המיסים החלים על דירה שהתקבלה בירושה בהיבטי מיסוי מקרקעין

קבלת דירה בירושה מעלה שאלות משפטיות רבות הנוגעות להיבטי מיסוי מקרקעין, כגון מהי חבות היורשים בתשלום מיסים עבורה, באיזו דרך ניתן למכור אותה, איך מעבירים את הדירה על שמות היורשים ועוד. רקע כללי לפי הוראות חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג – 1963 כל עסקה הנעשית בנכס מקרקעין, בין אם…

להמשך קריאההמיסים החלים על דירה שהתקבלה בירושה בהיבטי מיסוי מקרקעין