הפרת הסדרי ראייה

להאזנה:

 

הסדרי ראיה נקבעים עבור ההורה שאינו במשמורת והם מגדירים את הזמנים בהם הילדים ישהו עם ההורה שאינו משמורן לאחר הגירושין. הסדרי ראייה יכולים להיקבע בהסכמה בין ההורים במסגרת הסכם גירושין או בקביעה שיפוטית. גם כאשר הסדרי הראייה נקבעים בהסכמה הם מקבלים את אישורה של ערכאה משפטית ויש להם תוקף של פסק דין. על הפרת הסדרי ראיה במאמר שלפניכם.

 

קביעת ההורה במשמורת

החוק בישראל קובע כי במקרה של גירושין ברירת המחדל לגבי המשמורת לילדים עד גיל שש היא אצל האם בהתאם ל"חזקת הגיל הרך" מלבד אם ישנן סיבות לכך שהאם אינה יכולה לשמש כמשמורנית. המשמורת על  ילדים מעל גיל שש נקבעת לפי עיקרון טובת הילד.  כאשר האם מקבלת משמורת מלאה אזי הילדים יהיו רוב הזמן בחזקתה והאב יהיה זכאי להסדרי ראייה.

בין אם הסדרי הראייה נקבעו בהסכמה או בהליך משפטי הם מחייבים את שני הצדדים. הפרת הסדרי ראייה על ידי מי מהצדדים שווה להפרה של פסק דין חלוט ולא ניתן לבצע שינויים בהסדרים ללא קבלת אישור לכך מבית המשפט.

 

הפרת הסדרי ראייה על ידי האם

כאשר האם היא ההורה שמקבלת משמורת על הילדים היא חייבת לאפשר לאב לראות את ילידיו בהתאם להסדרי הראייה. הפרת הסדרי ראייה מצד האם יכולה להתבטא בכך שהיא מונעת מהילדים להגיע לאביהם בימים ובשעות שנקבעו. הדבר יכול להיות באופן מוצהר או לא, למשל  תוך שימוש בטענות ותירוצים.

במקרים מעין אלה עומדות בפני האב מספר דרכים בהן הוא יכול לפעול לרבות, פנייה לפקידת סעד, הגשת תלונה במשטרה, הגשת בקשה להפעלת פקודת ביזיון בית המשפט ובקשה לשינוי המשמורת. מומלץ טרם בחירה באחת הדרכים להתייעץ עם עורך דין דיני משפחה לגבי הדרך העדיפה בהתאם להיקף ההפרות ומשך הזמן בהם הן נמשכות.

הפרת הסדרי ראייה
הפרת הסדרי ראייה

פנייה לפקידת הסעד

כאשר הסדר הראייה לא נקבעו בהסכמה ובית הדין הרבני או בית המשפט לענייני משפחה הסמיכו את פקידת הסעד לקבוע את הסדרי הראיה לאב לאחר שהאם המשמורנית מפרה את ההסדר האב יכול לפנות לפקידת הסעד ולדרוש את התערבותה. בסמכותה לדרוש מהאם לעמוד בהסדרים אותם היא קבעה ולהתריע בפניה שבמידה והיא תמשיך לסכל את המפגשים היא תגיש פנייה מטעמה לערכאת השיפוטיות שהסמיכה אותה.

 

פנייה למשטרת ישראל

האב שנמנע ממנו זכותו לפגוש את ילדיו לאחר הפרת הסדרי ראייה על ידי האם יכול להגיש כנגד האם תלונה רשמית במשטרה בגין אי הקיום של הצו השיפוטי בעניין. בעת הגשת התלונה יש להציג עותק מקורי של החלטת הערכאה השיפוטית בנוגע להסדרי הראיה בפני המשטרה. המשטרה עשויה לזמן את האם לחקירה ולהזהירה כי במידה ולא תקיים את הסדרי הראייה הדבר עשוי להביא לפתיחת תיק פלילי.

פנייה למשטרת ישראל
פנייה למשטרת ישראל

 

הגשת בקשה לפי פקודת ביזיון בית המשפט

האב יכול להגיש בקשה זו לבית המשפט ובה ידרוש לחייב את האם לקיים את הסדרי הראייה שנקבעו בהסכם או בפסק הדין ולחייב את האם בקנס כספי עקב הפרת הסדרי ראיה וביזיון של בית המשפט. מדובר בהליך שיכול לאפשר לבית המשפט להטיל קנס בכל פעם בו האם מונעת את קיום המפגשים של האב עם ילדיו והדבר יכול להרתיע את האם מפני המשך הפרת ההסדר.

 

בקשה לשינוי המשמורת

כאשר מדובר על הפרה מהותית של הסדרי הראיה בצורך נמשכת וחריגה ניתן להגיש לבית המשפט גם בקשה לשינוי המשמורת והעברה של הילדים לאב. במסגרת בקשה מעין זו האב נדרש להוכיח כי האם חסרת יכולת לתפקד בתור ההורה המשמורן וכי הפרת הסדרי ראייה הינה סימפטום למסוגלות הורית לקויה של האם ולמען טובת הילדים יש לשנות את המשמורת.

 

הפרת הסדרי ראייה מצד האב

אב אשר מפר את הסדרי הראייה פוגע בראש ובראשונה בילדים. הפרת הסדרי הראיה יכולה בהקשר זה להיות הן הימנעות מהגעה למפגשים בהם הוא מחויב והן איחורים בהחזרת הילדים או שינוי הימים והשעות של המפגשים באופן שרירותי. לילדים לאחר גירושין חשוב מאוד לקיים שגרה בטוחה ובהתאם להלכה הפסוקה, הסדרי הראייה אינם לבחירתו של האב אלא מחובתו.

 

דרכים בהן האם יכולה לפעול

גם האם יכולה במקרה של הפרת הסדרי ראייה לפעול כנגד האב באמצעות בקשה לפי פקודת ביזיון בית המשפט. במקרים אלו בית המשפט עשוי לקבוע קנס כספי בגין ההפרות של הסדרי הראייה שבוצעו בעבר ולקבוע קנס על כל הפרה בעתיד. הקנסות יועברו לתוכנית חיסכון ייעודית לילדים.

דרכים בהן האם יכולה לפעול
דרכים בהן האם יכולה לפעול

 

שינוי ההסדרים ודמי המזונות

האם יכולה לבקש בעקבות הפרת הסדרי הראייה לשנות בפסק דין את מסגרת הזמנים שנקבע בעת הגירושין על מנת להתאים אותם ליכולותיו ורצונותיו של האב. ישנם מצבים שצמצום זמני השהות אצל האב יכולים לתרום לכל הצדדים.

האם יכולה להגיש תביעה לחייב את האב בדמי טיפול, וזאת בעקבות העובדה כי היא נאלצה לטפל בילד מעבר לנדרש ממנה בהתאם להסדרי המשמורות ודמי המזונות עקב הפרת הסדרי הראייה של האב. כאשר לאם נגרמים נזקים כספיים של אובדן שעות עבודה, עלות שמרטפות וכן הלאה היא עשויה להיות זכאית לתשלום נוסף מלבד דמי המזונות שנקבעו בתחילה.

כאשר האב מפר את הסדרי הראייה ומחזיר את הילדים באיחורים משמעותיים מכפי שהוא מחויב בהסדר האם יכולה להגיש כנגדו גם תלונה במשטרה.

 

סיכום הפרת הסדרי ראייה

לסיכום הנושא, במידה ואתם חשים שהצד השני מפר את הסדרי הראייה והדבר פוגע בילדים או בכם צרו קשר עם עורך דין דיני משפחה המתמחה בתחום כגון עו"ד מיכאל פיינברג על מנת להבין מה הדרך הנכונה לפעול בה. זכרו שהדבר החשוב ביותר בסופו של דבר הוא טובת הילדים ויש למצוא את הדרך לאפשר להם וודאות וביטחון תוך קשר יציב עם ההורה שאינו במשמורת.

במידה ובית המשפט ישתכנע כי הפרת הסדרי הראייה מצד האב פוגעת בשגרת הילדים ויוצרת בהם אכזבה עמוקה כל פעם מחדש הוא עשוי לקבוע על צמצום של זמני הראייה ולהתאים אותם ליכולותיו של האב.

בתהליכי גירושין רבים הילד אינו מעוניין להמשיך להיות בקשר עם ההורה שאינו במשמורת. הדבר יכול להיות מיוזמתו או כתוצאה מהסתה של ההורה המשמורן. כאן לא מדובר בהפרה של הסדרי הראייה על ידי האב אלא על הילד שמסרב לקיים אותם.