד מבני הזוג ובין אם על שניהם צריך להיות מחולק במסגרת מה שמכונה איזון משאבים. בית המשפט עשוי להורות על איזון כלל הרכוש ולקבוע כי אין למכור את הדירה במנותק משאר הרכוש המשותף.

 

מזונות זמניים ודמי מדור

גם כאשר מוגשת בקשת פירוק שיתוף בדירה של בני זוג על ידי מי שמסרב לגירושין עדיין ייפסקו לחובתו מזונות זמניים ודמי מדור על מנת להבטיח המשך קיום בכבוד של הילדים. כלומר שאלת המדור והמזונות תידון במנותק מהנושא של פירוק השיתוף הנוגע רק לנכס המגורים ובהתאם להסדרי הדיור בפועל של הצדדים.

 

סעד של מדור ספציפי

דירת המגורים של בני הזוג עשויה להיות מוגדרת בתור מדור ספציפי. מדור ספציפי הינו סעד שרק האישה זכאית לו ורק מכוח הדין הדתי. אישה המקדימה את בעלה במרוץ הסמכויות ומגישה תביעה על הדירה עבור מדור ספציפי בבית הדין הרבני לפני שבעלה הספיק להגיש תביעה לפירוק שיתוף בבית המשפט יכולה למעשה לגרום לעיכוב של שנים במכירה.

הדבר נובע מהחובה בהלכה היהודית של הבעל במדורה של אשתו כחלק ממזונותיה. סעד של מדור ספציפי אומנם מבטיח לאישה את הבית אך הוא עשוי לפוגע בסוגיית המזונות מכיוון שזו לא תוכל לעתור לקבלת מזונות מבית המשפט.

 

עיכוב לפירוק שיתוף בדירת מגורים

בהתאם לסעיף 40א לחוק המקרקעין גם כאשר בית המשפט החליט על פירוק שיתוף בדירת מגורים של בני זוג בה מתגוררים קטינים, פירוק השיתוף יעוכב עד למציאה של סידור מגורים ראוי עבור ההורה המשמורן והילדים הקטינים. כלומר מכירת הנכס וחלוקת הפדיון בין בני הזוג לא תתבצע כל עוד לא הוגדר סידור המגורים של הילדים הקטינים לאחר הגירושין.

על מנת להגן על הילדים הקטינים, בית המשפט עשוי לקבוע כי הדירה תימכר וחלק ממחיר הדירה יישמר אצל צד שלישי בנאמנות על מנת להבטיח את  המדור של הילדים. לחילופין בית המשפט יכול להורות לדחות את המכירה עד אשר יגדלו הילדים המשותפים.

עיכוב לפירוק שיתוף בדירת מגורים
עיכוב לפירוק שיתוף בדירת מגורים

 

פירוק שיתוף בין בני זוג

פירוק שיתוף  של דירה נוספת המצויה בבעלות בני הזוג פשוטה בהרבה מפירוק השיתוף בה מתגוררים גם הילדים. במקרה של דירה נוספת פירוק השיתוף יכול להיעשות על פי הסכם איזון משאבים או על פי פסק דין משפטי המורה לבני הזוג למכור את הנכס. בית המשפט עשוי להורות על המשך החזקת הדירה הנוספת על ידי הצד המעוניין בכך ולחייב את הצד האחר למכור לו את חלקו.

 

סיכום פירוק שיתוף בדירה של בני זוג

לסיכום, במאמר זה עסקנו בנושא של פירוק שיתוף בדירה של בני זוג בעת גירושין. כפי שציינו, הפירוק יכול להיעשות בהסכמה או בתביעה משפטית.

בני זוג המגיעים להסכמות בכל הנוגע לחלוקת הרכוש והמשמורת יכולים להחליט כי הדירה תימכר באופן מידי או במועד נדחה על מנת לאפשר את המשך המגורים של הילדים עם ההורה שאינו עוזב את הבית בדירה. בכל מקרה כדאי לקבל ליווי משפטי של עורך דין המתמחה בתחום כגון עו"ד מיכאל פיינברג ולנסות להסדיר את נושא הפירוק בהסכמה.

אם דירת המגורים המשותפת היא חלק מהתביעה הכוללת לחלוקת הרכוש בין הצדדים בית המשפט רשאי לעכב את  הדיון בבקשת פירוק השיתוף עד לבירור של כל ענייני הרכוש. אם בית המשפט סבור כי הדיון בסוגיות הרכוש עלול להימשך זמן רב הוא עשוי להחריג אותו ולדון בו קודם.

בית המשפט לוקח חשבון מספר שיקולים לרבות מורכבות הסכסוך בין הצדדים, הסדרת המדור לקטינים ולבן הזוג המשמורן, האם חלקו של כל בן זוג בתמורה יספיק למגורים חלופיים, האופן שבו הפירוק ישפיע על הסכסוך ועוד.