האפוטרופוס הכללי ייפוי כוח מתמשך

להאזנה:

 

ייפוי כוח מתמשך הוא כלי משפטי שמאפשר לכל אדם בוגר למנות לעצמו מיופה כוח למקרה שהוא כבר לא יהיה כשיר לקבל החלטות באופן עצמאי. מי שרשאי להחתים לקוח על ייפוי כוח מתמשך הוא רק עורך דין שעבר הכשרה לכך על ידי האפוטרופוס הכללי ורק כאשר אין לו עניין אישי בסוגיה. במאמר זה נעסוק בהרחבה בסמכויות של הממונה, התנאים למינוי ועוד.

 

חתימה מבעוד מועד

חתימה על ייפוי כוח מתמשך יכולה להעניק לממנה בטחון לגבי מי יהיה הגורם אשר ידאג לטפל ברכושו ובבריאותו כאשר הוא לא יהיה מסוגל לקבל החלטות אלו בעתיד. כפי שיודע היטב כל עורך דין דיני משפחה הייפוי ייכנס לתוקפו רק לאחר שהממנה יאבד את יכולתו לקבל את ההחלטות בעניינו עקב השינויים במצב הבריאותי או הנפשי בהתאם למוגדר בכתב המינוי.

 

סמכויותיו של הממונה

סמכויות הממונה יוגדרו במסגרת ייפוי כוח מתמשך בהתאם להוראותיו המדויקות של הממנה. הממונה מחויב על פי הדין ליידע ולשתף את הממנה בשיקוליו עד כמה שניתן בהתאם למצבו. ייפויי הכוח יאפשר לממונה לקבל החלטות בנוגע לסוגיות הנוגעות למילוי צרכיו של הממנה ביום יום. ההחלטות יכולות לכלול מעבר למסגרת טיפולית, הסדרת מקום מגורים וכן הלאה.

 

ליווי משפטי מקדים

בעת הניסוח של מסמך חשוב זה כדאי להתייעץ עם עורך דין המתמחה בתחום ולגבש מערכת של איזונים ובלמים שיסייעו למיופה לפעול עבור הממנה באופן מיטבי, תוך שמירה על כבודו וחירותו כאדם בעל אוטונומיה. בעת ניסוח המסמך יש לציין בו באופן מפורט את ההיבטים בהם יוכל המיופה לפעול בהם בהתאם למינוי.

המינוי יכול להתייחס לכלל ההיבטים בחייו של הממנה או להיות ממוקד בנוגע לקבלת החלטות גופניות ובריאותיות או החלטות כלכליות ופיננסיות וכן הלאה. ניתן גם לחלק את תחומי האחריות לקרובי משפחה שונים ולהגדיר מי יהיה הממונה בכל הנוגע להחלטות בנושאי רכוש וכספים ומי יהיה המיופה להחלטות בנושאים הרפואיים.

האפוטרופוס הכללי ייפוי כוח מתמשך
האפוטרופוס הכללי ייפוי כוח מתמשך

תיקון חוק האפוטרופסות

בשנת 2016 נכנס לתוקף התיקון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, אשר היווה מהפכה בתחום של דיני משפחה והסדיר את הנושא של ייפוי כוח מתמשך. התיקון מבטא את היישום של חוק יסוד כבוד האדם וחירותו ומשקף את יישום החוק על הזכויות של אנשים עם מוגבלות.

תיקון זה נועד לשנות את התפיסה לגבי טובתו של האדם, כפי שזו נתפסת על ידי המטפל בו, לרצונו של אדם כפי שזו באה לידי ביטוי במסגרת ייפוי הכוח עליו הוא חתם. עד למועד החלת תיקון זה ניתן היה למנות לאדם שכבר אינו כשיר לנהל את עניינינו אפוטרופוס רק במסגרת הליך שיפוטי בבית המשפט

 

יתרונות על פני החלופות המשפטיות

הסמכת קרוב משפחה מוגדר מראש כמיופה כוח מאפשר להימנע מחתימה על ייפוי כוח נוטריוני עבור התקופה בה הממנה עוד כשיר. המסמך מסמיך את הממונה לקבל את כלל ההחלטות הבריאותיות והטיפוליות באופן רציף, מבלי להידרש להליך משפטי של קבלת אפוטרופסות, על כל המורכבות המשפטית של הדבר והעלויות הנלוות להליך המשפטי.

 

חובת זהירות ברכושו של הממנה

מי שהוטל עליו אחריות לאדם במבגרת ייפוי כוח מסוג זה חלה עליו חובת זהירות מיוחדת בכספו וברכושו של האדם עלו הוא אמון. הדבר חשוב מכיוון שבמקרים רבים האדם הממונה הוא קרוב המשפחה המרכז את הטיפול בממנה. במהלך הטיפול בצרכיו הוא נדרש לעשות שימוש זהיר ברכושו ועליו להימנע מזליגה של כספו של המייפה להוצאות שאינן עבור הטיפול בו.

הדבר מורכב במיוחד במקרים שבהם מי שמונה בייפויי כוח הכניס לביתו את הממנה על מנת לטפל בו מסביב לשעון.

 

הפקדה אצל האפוטרופוס הכללי

לאחר חתימה על ייפוי כוח מתמשך אצל עורך דין יש להפקיד את המסמך באופן מקוון באתר האפוטרופוס הכללי. הדבר מהווה תנאי מוקדם החיוני לשם הכנסתו לתוקף. לאחר ביצוע ההפקדה באתר יש לשלוח העתק מקורי של המסמך בדואר רשום אל משרדי האפוטרופוס הכללי בתוך 14 יום או לחילופין למסור אותו באופן אישי במשרדי האפוטרופוס הכללי.

 

נתון לשינויים טרם אובדן הכשירות

כל עוד מייפה הכוח כשיר לקבל החלטות בעצמו למעשה הייפוי לא נכנס לפעולה והוא אינו תקף. לכן הממנה יכול להגדיר מחדש את המינוי ולעשות בו שינויים במידה והוא יהיה מעוניין בכך. חשוב בהקשר זה להתאים את תוכן הייפוי כוח בהתאם לצרכים ולדרישות של האדם ובהתאם לשינויים המתרחשים בחייו וברכושו טרם אובדן הכשירות.

 

לספק למסמך הגנה משפטית

הייעוץ המשפטי נדרש גם על מנת לספק למסמך הגנה משפטית עתידית. אדם שחותם על ייפוי כוח מסוג זה בעודו בשלבי דמנציה ראשוניים נדרש בעת העריכה לדאוג להגנות משפטיות לתוקף של המסמך. הדבר צריך להיעשות ברגישות עקב המורכבות של המצב והמורכבות המשפחתית המלווה מצבים מעין אלו. על מנת לספק הגנה זו ניתן לצלם בווידיאו את החתימה.

 

חוות דעת רפואית ממומחה

לצד צילום ותיעוד כשירותו של הממנה יש לקבל ליווי של מומחה רפואי שיכתוב חוות דעת המעידה על כשירותו של הממנה בעת החתימה על הייפוי. יש צורך שתחום המוחיות של כותב הדו"ח יהיה רלוונטי לבעיות מהם סובל הממנה. עבור חולים הסובלים מדמנציה מומלץ על חוות דעת פסיכיאטרית או נוירולוגית שתאפשר להפחית את הסיכון שהמינוי יסוכל בעתיד.

 

סיכום ייפויי כוח מתמשך

לסיכום הנושא, במאמר זה הסברנו לגבי הכלי המשפטי של ייפוי כוח מתמשך וציינו לאילו מטרות ומצבים הוא נדרש. כפי שציינו, הסמכויות מוגדרות מראש על ידי הממנה בעודו כשיר והן יכולות להיות רחבות או מצומצמות ואף לחלוק תחומי אחריות בין מיופים שונים. חשוב לקבל ליווי משפטי של עורך דין המתמחה בתחום ולהפקיד את המסמך בהתאם לדרישות החוק.

 

משרד עו"ד מיכאל פיינברג

אם אתם מתעניינים באפשרות של ייפויי כוח מתמשך הגעתם למקום הנכון. עורך דין מיכאל פיינברג נמנה עם צמרת עורכי הדין בישראל העוסקים בייצוג בדיני משפחה והוא בעל ניסיון טיפול נרחב בטיפול וגישור בסכסוכים ומחלוקות בתוך התא המשפחתי. אתם מוזמנים ליצור עמנו קשר על מנת לנסח ייפוי כוח שיתאים במיוחד לצרכים המשפחתיים שלכם.

מיופה הכוח משמש כאיש אמונו של הממנה והוא חייב להיות אדם בוגר מעל גיל 18. לא ניתן למנות במסגרת ייפוי כוח מתמשך לענייני רכוש מי שהוכרז כחדל פירעון או נקבע על ידי בנק ישראל כלקוח מוגבל חמור. לא ימונה כמיופה כוח גם מי שמספק לממנה שירותים תמורת תשלום לרבות עבור טיפול רפואי, סיעודי סוציאלי או שיקומי.

התוקף של הייפוי כוח יפקע אוטומטית כאשר הממנה או מיופה הכוח נפטרים. גם כאשר נקבע בייפוי תנאי שקבע הממנה והתנאי יתקיים לרבות בכל נוגע למועד סיום המינוי . המינוי כבר לא יהיה תקף גם כאשר מיופה הכוח מודיע כי הוא אינו מעוניין להמשיך בתפקידו וכאשר מיופה הכוח מאבד את כשירותו לתפקיד בהתאם לחוק.

מינוי מיופה כוח מאפשר לבצע את הפעולות שלרוב יבצע אפוטרופוס ללא ההליך המשפטי הנדרש למינוי של האפוטרופוס. בנוסף, מי שמונה במסגרת ייפוי כוח זה אינו נדרש בהגשת דוחות לאפוטרופוס הכללי לגבי בקשות לסל מחייה או להגיש דו”חות רואה חשבון ליחידת הפיקוח.

המקרים הנפוצים בהם הדבר מומלץ הם בחולים שמתחילים לפתח דמנציה או אלצהיימר. בנוסף הדבר מומלץ לכל אדם שאמור להיכנס לפרוצדורה רפואית שעלולה להביאו את האדם לפגיעה בשיקול הדעת ולחוסר יכולת לקבל החלטות מושכלות לבדו. לרוב מומלץ למנות קרוב משפחה אשר עתיד לנהל גם כך את הטיפול באדם החולה ועל מנת להקל עליו את מלאכת הטיפול.

ייפוי כוח מסוג זה אינו חל  על אדם  המוגדר מבחינה משפטית במצב של "חולה הנוטה למות". אם אדם מעוניין שלא יתבצעו בו ניתוחים, החייאה או נשמה מלאכותית הוא נדרש לחתום כאשר הוא עוד כשיר על טופס מפורש בהתאם לחוק החולה הנוטה למות.