גישור

להאזנה:

 

הליכי גישור מיועדים לפתרון סכסוכים במגוון רחב של סוגיות, מחוץ לכותלי בית המשפט ובאמצעות מגשר מקצועי, בדרך של הידברות ישירה בין הצדדים ובהגעה משותפת להסכמות. מאמר זה יעמוד על יתרונותיו של הגישור כאמצעי מרכזי ליישוב קונפליקטים בדיני משפחה וחשיבותו לסיום ההליך המשפטי בדרך נעימה ומטיבה לכלל המעורבים.

 

על עקרונותיו, מאפייניו ומהותו של הליך הגישור

כל אדם או גוף שנמצאים בנקודת זמן כזו או אחרת בסכסוך משפטי, רשאים להשתמש בהליך הגישור. הליך זה חוסך הלכה למעשה את הזמן השיפוטי היקר בבית המשפט ומאפשר לצדדים להידיין ביניהם לגבי סלעי המחלוקת, תוך שמתקיים לאורך הדיון תיווך מקצועי המאפשר להם להגיע להסכמות שמקובלות עליהם.

אותו מתווך מקצועי הקרוי מגשר, הוא מי שהוסמך לניהול הליכי גישור ושבכוחו לנהל בצורה שיטתית את הדיון, במטרה לפתור את הקונפליקט ולהותיר בין הצדדים מערכת יחסים תקינה ולכל הפחות מכובדת. אל הליכי הגישור פונים בדרך כלל במצבי סכסוך בהם יש חשיבות רבה לתקינות אותה מערכת יחסים, כמו התא המשפחתי, הורים, בעלי עסק משפחתי ועוד.

על עקרונותיו, מאפייניו ומהותו של הליך הגישור
על עקרונותיו, מאפייניו ומהותו של הליך הגישור

 

אופן הניהול בהליכי גישור

כאמור, הגישור הוא אמצעי ליישוב מחלוקות בדרך של פשרה והסכמה הדדית, תוך שמירה על יעילות וחיסכון לכל הצדדים המעורבים. בדיונים אלה לא לוקחים חלק סדרי דין, ראיות או עדויות ולמעשה ניתן לעצור את ההליך בכל עת. המגשר עצמו מתפקד כגורם ניטרלי לחלוטין, שאינו צד למחלוקת ותכליתו היא לסייע לצדדים להבין אחד את השני כראוי, למקד את הנקודות שבמרכז המחלוקת ולהציע פתרונות שיתאימו לשני הצדדים.

בסוגיות ייחודיות כמו הליכי גירושין, לרוב מופנים הצדדים כבר מראשית הדרך ובאופן יחסית שגרתי לגישור. וכך רק אם לא יצליחו להגיע ביניהם להסכמות, התיק יתנהל בבית המשפט.

הסכמות שנוצרו מכוחו של גישור יובאו בכל מקרה לאישור בית המשפט ועליו לבדוק כי ההליך התנהל בהגינות ובתום לב, מביע את הסכמתם של שני הצדדים בכתב ומבטא את רצונם ההדדי.

גישור
גישור

סוגי הגישור המרכזיים

גישור בגירושין – בני הזוג שמחליטים על פרידה, יכולים להשתמש בהליך הגישור כדי להסדיר את אופן הפרידה ביניהם ואת החלוקה לעניין משמורת הילדים, הרכוש, המזונות ועוד.גישור עסקי – סכסוכים בין שותפים ו/או מתחרים דורשים לא פעם בהליך שיאפשר להם לצמצם את הפערים לעניין המחלוקת ולמצוא פתרון איכותי ויעיל לכלל המעורבים.

גישור בסכסוכי ירושה – פטירת אדם עלולה לטלטל את המשפחה גם מבחינת המורשת, הרכוש והנכסים שהותיר אחריו. הגישור יאפשר לבני המשפחה לקבל החלטות מתוך ראיית התא המשפחתי השלם וצמצום סכנת הפגיעה בו.סוגי גישור נוספים: במקרים של סכסוכי שכנים, עובד מעביד, צרכן ובית עסק, גישור פלילי, מדיני ועוד.

 

טכניקות מרכזיות בהליכי גישור

האידיאל כאמור, יהיה להביא את הצדדים לכדי הסכמה הדדית ולשם כך קיימות מספר טכניקות. הנפוצה מכולן תהיה זו שבמסגרתה המגשר מאזין בקשב רב לטענות שמשמיעים הצדדים ומביע כלפיהם אמפתיה. בדרך זו, יזדמן לו לרכך מעט את הכעס של הצדדים כתוצאה מפורקן המילים שעל ליבם, מה שיותיר אותם נינוחים ופתוחים יותר להידברות טובה. טענות הצדדים לעתים חושפות גם את הרקע שמאחורי הדרישות הרשמיות שהושמעו, כמו הפגיעה הקשה עקב זלזול בערך מהותי, עלבון צורב, חששות אישיים ועוד.

טכניקות נוספות עוסקות בניתוח הבעיות, כלומר מציאת ההסבר לקיומם של הפרטים כפי שהתרחשו, הסיבה לכישלון הנישואין, למריבת האחים אלה באלה וכו'. רק בתום תהליך טיפולי מסוים שאותו ינהל המגשר, יוכלו הצדדים להגיע לתכלית ולדבר ביניהם על נושאים כמו זמני שהות ואחריות הורית, חלוקת רכוש, פירוק שותפות וכן הלאה.

אפשרות נוספת היא של צדדים תכליתיים יותר כבר מבראשית, כלומר כאלה שאינם נדרשים לתהליך פסיכולוגי מקדים לגישור, אלא לדיון שיאפשר להם לבחון באופן ריאלי את הנושאים המרכזיים כמו דיון לעניין המשמורת המשותפת על הילדים, קביעת מזונות הילדים, איך ומתי למכור או לחלק דירה משותפת, האם איזון המשאבים יהיה מהוון או דחוי ועוד.

טכניקות מרכזיות בהליכי גישור
טכניקות מרכזיות בהליכי גישור

 

גישור להליכי גירושין

הגישור נחשב לפרקטיקה מרכזית מאוד בסכסוכים משפחתיים ובפרט בהליכי הגירושין. בני הזוג אינם מסתדרים יותר על פניו, אך בדרך כלל יהיו מעוניינים שיחסיהם מכאן והלאה יתנהלו ברוח טובה ובכבוד, בייחוד כאשר ישנם ילדים במשוואה ונדרשת מערכת יחסים הורית תקינה.

ההליך מסייע לצדדים להגיע ביניהם להסכמות המתאימות ולחתום על הסכם גירושין יעיל, שיאושר ויקבל תוקף של פסק דין מחייב. בדרך זו, הצדדים חוסכים בזמן ובתהליכים משפטיים יקרים מאוד, תוך שהם שומרים על טובת ילדיהם.

הפנייה לגישור אינה שמורה רק לגיבוש הסכמי גירושין והיא תתאים גם למצבים עתידיים בהם נדרש דיון לגבי מחלוקת חדשה שנוצרה בתחום זמני השהות או תשלום דמי המזונות למשל. זוגות גרושים נקלעים לא פעם לחיכוכים לגבי ההתנהלות בחופשות ובחגים, בטיסות ממושכות לחו"ל עם אחד הצדדים, טענות לעניין הסתת הילדים כלפי אחד ההורים (ניכור הורי) ועוד.

 

גישור בסכסוכים משפחתיים

הידברות מסייעת לצדדים להבין את כוונותיהם מחדש ולהסדיר את הסוגייה בדרך של ליבון, ויתור, פשרה והסכמה הדדית. במובן הזה, הליכי הגישור מתפקדים כפרקטיקה מוצלחת מאוד לניהול כל סכסוך משפחתי, לרבות יחסי הורים-ילדים, עסק משפחתי, סכסוך משפחתי, סכסוכי ירושה ומגוון רחב של עניינים שטרם נמצא בהם עמק השווה.

האופי הפתוח והבלתי מחייב של הגישור, עוזר לצדדים לנהל שיחה כנה ורגועה ובכך להביא את הסכסוך לסיומו ובצמצום הפגיעה ביתר בני המשפחה. עוד יצוין כי מעבר לחיסכון בכסף ובזמן, הליכי הגישור בכל סכסוך שנוגע לתא המשפחתי ימנע מהצדדים להפוך לקרע בלתי הפיך.

למעשה, דרך הליכים אלה ניתן להביא לשיקום יעיל של היחסים או המשבר המשפחתי ולהימנע מפגיעה כוללת, המאלצת את קרובי המשפחה לבחור צד בסכסוך ולהשלים עם ההשלכות לכך.

זהו הליך שבו הצדדים לסכסוך מתנהלים בדרך של הידברות ישירה מול מגשר, באמצעותו ניתן לקבל ראייה רחבה יותר ולסייע לצדדים להסכים ביניהם מתוך הבנה ופשרה הדדיים. הגישור מתנהל מחוץ לבית המשפט ועל כן חוסך בהליכים משפטיים יקרים, ארוכים ומתישים. 

ניתן להסתייע בהליך זה בכל עת, כל עוד הצדדים מעוניינים ליישב את המחלוקות שלא בניהולן בבית המשפט, או כאשר התיק כבר מתנהל בבית המשפט והצדדים מקבלים הצעה לפנות לגישור מהשופט בתיק. יצוין כי "הנחת העבודה" בתיקי גירושין תהיה להפנות תחילה לגישור בכל מקרה. 

המגשר הינו גורם מקצועי שהוסמך לכך ושנבחר באופן אישי על ידי הצדדים. מטרתו של המגשר תהיה למצוא את התנאים בהם אפשר לשאת ולתת באופן חופשי ולהציע פתרונות אפשריים שמקובלים על שני הצדדים. אם לא ייבחר מגשר שמקובל על השניים, בית המשפט ימנה מגשר מתאים מתוך רשימת המגשרים. 

בשום אופן לא. הגישור הינו וולונטרי וככזה, אין לו השפעה כלשהי על ההליך המשפטי שיתנהל מכאן והלאה. מן הצד ההפוך, יצוין כי הגישור לא מבטל הליכים משפטיים אלא דוחה אותם לתקופה מסוימת. אם הגישור לא צלח, ההליך המשפטי ימשיך מהמקום שהפסיק. 

מאמרים נוספים: